Jak na věc


onkologická prevence

Jana Prausová: V oblasti prevence onkologických onemocnění budeme příkladem pro další evropské země

    Zcela zásadní je také vysoce kvalifikované odečtení odebíraných vzorků (cytologie, histologie). Naše centrum spolupracuje s největší laboratoří ve střední Evropě, s Bioptickou laboratoří s.r.o.. Tato propojenost s Centrem onkologické prevence, kdy v případě suspektních či pozitivních nálezů je zajištěna zpětná vazba, je základem pro kvalitu, kterou poskytujeme.
    Mezi lidmi stále panuje názor, že rakovina je smrtelné onemocnění především starých lidí, kterému se není možné bránit ani ho léčit. Nejnovější studie ale potvrzují, že účinná prevence i léčba onkologického onemocnění existují. Jen je třeba na ně myslet.
    V jednotlivých krajích pracují i menší onkologie, regionální, a naším cílem je pozvednout úroveň spolupráce mezi regionálními malými pracovišti a komplexními onkologickými centry. Chceme, aby regionální pracoviště napojila svoji působnost bezprostředně na komplexní onkologické centrum a vytvořila s ním regionální onkologickou skupinu. V komplexním onkologickém centru se rozhodne, jak složitá léčba bude. Podle toho se uvidí, jestli je možné ji realizovat v regionu, nebo v komplexním centru. Jde o to, aby se zúžil kontakt mezi pracovišti a aby měli všichni pacienti ke každému typu terapie stejný přístup.
    Systém onkologických center a návazných regionů se bude Evropa učit od nás a my budeme pilotním projektem pro Evropu.


Prevence některých typů onkologických onemocnění

    Česká republika má síť komplexních onkologických center, která jsou na úrovni krajů. Centra jsou páteří systému péče o onkologické pacienty. Jsou to vysoce specializovaná pracoviště, kde je prováděna léčba až na tu nejvyšší úroveň i v případě poměrně vzácnějších onemocnění.
    Myslím si, že jsme daleko napřed. Systém onkologických center a návazných regionů se bude Evropa učit od nás a my budeme pilotním projektem pro Evropu. Myslím, si, že pro naše občany je onkologická péče velmi dobrá a kvalitní. Je úžasné, že léčba je dostupná opravdu pro všechny nemocné. A to není samozřejmost.
    Chceme, aby regionální pracoviště napojila svoji působnost bezprostředně na komplexní onkologické centrum a vytvořila s ním regionální onkologickou skupinu.
    Volné termíny k expertnímu vyšetření prekanceróz jsou většinou do 4-6 týdnů, akutní do 1-2 týdnů. K expertním vyšetřením je potřeba žádanka od odesílajícího lékaře (nejčastěji Váš gynekolog).
    Jedná se o vysoce specializovanou gynekologickou ambulanci, kde jsou pacientky odesílány většinou ve spolupráci se svým ošetřujícím gynekologem. Nejčastějším důvodem k odeslání je abnormální nález z onkologické cytologie nebo podezření z běžného gynekologického vyšetření.


Plícní rakovina: Screeningové programy

    Chceme, aby regionální pracoviště byla kvalitně připravena personálně i technicky. Musí mít základní výbavu, zázemí lékařů, zázemí lůžek. A časem, když budou vyselektována kvalitní pracoviště, tak lze i některou specializovanou péči delegovat do regionů. Komplexní centra jsou hodně naplněná, mají mnoho pacientů – a to chce větší dělbu práce.
    Musíme vytvořit funkční síť propojených kvalitních pracovišť od úrovně regionů, od úrovně praktických lékařů, s kterými taky chceme úzce spolupracovat. Na prvním místě je prevence a funkce screeningových programů, protože včasné vyhledávaní, ať už je to u praktika, nebo na úrovni regionu, či přímo v centrech, je základem úspěšné léčby. Čím dřív se nádor objeví, tím lepší má léčebné výsledky.
    Jaký je rozdíl mezi komplexním onkologickým centrem a regionální onkologickou skupinou? Podle čeho se rozhodne, kde mě budou léčit?
    Všechny lékaře v ČR, kteří mají akreditaci pro kolposkopickou expertízu (Nositelé FUNKČNÍ LICENCE F 017), nalezente na stránkách České odborné společnosti pro cervikální patologii (navštívit web společnosti zde)


Centrum onkologické prevence pro Jihomoravský kraj

    Vyšetření v COP ambulanci tyto nálezy dále došetří a stanoví další postup. Podrobně pacientce vysvětlíme všechny skutečnosti ohledně její diagnózy a navrhneme další léčbu. V případě podezření nebo potvrzení přednádorových změn je nejčastěji prováděným zákrokem na děložním hrdle konizace. Po ukončení léčby je pacientka předána zpět do péče a k dalšímu sledování ke svému ošetřujícímu gynekologovi. Při potvrzení diagnózy těžké prekancerózy nebo onkologického onemocnění zajišťuje naše zařízení podání onkologického hlášení. V případě onkologické diagnózy pak navazující léčbu v onkocentrech v Brně nebo Olomouci.
    Centrum Onkologické Prevence (COP) se věnuje diagnostice a léčbě přednádorových změn zevních (vulva) a vnitřních (pochva, děložní hrdlo, děložní tělo, vaječníky) pohlavních orgánů ženy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00