Jak na věc


oprávnění na vysokozdvižný vozík cena

SVÉ ŘIDIČSKÉ POTÍŽE, ODSTRANÍTE U KŘÍŽE!

    Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:
    Autoškola Kříž byla jako jedna z prvních soukromých autoškol v České republice založena počátkem roku 1990. Do dnešního dne úspěšně připravila k získání řidičského oprávnění desítky tisíc žadatelů.
    APTT jako autorizované začleněné živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky potvrzuje, že níže uvedený seznam obsahuje odborně způsobilé osoby (OZO) proškolené pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol níže uvedených stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb.o ochraně ovzduší. Seznam je průběžně doplňován o další osoby v závislosti na jejich proškolování u výrobců. Postup výrobců pro zápis je uveden zde
    Věková hranice 21 let. Jsou zařazená motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče. Informace k věku na více info.


Certifikáty, oprávnění, autorizace

    Výuka teorie probíhá na učebnách v prostorech autoškoly, tudíž nemusíte nikam docházet. Nauka o konstrukci a údržbě vozidla probíhá v učebně i u vozidla. Povinností je i absolvování zdravotní přípravy, kterou provádí školený zdravotnický pracovník, taktéž v našich prostorech.
    Praktický výcvik začíná na autocvičišti, postupně se žák učí zvládat minimální provoz, střední… Snažíme se o co největší komfort pro naše zákazníky, proto máme vozidla odpovídající současným trendům, mimo jiné i vybavená klimatizací. Pravidelně obnovujeme vozový park dle posledních zákonných požadavků.
    Věková hranice 18 let. jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.
    Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Rovnocennost – A2 – A1 (AM).


ZVÝHODNĚNÁ CENA PRO STUDENTY ZA ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY B

    (4) K oznámení podle odstavce 3 musí být přiložen platný doklad totožnosti držitele řidičského oprávnění. Po podání oznámení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3, které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí držiteli řidičského oprávnění.
    Pokud máte zájem nastoupit do Autoškoly, je pro Vás podstatná řádně vyplněná žádost o řidičské oprávnění. Tu si můžete stáhnout z naších stránek nebo vyzvednout v kanceláři autoškoly a na požádání ji můžeme i zaslat poštou. Žádost o řidičské oprávnění i posudek o zdravotní způsobilosti musí být potvrzeny všeobecným praktickým lékařem. U osob mladších 18 let musí být ještě navíc podepsána zákonným zástupcem.
    Věková hranice 24 let. jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.
    V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.96: souprava s přívěsem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.


Rozšíření řidičského oprávnění D na D+E

    (5) Vzdání se řidičského oprávnění podle odstavce 2 vezme příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení podle odstavce 3 na vědomí a nerozhoduje o odnětí řidičského oprávnění.
    V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č. 96: souprava o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.
    Podmínkou pro získání sk. B+E je vlastnit řidičské oprávnění skupiny B. Opravňuje k řízení jízdních souprav, složených z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla nad 750 kg.
    Díky velkému důrazu na kvalitní přípravu budoucích řidičů patří jednoznačně mezi úzkou špičku těch škol, jejichž žadatelé nedělají ze zkoušek pro získání řidičského oprávnění seriál na pokračování.
    Řidičské oprávnění pro skupiny C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:
    Na zahájení kurzu se dostavte ve Vámi vybraný termín z uvedených níže v rozmezí od 14:30 do 16:00, kde Vám zároveň bude upřesněn čas termínů lekcí a zdravovědy.


Rozšíření řidičského oprávnění B na D

    Od 18 let, opravňuje k řízení motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h a mopedů, motorových vozidel s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a maximálně  8 místy k sezení, kromě místa řidiče. Smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg. Dále opravňuje k řízení jiných souprav, traktorů a samojízdných pracovních strojů s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg.
    Věková hranice 18 let. Jsou zařazena motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500kg , s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče pouze s automatickou převodovkou.
    Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel:
    Řidičské oprávnění pro skupinu DE lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení
    Řidičské oprávnění pro skupiny D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení
    Řidičské oprávnění pro skupinu DE lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel:


Nenašli jste informace, které jste chtěli?

    V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č. 96: souprava s přívěsem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.
    Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla pouze s automatickou převodkou, s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojené přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg (od 19.1.2013 – doplňující zkouška, jenom jízda).
    Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg (max. přípustná hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3 500 kg).
    Věková hranice 21 let. jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.


AUTOŠKOLA KŘÍŽ JE AKREDITOVANÝM STŘEDISKEM PRO VÝCVIK A ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

    Podmínkou pro získání sk. CE je vlastnit řidičské oprávnění skupiny B,C. Opravňuje k řízení jízdních souprav, složených z motorového vozidla sk. C a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg.
    Vyberte si z celé řady řidičských oprávnění v naší autoškole. Naším cílem je co nejlepší připravenost řidičů na zkoušky a hlavně na následný skutečný provoz.
    Věková hranice 18 let. Jsou zařazena motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče.
    Podmínkou pro získání sk. C je vlastnit řidičské oprávnění skupiny B. Opravňuje k řízení motorových vozidel s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg. Smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.
    c) nesplňoval při udělení řidičského oprávnění podmínky uvedené v § 82; v případě nesplnění podmínky uvedené v § 82 odst. 1 písm. d) se řidičské oprávnění neodejme, pokud v řízení vyjde najevo, že držitel řidičského oprávnění již tuto podmínku splňuje.


Seznam jednotlivých řidičských oprávnění.

    Bezkonkurenční poloha uprostřed Prahy, stabilní tým zkušených učitelů, individuální přístup k vašim časovým a dalším možnostem, velmi slušné ceny s možností splátek, a především ochota se vašemu výcviku opravdu věnovat znamená, že po absolvování výcviku v pražské Autoškole Kříž řidičák nejen získáte, ale hlavně se nebudete bát jej využívat!
    Při podání žádosti požadujeme zálohu 50% z ceny školného, zbytek částky lze uhradit do závěrečné zkoušky. Termíny zahájení Vám sdělíme po telefonické či osobní domluvě, kurzy jsou individuální pro každou skupinu.
    Od 24 let, opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče. Smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.
    Autoškola Kříž je členem prestižního společenstva Sekce autoškol ÚAMK ČR. Autoškola Praha - Kříž je rovněž zakládajícím členem profesního živnostenského společenstva Unie autoškol ČR.
    Dne 15.ledna 2005 získala Autoškola Kříž certifikát systému jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001. Certifikaci firmy provedl Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.


Rozšíření řidičského oprávnění B na B+E

    Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
    Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojené přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg (od 19.1.2013 – doplňující zkouška, jenom jízda).
    (3) Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být uvedeno
    Motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
    Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Jízdní souprava zařazená do skupin BE a D1E


vyhlášení politiky kvality a environmentálního managementu

    Jsme autoškola v Českém Krumlově. Provádíme výuku a výcvik pro získání řidičských oprávnění všech skupin a získání profesní způsobilosti řidičů. Máme vlastní vozový park.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00