Jak na věc


odlitky ruce

22. 12. 2015Rozšíření týmu Silesia-Tech s.r.o. o nového člena

    V našem oddělení logistiky jsou Vaše objednávky počítačově řízeny a spravovány. Vaše potřeby a výhledy načítáme prostřednictvím faxu nebo EDI do našeho systému, průběžně sledujeme dodací termíny objednávek a garantujeme tak včasné a plynulé dodávky.  
    Spojením malých a středních výrobních sérií se nám daří téměř vždy docílit úspor nákladů pro naše zákazníky. Průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme výrobní procesy, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout dodatečné úspory.
    Dne 07.12.2016 byl v naší společnosti vykonán recertifikační audit dle ČSN EN ISO 9001:2016, na jehož základě bylo prokázáno splnění požadavků normy. Certifikát vydaný Certifikačním orgánem systému managementu TÜV SÜD Czech s.r.o. je platný do 12.12.2019.
    Poradenské služby vykonáváme u našich zákazníků, projekty jsou realizovány u našich dodavatelů. Optimální komunikační cesty, rychlé reakce na požadavky zákazníků a jejich implementace nás výrazně odlišují od naší konkurence. Dále realizujeme desetidenní dodací lhůtu sériových odlitků. 


03. 01. 2017Zřízení Logistického centra Silesia-Tech s.r.o. v Opavě

    Hliníkové odlitky po odstranění vtoků a nálitků dále upravujeme broušením a tryskáním. Máte-li speciální požadavky na odlitky nebo materiál, rádi si je vyslechneme a navrhneme řešení pro jejich splnění. Umíme pro vás vyrobit odlitky průmyslového i uměleckého charakteru. Odlitky z Al slitin odléváme do hmotnosti 250 kg. Odlitky můžeme odlévat včetně zalitých komponent z oceli, trubek nebo topných těles.
    Základem kvalitního odlitku je spolupráce konstruktérů a našich specialistů v technologii slévárny. Jen tak lze připravit a zpracovat perfektní technickou dokumentaci pro výrobu. Společně s vámi zoptimalizujeme tvary budoucího odlitku a připravíme i 3D model, který následně provází odlitek celým výrobním procesem. Od návrhu technologie lití a výroby modelového zařízení přes programování obrábění po finální CMM 3D měření. Pokud navrhujete nový odlitek a nemáte dostatek zkušeností v oblasti konstrukce odlitků, rádi vám pomůžeme. Od prvního náčrtu až po dodání dílce dle vašich požadavků. U velmi náročných odlitků ověřujeme správnost navržené technologie odlévání v simulačním programu MAGMA-5.
    Kvůli nespolehlivosti některých našich zákazníků neposíláme objednávky na dobírku. Zboží Vám bude zpravidla doručeno do pěti pracovních dní po připsání částky na náš účet. Děkujeme za pochopení.


Máte zájem o naše odlitky? Chcete více informací?

    Vyrábíme odlitky z hliníkových slitin, protože mají mnoho výhod. Jsou lehké a dobře obrobitelné, mají vysokou pevnost, tepelnou i elektrickou vodivost, jsou korozivzdorné a recyklovatelné.
    Váš požadavek na tvarovou změnu odlitku provedeme obratem v naší vlastní modelárně. Vámi dodané modelové zařízení umíme operativně adaptovat pro naši technologii formování.
    Naše kancelář je západoevropsky orientovaná a prioritně německy vedená. V kanceláři zastihnete vždy někoho, kdo bude hovořit Vaším mateřským jazykem a bude Vám zcela rozumět. Jazykové bariéry nejsou na překážku na recepci, v logistice či technickém oddělení.
    Oddělení Projektmanagementu přizpůsobí Vaše 3D-data požadovanému odlitku a optimalizuje je pro zamýšlený způsob výroby. Ve spolupráci s oddělením techniky budou Vaše požadavky na změnu implementovány kdykoliv v průběhu výroby. Poskytneme Vám nestranné poradenství o jednotlivých možnostech výroby a technologiích. 


Nejčastěji odlévané slitiny hliníku ve slévárně UNEKO spol. s r. o. (tabulka materiálů ke stažení zde)

    Technická příprava výroby modelového zařízení je prvním a nejdůležitějším krokem ve slévárenství. Při návrhu modelu musíme respektovat technické požadavky konstruktérů a využít naše dlouholeté zkušenosti v oboru slévárenské výroby. Podle vaší předpokládané potřeby odlitků určíme technologii a konstrukci modelu s potřebnou životností. Modelová zařízení ze dřeva, kovu, pryskyřice nebo plastu vyrábíme klasickou metodou i CNC obráběním s využitím 2D a 3D dat.. Při výrobě tvarově náročných dílů modelu využíváme i technologii Rapid prototyping.


