Jak na věc


pásový opar a jeho léčení kojení

ZIPPER ZI-MD500 Pásový nakladač

    Nezbytnou součástí léčebného režimu pásového oparu je také dostatek spánku a odpočinku, vyvarování se stresovým situacím a výraznější fyzické aktivitě či nachlazení. Samozřejmostí je dostatek vitaminů, nejlépe v přirozené formě.
    Důležité je zmínit také postižení nervů v oblasti ucha. V tomto případě příznaky mohou zahrnovat narušení sluchu a rovnováhy (vertigo). Výjimečně může virus postihnout nervová vlákna zasahující do dutiny ústní. Sliznice je erodovaná a citlivá. Nervy mohou zasahovat k inervaci zubů a bolest tak může vyzařovat do zubů a imitovat tak kaz se zánětem.


ZIPPER ZI-MD300G Pásový nakladač

    Pásový opar se projevuje svěděním, trnutím nebo bolestí na místě, kde se pak objeví lehké zarudnutí a vytvoří se skupinka puchýřků, ve tvaru pásu.Ty obvykle brzy prasknou, místo mokvá. Tkáňový mok zaschne do stroupku, do kterého se může přimísit i troška krve. Časem se stroupek odloupne a kůže pod ním je zhojená. Pásový opar je doprovázen bolestí, která může i po zhojení přetrvávat, teplotami, únavou, bolestmi svalů a kloubů. Pásový opar je vždy jen na jedné polovině těla. Nejčastějším místem pásového oparu jsou oblasti kůže na hrudníku o šířce odpovídající vzdálenosti mezi žebry a v délce od páteře po střed hrudní kosti. Dalším místem, které je často postiženo, je polovina čela a okolí.
    Důležité je zmínit, že ačkoliv puchýřky připomínají opar, nejde o stejné onemocnění (opar je způsoben virem Herpes Simplex). Pro pásový opar je typický velmi bolestivý výsev drobných puchýřků na povrchu kůže. Půchýřky se téměř vždy vyskytují na jedné polovině těla, a to v podobě několikacentimetrového pásu. Postižen může být obličej, hlava, krk, oblast žeber nebo boků, ale i stehna či horní končetiny.
    Pro nemocného je nejdůležitější, aby k lékaři přišel už na začátku výsevu. Čím dříve se podají účinné léky proti této nemoci, tím je efekt léčby výraznější.
    Pásový opar je onemocnění způsobené viry. Když se s tímto typem virů setká člověk poprvé, onemocní planými neštovicemi, které si většina z nás odstonala v dětství. Viry, které ji způsobují, mají schopnost se schovají v některých buňkách našeho těla a pak  při oslabení obranyschopnosti stačí nějaká větší zátěž a ony se “probudí” a způsobí výsev pásového oparu.


ZIPPER ZI-MD300 Pásový nakladač

    Pásový opar se obvykle léčí acykloviry (například Zovirax). Preparát se užívá nejčastěji v tabletách, v závažnějších případech je podáván injekčně, přímo do žíly. Jako podpůrná léčba se používají masti s obsahem idoxuridinu, léky proti bolesti nebo kortikoidy. V každém případě platí, že léčbu pásového oparu je vhodné svěřit do rukou odborníků. Pokud máte některé ze shora uvedených příznaků, navštivte vašeho lékaře, který rozhodne o další léčbě.
    Pásový opar se statisticky nejčastěji vyskytuje u imunokopromitovaných osob (osoby se sníženou imunitou), u věkově starších osob nebo u osob, které prodělaly plané neštovice před 18ti měsíci věku. Setkat se s ním můžeme ale i u dětí nebo adolescentů. Onemocnění se vyskytuje stejně často u mužů i žen. Počet nových případů pásového oparu se statisticky pohybuje mezi 1-3 osobami na 1000 zdravých osob a 5-10 nemocných na 1000 osob u osob starších 65 let. Osoby starší 85 let se setkají alespoň s jednou atakou s rizikem 50 %.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Nejčastější komplikací pásového oparu je postherpetická  neuralgie. Jedná se o nervovou bolest, která může přetrvávat měsíce nebo roky po zahojení pásového oparu. Riziko postherpetické neuralgie roste s věkem. Další komplikací je zánět oční rohovky při postižení oka s možností až oslepnutí. Velice vzácně dochází k šíření viru do centrálního nervového systému, kde virus postihuje mozek a mozkové pleny a vzniká obraz serózní meningoencefalitidy, což je nehnisavý zánět mozku a mozkových plen. Následky postižení mozku jsou často velmi závažné, dochází ke svalovým obrnám, k ochrnutí končetin nebo k postižení intelektových funkcí mozku
    Léčba pásového oparu spočívá v podávání celkových protivirových přípravků, tzv. antivirotik. Podávají se většinou v tabletách. Při rozsáhlém postižení jsou nemocní hospitalizováni a podávají se v infuzích. Tato léčba umožňuje podstatně zkrátit proces hojení pásového oparu a také výrazně zmírnit bolesti a další nepříjemné komplikace.
    Vir Varicela, který způsobuje plané neštovice, je také původcem nepříjemného onemocnění, které se nazývá pásový opar. Přestože po prodělání planých neštovic zůstává postiženému trvalá imunita, virus Varicela stále přežívá v nervových gangliích a při oslabení organismu může dojít k jeho opětovné aktivaci, čímž vzniká pásový opar, který se projevuje vznikem puchýřkovité vyrážky na kůži, nejčastěji na břiše, zádech, hrudníku či zádech.


