Jak na věc


odhlášení vozidel z evidence

Evidence vozidel příslušných odborů dopravy zajišťují:

    EURO normu, do které vozidlo spadá, najdete v technickém průkazu vozidla. Zde může být přímo uvedena mezní hodnota emisí např. EURO 2 nebo je uveden konkrétní emisní předpis EHK/OSN (např. 8301C) či emisní směrnice EHS/ES (např. 94/12). V tomto případě se nejdříve dle přehledu emisních limitů určí, které mezní hodnotě emisí (EURO) daný předpis či směrnice odpovídají a z toho se stanoví vlastní výše poplatku.
    TIP! Pro přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel budete potřebovat povinné ručení - zelenou kartu. Udělejte si přehledné porovnání povinného ručení s akčními slevami. Zelenou kartu k přepisu od nás obdržíte obratem včetně pojistných smluv. V případě, že chcete maximální ochranu Vašeho vozidla, vyberte si z nabídky havarijního pojištění.
    Pamatujte že z oblastí: Kaplice, Český Krumlov, Velešín, Trhové sviny, Vyšší Brod, Horní Planá, Chvalšiny, Frymburk je po telefonické dohodě doprava na sklad zdrama.
    Odhlášení vozidla z evidence může provést buď fyzická osoba, která je vlastníkem dopravního prostředku nebo právnická osoba, která je zapsána v evidenci, jako provozovatel či vlastník.
    Společnost REGISTER SYSTEM s.r.o. pro Vás za bezkonkurenčně nízké ceny a v bezkonkurenčně krátké době zajistí:
    Tyto služby poskytujeme firmám i soukromým osobám. Věříme, že vyzkoušíte naše rychlé a spolehlivé služby pro úsporu Vašeho času. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


Ekologická likvidace v Olomouci s kompletním servisem:

    Od ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Jednou ze základních změn novely, je zrušení úkonu odhlášení z evidence registru vozidel na nového kupujícího. Vozidla nebudou již odhlašována z evidence, každé vozidlo bude přímo převedeno/přihlášeno na nového vlastníka. Více informací naleznete v záložce přihlášení vozidla.
    Jde o kontrolu, která prokáže, zda uvedené údaje v technickém průkazu odpovídají skutečnosti (např. barva vozidla, číslo motoru atd.). Evidenční kontrolu si můžete nechat provést na jakémkoli pracovišti STK, které ji provádí.
    Protokol o evidenční kontrole vydává stanice technické kontroly (STK) v případě přihlášení vozidla do registru nebo změny provozovatele nebo vlastníka. U nových vozidel se protokol o evidenční kontrole nepředkládá.
    Pokud vozidlo doslouží, nebo nechcete platit silniční daň, je nutné vozidlo řádně a včas odhlásit na všech správných úřadech.
    K provedení samotného úkonu je zapotřebí splnit několik základních povinností, bez nichž nelze realizovat odhlášení vozidla z evidence, eventuálně přípojného vozidla.
    Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech určuje poplatky za automobily nesplňující nejnovější emisní standarty. Byly stanoveny poplatky při registraci vozidel v závislosti na plnění emisních hodnot ve výfukových plynech, a to v § 37e daného zákona.


Proces odhlášení vozidla z evidence

    Odbor dopravně správních činností, odd. evidence mot. a přípoj. vozidel a odbavování občanů (tzv. "registr vozidel"), řeší s místní působností pro hl. m. Prahu veškerou agendu spojenou s registrací motorových a přípojných vozidel, tj.:odhlášení/přihlášení vozidla na jiného provozovatele nebo vlastníkavýměnu RZ (SPZ) při ztrátě, odcizení nebo poškozenízápis změn údajů (změna jména a příjmení majitele/provozovatele, adresa trvalého bydliště, přestavba vozidla, výměna SPZ apod.)dočasné a trvalé vyřazení vozidla z registrupovolení přestavby vozidladovoz a vývoz vozidel ze/do zahraničívydání dat z registru vozidelduplikáty technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla.
    Odhlášení vozidla z evidence je bezplatné a povětšinou se uskuteční okamžitě na místě. Daný obecní úřad s rozšířenou působností, kam vozidlo spadá, má však dle zákona č. 500/2004 Sb., 30 dnů na vyřízení žádosti. Po zdárném ohlášení je vhodné zrušit také povinné ručení.
    Tzv. ekologická daň se platí při první registraci motorového vozidla kategorie M1 a N1. tedy osobních a lehkých užitkových vozidel do 3,5 tuny. Poplatek se nevztahuje na motocykly, ale ani na veterány a sportovní speciály. Daň se hradí jak při registraci vozidla dovezeného ze zahraničí, tak i při změně vlastníka v rámci ČR. Vždy ale pouze jednou na jedno vozidlo, při dalších změnách majitele se již nehradí. Při vyřazení vozidla z registru silničních vozidel se poplatek neplatí!
    Trvalé vyřazení motorového vozidla a přípojného vozidla zapříčiní, že tyto dopravní prostředky již nemají oprávnění k jízdě na silničních komunikacích a je provedena jejich ekologická likvidace.


