Jak na věc


odhláška zaměstnavatele ossz formulář

Základní umělecká škola Česká Lípa

    Žák (u nezletilého žáka jeho zákonný zástupce) oznámí škole ukončení studia odevzdáním vyplněné odhlášky, a to kdykoliv, zpravidla však na konci pololetí. Uhrazené školné se nevrací (až na výjimky uvedené na směrnici pro platbu školného). Žák, který nebude pokračovat ve studiu v ZUŠJJR v následujícím školním roce, odevzdá odhlášku do konce června školního roku předcházejícího.
    Vyplněnou přihlášku prosím vytiskněte a po podpisu přineste k talentovým zkouškám nebo doručte do kanceláře zástupců ředitele školy ZUŠ Česká Lípa v II. patře č. 324.
    Vyplněnou přihlášku prosím vytiskněte a po podpisu doručte do kanceláře zástupců ředitele školy ZUŠ Česká Lípa v II. patře č. 324. Podepsanou odhlášku lze též nascanovat poslat na email jan.sevcik@zuscl.cz.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00