03. 01. 2017Recertifikační audit dle ČSN EN ISO 9001:2016

    Odlitek vzniká odléváním roztavené slitiny hliníku do formy. Písková forma vzniká zasypáním slévárenského modelu samotuhnoucí formovací směsí. Tato se míchá v rychlomisiči dle ověřeného poměru ostřiva – křemičitého písku, furanové pryskyřice a tužidla. Slévárenská písková forma se obecně skládá ze dvou polovin, horní a dolní. Forma, která tvoří budoucí tvar odlitku, je většinou ošetřena nástřikem. Tento ochranný nástřik zamezuje penetraci tekutého kovu do pískové formy a zajišťuje tak kvalitní povrch odlitku. Pokud potřebujete v odlitku tvarovou dutinu, vytvoříme ji většinou pískovým jádrem. Po ztuhnutí a zchladnutí odlitku prochází použitá formovací směs zařízením pro mechanickou regeneraci směsi. Zpětně tak využijeme až 90% křemičitého písku. Formovací směs podstatně ovlivňuje kvalitu odlitku a proto ji pravidelně kontrolujeme. Pro zajištění požadované kvality povrchu a tvaru odlitku kontrolujeme vlhkost, obsah spalitelných látek, tvrdost a pevnost formovací směsi. U nových dodávek k
    Zřízením Logistického centra v Opavě rozšířila Silesia-Tech s.r.o. služby poskytované svým zákazníkům. Činnost Logistického centra bude zahájena v lednu 2017. Našim zákazníkům nabízíme tímto dlouhodobé snížení skladových zásob ve svých skladovacích prostorách, vytvoření dostatečných zásob dílů pro svou výrobu a krátkodobé dodávky skladových dílů dle svých aktuálních potřeb.
    Odlévání nebo též "lití" je jedním z nejstarších výrobních procesů metodou tvarování. Při lití vzniká z tekutého materiálu tuhnutím pevný díl požadovaného tvaru. Výroba odlitků je ekonomicky výhodná. Nabízí se ale také v případech, kdy není jiná technologie vhodná nebo pokud je třeba využít specifických vlastností odlitků. Hlavní výhodou odlévání je jeho využití pro sériovou výrobu a to jak jednoduchých tak i konstrukčně složitějších dílů.


Tavení a úprava hliníkové slitiny

    Zajišťujeme vakuovou impregnaci odlitků pryskyřicí, provádíme kontrolu naším Helium Leak Testem. Odlitky samozřejmě dodáváme opracované včetně základní montáže s předepsanou povrchovou úpravou. S ohledem na častý požadavek nepřilnavosti povrchu se obvykle jedná o fluoroplastové povlaky (PFA, FEP, PTFE, ETFE, ECTFE, MFA, PA-11, PE) známé pod obchodními názvy TEFLON®, XYLAN®, RILSAN®, HALAR® apod. Provádíme i tyto úpravy povrchu - epoxidové nátěry, elox, Araldite® nebo SurTec®.
    Před vlastním litím kontrolujeme tzv. D-index (naplynění materiálu) a licí teplotu. Teplota odlévaného materiálu ze slitin hliníku se pohybuje okolo 740 °C. Přesné chemické složení odlévaného materiálu zjišťujeme pomocí optického emisního spektrometru Q4 TASMAN.
    Výhodou naší technologie lití do písku je vysoká flexibilita výroby za přijatelné náklady. Počty kusů ve výrobní dávce nemáme nijak omezeny. Odlitky dodáváme odběratelům ze všech odvětví průmyslu od prvního prototypu po stovky kusů ročně. Pokud si přejete, dokážeme vaše odlitky dále zušlechtit. Provádíme tepelné zpracování odlitků T6, opracování, elox, vakuovou impregnaci, epoxidové nátěry, montáž.
    Pokud pracujeme na vývoji odlitku ihned od začátku společně s vámi, najdeme optimální řešení a zaručíme reálné výrobní náklady na modelové zařízení, odlitek i obrábění.


Technická příprava výroby hliníkového odlitku

    Všechny vstupní předslitiny jsou dodávány s požadovaným chemickým složením a atestem z hutí, které zaručují nejvyšší kvalitu vstupního materiálu. Ingoty, vratný materiál z vtoků a nálitků tavíme v elektrických odporových pecích. Roztavenou slitinu následně rafinujeme a modifikujeme ověřenými prostředky. Modifikace slévárenských slitin Al-Si je velmi účinným nástrojem pro zjemňování struktury odlitého materiálu a s tím spojené zvýšení téměř všech mechanických vlastností slitin hliníku. Očkovaná slitina má i menší sklon k tvorbě soustředěných staženin, což pozitivně ovlivňuje pevnost odlitku. V kombinaci s tepelným zpracováním dochází zejména k výraznému zvýšení tažnosti a houževnatosti. Rafinační soli odstraňují nežádoucí nečistoty z taveniny.
    Vítáme vás na těchto stránkách, které se věnují prodeji odlitků modelové železnice. Odlitky vyrábíme z polyuretanu (obarvený na šedo) především ve velikostech 0 (1:45), H0 (1:87), TT (1:120) a N (1:160) již přes 20 let. Na webu fungujeme od roku 2009, původně na adrese http://modelyzeleznice.wz.cz. Jelikož odlitky nemáme skladem, dodáváme je do 30 dnů od podání objednávky. V ceně odlitků je i příslušenství.
    Modely vyrábíme podle dodané výkresové dokumentace, prototypu součásti nebo podle vašeho odlitku. Slévárenské modely vyrábíme do rozměrů 2.000 x 2.000 x 1.000 mm. Provedení modelového zařízení je určeno normou ČSN EN 12890 - H1 - H3.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
17251
cache: 0024:00:00