Jak na věc


ostravsko opavská diecéze

Památková zóna Moravská Ostrava

    Místek – Na společné setkání řeholníků a řeholnic u příležitosti 23. dne zasvěceného života pozval letos biskup František Václav Lobkowicz členy a členky řádů a kongregací do Místku. Setkání zahájí v sobotu 2. února v 9.30 hodin mše svatá ve farním kostele sv. Jana a Pavla. Záštitu nad Dnem zasvěceného života mají v tomto roce redemptoristé z farnosti Frýdek.
    První čtení z Knihy proroka Izaiáše hovoří o rozhodnutí Mesiáše spasit/zachránit Jeruzalém. Nejen tak nějak, ale zjevně a bohatě. Přirovnává svůj zájem o Jeruzalém k zájmu ženicha o svou nevěstu. Celé čtení je příslibem, že Mesiáš bude jednat s mocí a zcela změní úděl vyvoleného lidu.
    Kopřivnice - Besedu jako v kadeřnickém salónu zažili v pátek 18. 1. v Katolickém domě v Kopřivnici. Za šmikání nůžek vyprávěl Jan Špilar o své cestě k dokonalosti, o usmíření, sebepřijetí a sebeprosazení, kterou prošel při práci maskéra na filmu Amadeus.
    Od pondělí jsem pročítal texty nedělních čtení a hledal, co je spojuje. Tedy kromě čtení z 2. Listu Korinťanům, který se čte na pokračování a nemá přímou souvislost s ostatními texty. A objevil jsem toto:


Přihlaste se k odběru newsletteru

    Kopřivnice - Skupina Adorare z Valašských Klobouků sloužila o víkendu v Kopřivnici. V kostele sv. Bartoloměje vedla v sobotu 19. 1. Večer chval a v neděli proběhl v Katolickém domě koncert, na kterém zazněly i písničky z nového alba, jehož představení a žehnání se uskuteční 10. února 2019 v Kulturním domě Klobučan ve Valašských Kloboukách.
    Pustevny - Zážitek z výstupu nad koruny stromů si mohou od středy 16. ledna dopřát turisté na Pustevnách. Tento turisticky atraktivní vrchol Beskyd má novou zajímavost - stezku v korunách stromů se 135 metrů dlouhým lanovým himalájským chodníkem, skleněnou vyhlídkou (tzv. skywalkem) a 22 metrů vysokou vyhlídkovou věží. Stezka Valaška je postavena na lesních pozemcích, v majetku ostravsko-opavského biskupství, které do stavby investovalo 35 milionů korun.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00