Jak na věc


operace křečových žil v plzni

Jak se provádí operace hlasivek?

    Operace se provádí v narkóze na oddělení ORL. Předem je proto nutno provést předoperační vyšetření. Operace probíhá pod mikroskopem, kdy se ústy zavede do hrtanu rourka. Odstraní se výrůstky a odeberou se i vzorky k histologickému vyšetření. Hrtan se důkladně prohlédne, aby se lékař ujistil, že vše, co tam nemá být, je odstraněno. Celý zákrok netrvá příliš dlouho, ale jen několik málo minut.
    Typů a tvarů nosů je bezpočetná řada a různé deformace i odchylky mohou být buď vrozené nebo získané ( úrazy, stavy po operacích apod. ). Někdy jsou deformace nosu nebo nosní přepážky spojeny se sníženou průchodností či neprůchodností některého nosního průduchu. V tomto případě dbáme i na to, aby plastická operace nosu nebyla jen estetickou záležitostí, ale také zlepšila nebo úplně odstranila tuto funkční poruchu. U většiny operací nosu je třeba uvolnit jak chrupavčitou tak i kostěnou kostru nosu a dát nosu nový tvar se zachováním určitých rozměrových poměrů.


Průběh operace nosu a pooperační období

    Vlastní operaci provádíme v celkové anestezii. Celý zákrok se provádí přístupem z nosních otvorů (dírek), tedy bez jakýchkoliv vnějších jizev. Při plastické operaci nosu jsou uvolněny a modelovány měkké části nosu, chrupavka a nosní kůstky. Operace trvá asi hodinu a je ukončena fixací nosu sádrovou dlahou a tamponádou nosních dírek. Do jejího vyndání (3. až 4. den po operaci) je proto třeba dýchat ústy. Během těchto dnů by pacient měl mít dostatečný přísun tekutin, neboť dochází k rychlému vysycháním ústní sliznice. Týden po operaci je nutný klidový režim s častými studenými obklady očí. Otoky víček a podkožní barevné podlitiny patří k pooperačnímu průběhu a asi do 10 dnů zmizí. Po odstranění tamponády není také první dva týdny vhodné čistit nos smrkáním, ale je třeba několikrát denně čistit nos vlhkými vatovými tyčinkami.
    Hlasivky se nachází v zúžené části hrtanu. Tvoří je svaly, vazy a hlasivkovková řasa. Jejich pohybem, když vzduch prochází hlasivkovou štěrbinou, vzniká hlas.
    7.-10. den po operaci se odstraňují vnitřní stehy a kontroluje sádrová dlaha. Sádrovou fixaci odstraňujeme zhruba 17. den po operaci. Kůže nosu i citlivá pleť obličeje pak potřebuje ještě několik dní k regeneraci.


Laserové operace očí | Oční klinika Zlín

    Současně se sejmutím sádry vstupujeme do velmi důležité pooperační fáze hojení, kterou může chirurg již daleko méně ovlivnit. Jedná se zejména o hojení a jizvení hrotu a nadhrotové oblasti nosu, kde jizvení podkožních měkkých struktur může tvar nosu nepříznivě změnit a negativně ovlivnit dobrý výsledný efekt plastické operace. Jedná se o jizevnaté zbytnění této části nosu s výsledným bambulovitým nebo tupým hrotem nosu, někdy může dojít i k přitažení hrotu nosu k jedné straně apod. Tyto komplikace hojení nejsou sice časté, ale pokud k nim dojde, je velmi důležité, aby pacient přesně dodržoval chirurgovy pokyny a pečlivě prováděl tlakové masáže nosu, které ve většině případů tyto komplikace při hojení nosu úspěšně vyřeší. I když je nos již první měsíc po operaci tvarově pěkný, může docházet ještě k občasným otokům (ráno, zvláště po spánku na břiše, nebo po námaze ), k občasnému zčervenání nosu zejména při náhlé změně teploty, někdy i k mírné neprůchodnosti nosu způsobené přechodným otok
    Dolní věková hranice je dána ukončením růstu, zejména růstu kostry obličeje a zubního oblouku. To je u děvčat od 16 -17 let, u chlapců kolem 18. roku. Horní věková hranice není přesně dána, ale dobrý výsledek je podmíněn dostatečnou elasticitou kůže, která se musí přizpůsobit novému tvaru nosu, což je důležité zejména u výrazného zmenšení nosu. Nižší věková hranice je vhodná i z hlediska psychologického. V tomto věku většinou řada lidí ještě nemá ustálený okruh přátel, nemá svého stálého partnera ani rodinu. Reakce okolí na změnu po operaci je tedy daleko méně významná než u lidí ve středním věku se zaběhnutými životními a společenskými rytmy. Dostatečnou pružnost má kůže nosu zhruba do 40 let, ale je to dosti individuální a neznamená to, že později nelze nos operovat.