RUTICELIT PROFESSIONAL krém 500ml Energy

    Víme, že za pásovým oparem stojí virus Varicella Zoster. Jde o virus způsobující nejčastěji u malých dětí plané neštovice. Po vyléčení virus zůstává ukryt v nervových gangliích, kde odpočívá a vyčkává na příhodnou chvíli. Přesný mechanismus, jak virus přežívá a jakým způsobem se reaktivuje, není dosud známý. Víme ale, že v některých situacích dojde k jeho reaktivaci a klinicky se onemocnění projevuje jako výsev puchýřků podobným neštovicím, které kopírují nervová vlákna spojená s danými gangliemi, ve kterých byl virus ukryt.
    V současnosti je možnost očkování proti onemocnění pásovým oparem. Očkování se doporučuje osobám nad 50 let věku, očkovaným, nebo které prodělaly onemocnění planými neštovicemi, nebo s oslabeným imunitním systémem. Jako účinnou prevenci pásového oparu můžeme označit posilování imunity, které spočívá v omezování stresu, únavy, v pobytu na čerstvém vzduchu a ve zdravé stravě.
    Pásové schodolezy jsou mobilním zařízením s motorkem vybavený pásy, pro bezpečný a jednoduchý pohyb s invalidním vozíkem do schodů nebo obtížného svahu. Jednoduchou a rychlou manipulací se schodolez pro invalidy „připne“ k invalidnímu vozíku.


Co je umělý spánek a probuzení z umělého spánku

    Pásový opar u dětí bývá většinou nebolestivý. Během několika dní se v této oblasti začínají objevovat drobné puchýřky. Puchýřky se vždy vyskytují v daném dermatomu (oblast kůže inervovaná nervovými větvemi). Vyrážka má červenou barvu, puchýřky jsou naplněné tekutinou a postupně praskají. Během 2-4 týdnů puchýřky pomalu vysychají a mění se ve stroupky. Ty se odlupují a kůže se většinou zahojí bez komplikací.
    Tato nemoc postihuje především oslabené a starší jedince. Mezi její hlavní příznaky patří svědění, bolest, celková únava, horečka, zimnice a samozřejmě výsev vyrážky, která má tvar puchýřků a vysévá se v pásech (odtud pásový opar).  Půchýřky se po několika dnech změní ve strupy. V případě nestandardního průběhu může dojít třeba jenom k zarudnutí kůže bez výsevu puchýřků, případně postižená místa jenom bolí a k výsevu puchýřků vůbec nedojde. Často také pacient pociťuje bolest i po zaschnutí puchýřků do doby než se nervová zakončení v kůži vzpamatují. Při napadení motorických nervů mohou vznikat parézy (obrny) svalů. Při napadení obličeje může dojít k obrně trojklanného nervu a v případě napadení oka hrozí oslepnutí.
    Proti viru Varicela existuje dnes očkování, které nehradí pojišťovna. Očkování nicméně chrání proti planým neštovicím a nedokáže stoprocentně zabránit vzniknutí pásového oparu při oslabení organismu.


