Jak na věc


onkologický ústav brno

26. 11. 2018 Jednodušší cesta za léčbou rakoviny. Nový systém VZP vyzkouší od ledna

    Projekt na vytvoření webového portálu o epidemiologii nádorů České republiky je primárně motivován snahou zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatelů a zájemců. Vycházíme z předpokladu, že obecné informace o epidemiologii těchto závažných onemocnění s nimi souvisejících populačních rizicích by měly být volně přístupné všem občanům ČR. Další ambicí webového portálu je poskytování relevantních informací o epidemiologii nádorů ČR do zahraničí a z tohoto důvodu byl portál vytvořen v anglickém jazyce.
    Účelem Národního onkologického registru (dále jen NOR) je registrace onkologických onemocnění a periodické sledování jejich dalšího vývoje, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum.
    Údaje NOR slouží také k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů a společenských důsledků.
    NOR je provozován jako webová aplikace s centrální databází. Spádová pracoviště NOR vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https. Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.


14. 12. 2018 VZP a onkologická společnost ověřují nový model organizace péče

    NOR je členem IACR (Mezinárodní asociace onkologických registrů) v Lyonu, spolupracuje s Evropskou sítí onkologických registrů (ENCR) a udržuje kontakt s registry v zahraničí. NOR je nedílnou součástí komplexní onkologické péče.
    Od praktického lékaře rovnou do komplexního onkologického centra. Taková by měla být ideální cesta pacienta hned potom, co má lékař podezření na nádor. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) onkologičtí pacienti často v současném systému bloudí – jeho zjednodušení od nového roku vyzkouší ve třech krajích.
    České republice bylo v lednu 2014 zahájeno adresné zvaní občanů k preventivním vyšetřením na rakovinu prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla. Přinášíme Vám odpovědi na otázky, které Vás v souvislosti s touto kampaní nejvíce zajímají.
    Toto rozdělení umožňuje získat rychlý operativní přehled o incidenci novotvarů v České republice a na druhé straně získat úplnější a přesnější přehled o léčbě těchto novotvarů.


ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NOR

    Souhrnná data jsou podkladem pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivních zdravotnických programů a pro odhady potřebných finančních nákladů na zabezpečení komplexní onkologické péče. Anonymní individuální data mohou být poskytnuta pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum jen v souladu s platnými zákony a se souhlasem Rady NOR.
    Od 1. ledna 2006 nastaly v organizaci sběru dat do Národního onkologického registru (NOR) významné změny. Změnil se obsah datové struktury pro NOR, včetně podkladu pro sběr a pořizování dat, kterým je nově upravené hlášení „Incidence a léčba zhoubného novotvaru“. Současně došlo i k významné změně v definici subjektu, který hlášení novotvaru vyplňuje. Na vyplňování hlášení se nyní budou podílet dvě zdravotnická pracoviště:
    zjištěná u osob, bez ohledu na pohlaví a věk, se státním občanstvím ČR a u cizinců s povolením trvalého pobytu; zjištěná klinicky (i případy histologicky nebo cytologicky neověřené) nebo zjištěná při úmrtí.
    Počet osob, které mají zkušenost s onkologickou diagnózou, se mezi lety 2004 až 2014 zvýšil o 52 procent. Dramaticky tak přibývá počet lidí, o které je potřeba se postarat – těch je nyní 570 000.


Cervikální screening v České republice

    Všechna zdravotnická zařízení, ve kterých bylo nádorové onemocnění diagnostikováno, léčeno (tiskopis „Incidence a léčba zhoubného novotvaru") a dispenzarizováno (tiskopis „Kontrolní hlášení novotvaru“).
    V České republice bylo v lednu 2014 zahájeno adresné zvaní občanů k preventivním vyšetřením na rakovinu prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla. Přinášíme Vám odpovědi na otázky, které Vás v souvislosti s touto kampaní nejvíce zajímají.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00