Zeptejte se na zamýšlenou operaciMUDr. Zuzany Černé

    Cílem operace hlasivek může být i detailní vyšetření hlasivek nebo odebrání vzorků tkáně, které se následně odesílají k histologickému vyšetření. K operaci hlasivek se přistupuje potom, co dosavadní konzervativní léčba proběhla neúspěšně. U nádorů hlasivek je zapotřebí jednat rychle a radikálně, jinak hrozí zhoršení problémů (zejména chrapotů, polykání a nepříjemného pocitu v krku). Je zde i velké riziko metastazování, udušení a smrti.
    Nos jako centrum obličeje je velmi citlivě vnímán každým jedincem i jeho okolím zejména proto, že jeho tvar dává obličeji výraz. Každá změna tvaru nosu je proto i změnou výrazu obličeje a často je i na první pohled dosti zřetelná. Proto je třeba přistupovat k plastické operaci nosu velmi zodpovědně. Plastické operace nosu byly vždy středem pozornosti chirurgů a dodnes patří k nejnáročnějším estetickým operacím. Vyžadují nejen technické zvládnutí operace samotné, ale i velkou zkušenost a odhad operatéra.


Co je třeba vzít si sebou v den operace

    Délka hospitalizace se odvíjí od samotného onemocnění. U nenádorových chorob se jedná obvykle o 3-7 dnů. Mnohdy se neobejde bez pomoci foniatra. Lidé po operaci si musí šetřit hlas, inhalují různé léky a musí zcela vynechat kouření. V rámci podpory zhojení rány po operaci se podávají i různé léky přímo do hrtanu. Pracovní neschopnost obvykle trvá 2-4 týdny. V případě nádoru je dotyčný předán na onkologické oddělení. Někdy jsou lidé po operaci odeslány do lázní, aby tam proběhlo doléčení.
    Nejčastějším důvodem operace hlasivek jsou různé výrůstky nebo nádory na hrtanu a v jeho blízkém okolí.Ty mohou postiženému působit dechové obtíže, chrapot, bolesti, obtíže s polykáním nebo nepříjemný pocit cizího tělesa. Kromě nich se operace hlasivek provádí i z důvodu uzlíků a cyst na hlasivkách.
    Hudbou budoucnosti je operace prováděná laserem, která však není prozatím hrazená pojišťovnou. Takováto operace slibuje rychlejší zhojení a také je ji možné provádět bez anestézie.
    Při operaci hlasivek je nutno počítat s možností, že mohou vzniknut otlaky a bolesti v oblasti rtů, jazyka, hltanu a zubů. Díky poloze hlavy v průběhu operace se rovněž může objevit i krátkodobá bolest šíje. U defektního chrupu může dojít k jeho poškození i přesto, že je chráněn rouškou. Hrozí zde i otok hrtanu, což vyvolá dušení, a to se neobejde bez hospitalizace. Podcenit není nutno ani krvácení z rány, infekci v ráně, možnost krevních sraženin, porušení hlasu anebo také i alergickou reakci.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Prognóza je celkem dobrá, pokud byl odstraněn celý nádor a metastázy nebyly prokázány. Nyní je to už jen na tom, jestli se bude řídit doporučeními lékaře.
    Předoperační vyšetření a konzultace je prvním velmi důležitým krokem. Především je třeba pacienta upozornit na eventuelní změnu výrazu obličeje, která podle rozsahu výkonu může být nepříliš nápadná, ale také zásadní. Pacient by měl být připraven na tuto možnou změnu a i na reakci svého okolí. Změna tvaru a tím výrazu osobnosti má často vliv i na psychiku a vývoj osobnosti, zvláště byl-li tvar nosu pro pacienta obtížným komplexem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00