Pět důvodů, proč si vybrat pásový schodolez právě od naší firmy:

    K prevenci pásového oparu byla v minulých desetiletích vyvinutá živá očkovací látka (Zostavax). Vakcinace bohužel zatím není schopna předejít pásovému oparu stoprocentně, ale je schopna snížit pravděpodobnost nákazy u osob 50-80 let věku o 50 % procent. Vakcinace také snižuje pravděpodobnost postherpetické neuralgie a snižuje celkovou vážnost onemocnění. Zjištěny byly pouze minimální nežádoucí účinky této vakcíny. Není ale dosud jasné, jestli je potřeba přeočkování nebo stačí očkovat jednorázově. Jelikož jde o živou vakcínu, osoby s velmi sníženou imunitou by neměly být očkovány, jelikož by o mohlo naopak pásový opar vyvolat. Zajímavé je, že pokud se dospělá osoba vyskytuje v přítomnosti dítěte nemocného neštovicemi, získává tím také malou dávku živého viru a může to u ní stejně tak vyvolat očkovací efekt. V dnešní době je ale většina dětí chráněna očkováním již proti neštovicím, takže je poměrně těžké se setkat s nemocným dítětem. Jako prevence pásového oparu je také důležité podporov
    Pásový opar je onemocnění známé již z antických dob. V arabských zemích se označoval jako pás ohně, zatímco ve španělštině je znám pod překladem malý had. V hindštině se označoval jednoduše jako velká vyrážka.


Revitalizační vlasová kúra RIGENFORTE

    Jak bylo zmíněno, ve většině případů se pásový opar vyhojí bez komplikací. Výjimkou je, když se pásový opar objeví na obličeji a v oblasti očního víčka a oka. V tomto případě může onemocnění rychle přejít až na povrch oka, a to na oční rohovku. Objeví se vřídek nebo několik vřídků, které mohou způsobit jizvení, a tak až nezvratnou ztrátu zraku. Oční povrch je velmi citlivý a nemocného tak trápí velká bolest, pálení, řezání oka a slzení. Oko může být oteklé a může být téměř nemožné otevřít víčka. Vřídek na povrchu rohovky může hojit několik týdnů až měsíců. Ve většině případech se hojí jizvou. Tkáň jizvy není průhledná jako zdravá rohovka a stává se nepropustnou pro světlo. To znamená, že v místě jizvy nemocný ztrácí schopnost zraku. Větve trojhlavého nervu zasahují také na nervy okohybných svalů, takže se můžeme setkat s postižením těchto svalů, nemocný pak trpí dvojitým viděním a na první pohled lze vidět, že obě oči nesměřují stejným směrem, ale jedno z nich nějak vybočuje.
    Pásový opar je virové onemocnění, které se odborně označuje jako herpes zoster nebo anglicky jako shingles. Onemocnění se označuje jako pásový opar, protože klinicky se jedná o drobné puchýřky podobné oparu a jejich výsev kopíruje nervová vlákna, takže připomíná dlouhé pásy.
    Velmi typickým příznakem je silná neurologická bolest v postižené oblasti. Bolest může provázet pouze vyrážku a postupně mírní a vymizí, nebo v některých případech může trápit nemocného měsíce až roky po vyhojení puchýřků. Tento stav se nazývá postherpetická neuralgie.
    Ještě před samotným propuknutím onemocněním se někteří nemocní mohou setkat s brněním, svěděním, pálením či pícháním v oblasti budoucího pásového oparu. Nemocní často popisují také bolest hlavy, nevolnost a horečku. Bolest může být velmi mírná až nesnesitelná. Záleží na nemocném jedinci a jeho prahu bolestivosti, ale také na postiženém místě.


Pásový opar: příznaky, léčba, fotografie

    Pásový opar na kůži může být různě komplikován. Ke komplikací patří jizvení, nekrózy s olupováním hluboké vrstvy kůže nebo sekundární bakteriální infekce. U osob s velmi oslabeným imunitním systémem může dojít až k tzv. diseminaci. Diseminace se popisuje jako více než dvacet lézí v oblasti stejného dermatomu nebo dermatomy sousedící. Krom kůže se tak pásový opar může rozšířit také na vnitřní orgány jako jsou játra nebo mozek. V tomto případě většinou poměrně mírné onemocnění může ohrožovat život nemocného.
    Kromě antivirotik se pacientům zpočátku aplikují tinktury, zásypy nebo pasty k urychlení zasychání puchýřků, později na stroupky protizánětlivé masti. Léčba většinou trvá 3 až 4 týdny.
    Statisticky se pásový opar nejčastěji vyskytuje u osob se sníženou imunitou (osoby užívající dlouhodobě kortikosteroidy a jiné imunosupresivní léky, u osob HIV pozitivních), u starších osob nebo u osob, které neštovice prodělaly ve věku mladším 1,5 roku (uvažuje se, že se nevytvoří dostatečná imunita proti onemocnění).
    U osob se sníženou imunitní reakcí může pásový opar zahrnovat rozsáhlé oblasti těla od hrudníku, hýždí či stehen po hlavu, obličej a krk. V oblasti obličeje pásový opar nejčastěji postihuje trojhlavý nerv. Pásový opar se může vyskytnou pouze jednou za život nebo může nemocného trápit opakovaně. Možný je výskyt na různých oblastech nebo naopak opakující se výsev na stejném místě.


Pásový opar a postherpetická neuralgie

    Jelikož je pásový opar onemocnění způsobným virem, jedinou možnou léčbou je užití antivirotik. Příkladem je acyclovir, valaciclovir nebo famciclovir. Pokud je antivirotikum nasazeno do 72 hodin od počátku prvních příznaků, lék zmírňuje příznaky a urychluje hojení. Tím zkracuje délku samotného onemocnění. Antivirotika se běžně podávají ve formě tablet, ale u osob s vysokým rizikem je možné lék podávat nitrožilně ve vysokých dávkách. K lékům tlumícím příznaky nemoci je pak možné užívat analgetika ke tlumení bolesti (NSAID jako paralen, ibalgin). Při velmi silných bolestech se dá krátkodobě využít také opiátů (morfin). Neurologické bolesti je možné také tlumit pregabalinem (Lyrica). Pokud je vyrážka již zaschlá a vidíme pouze stroupky, je možné na postiženou oblast aplikovat krém s kapsaicinem nebo místní analgetikum (lidokain). Při velmi závažných bolestech je možné podstoupit tzv. nervový blok. Kortikosteroidy také hrají určitou roli v léčbě pásového oparu. Snižují riziko dlouhodobé bol
    Pásový opar je nervové onemocnění, které má však zejména kožní projevy. Nejedná se obvykle o život ohrožující onemocnění, ale přesto může nemocného výrazně omezit v běžném životě nebo mu způsobit trvalé postižení.
    Pásový opar není přenosný z člověka na člověka. Pokud ale dojde ke kontaktu osoby, která ještě neprodělala neštovice, s osobou, která má aktivní výsev pásového oparu a dojde ke kontaktu s tekutinou puchýřků, může tato zdravá osoba onemocnět neštovicemi. Riziko může hrozit také těhotným ženám, které neprodělaly neštovice.
    Pomocí motorku a pásů s minimálním vynaložením fyzické námahy umožní pohyb v jinak obtížných podmínkách. Obsluha takového zařízení je po zaučení celkem snadná a bezpečná. Pásový schodolez je o proti kolečkovým schodolezům stabilní. Kolečkové schodolezy mají nadruhou stranu výhodu, že jsou lehčí.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Za pásovým oparem stojí virus varicella zoster virus, který je původce planých neštovic. Běžně se plané neštovice vyskytují jako typické onemocnění v dětství a probíhají jako vyrážka po celém těle. Během několika týdnů však dochází k uzdravení. Virus varicella zoster ale z těla nemizí, doživotně se skrývá v nervových gangliích. V některých případech, kdy dojde z nějakého důvodu ke snížení imunitního systému, se onemocnění může “probudit” a potrápit jeho nositele pásovým oparem.
    Diagnostika pásového oparu je založena na typických příznacích a průběhu. Jakmile se na těle objeví výsev puchýřků v podobě pásů, je prakticky jasno. V některých případech ale nejsou pásy zcela jasné (obličej, hlava, stehna). Existuje proto několik laboratorních testů. Asi nejpoužívanější test detekuje ze vzorku krve specifické IgM protilátky proti Varicella Zoster viru. Další možností je odběr vzorku přímo z puchýřků, kdy se pak testuje obsah jejich tekutiny. Lymfa v puchýřcích obsahuje DNA viru, tu je možné detekovat například pomocí PCR metody. Možné je také využít elektronového mikroskopu a vyhledat přímo částice viru.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
25382
cache: 0024:00:00