Evidence vozidel a přepis vozidla

    17. 12. 2018 je posledním dnem pro přijetí dokumentů pro vyřízení objednávky do konce tohoto roku. Pro Vaše dotazy jsme k dispozici do 21. 12. 2018. V běžném provozu budeme opět od 7. 1. 2019. Děkujeme za pochopení.
    Od 1.1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 383/2008 Sb., ze dne 23. 9. 2008. Tímto zákonem je mimo jiné změněn zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
    Všechny úkony jsou navíc zdarma spojeny se službou vyzvednutí a následného doručení dokladů z místa a do místa Vašeho určení.
    Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
    Tato daň se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v ČR, je-li vozidlo již registrováno, poplatek se platí při první přeregistraci vozidla, při dalším přepisu se poplatek již nehradí.


Doména autocentral-strakonice.cz

    Od ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Jednou ze základních změn novely, je zrušení úkonu odhlášení z evidence registru vozidel na nového kupujícího. Vozidla nebudou již odhlašována z evidence, každé vozidlo bude přímo převedeno/přihlášeno na nového vlastníka. Více informací naleznete v záložce přihlášení vozidla.
    Odhlášení vozidla nově probíhá současně s registrací vozidla na nového provozovatele/vlastníka. Převod je tedy realizován okamžitě a není vázán na sídlo/ bydliště původního provozovatele. Vozidlo je rovnou zaregistrováno s původní registrační značkou. Tu si může nový vlastník vyměnit za poplatek pouze v případě ztráty, poškození či odcizení.
    Štítky: autonehoda, domácnosti, dopravní prostředek, ekologická likvidace auta, evidence vozidel, firmy, ochrana spotřebitele, odhlášení auta, povinné ručení, registr vozidel, technický průkaz, zákon č. 500/2004 Sb
    Všechny tyto služby zajistí společnost REGISTER SYSTEM s.r.o. standardně ve lhůtě tří pracovních dnů na území celého Středočeského kraje za standardně stejnou cenu za úkon. Na základě dohody se zákazníkem zajišťuje společnost REGISTER SYSTEM s.r.o. tyto služby nejen na celém území České republiky ale i Slovenska.


NEJHLEDANĚJŠÍ MODELY

    Odhlášení / přihlášení vozidla na jiného provozovatele nebo vlastníka v rámci hl. m. Prahy a odhlášení / přihlášení vozidla podléhajícího ekologické dani
    Pokud bude vozidlo přihlašováno v rámci kraje, kde bylo dříve registrováno, zůstanou Vám značky původní. Pokud bude vozidlo přihlašováno do jiného kraje nebo nemáte obě značky v pořádku, dostanete značky nové.
    TIP! Pro přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel budete potřebovat povinné ručení - zelenou kartu. Udělejte si přehledné porovnání povinného ručení s akčními slevami. Zelenou kartu k přepisu od nás obdržíte obratem včetně pojistných smluv. V případě, že chcete maximální ochranu Vašeho vozidla, vyberte si z nabídky havarijního pojištění.
    Odhlášení vozidla nově probíhá současně s registrací vozidla na nového provozovatele/vlastníka. Převod je tedy realizován okamžitě a není vázán na sídlo/ bydliště původního provozovatele. Vozidlo je rovnou zaregistrováno s původní registrační značkou. Tu si může nový vlastník vyměnit za poplatek pouze v případě ztráty, poškození či odcizení.


Mám 12 bodů - co s tím a jak na to?

    Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.
    17. 12. 2018 je posledním dnem pro přijetí dokumentů pro vyřízení objednávky do konce tohoto roku. Pro Vaše dotazy jsme k dispozici do 21. 12. 2018. V běžném provozu budeme opět od 7. 1. 2019. Děkujeme za pochopení.
    Přehled bodově hodnocených protiprávních jednání k zákonu o silničním provozu je od 1. 8. 2011 zcela nový. Počet bodově hodnocených jednání se výrazně zužuje a rovněž se v některých případech mění bodové sazby za konkrétní protiprávní jednání.
    Pokud tento úkon bude provádět někdo jiný, než vlastník nebo provozovatel vozidla, je nutná kromě občanského průkazu, respektive živnostenského listu, také podepsaná plná moc.
    SPZ není nutné na registru předkládat ani měnit v případě, že se jedná o změnu majitele v rámci kraje (tj. v rámci hl. m. Prahy). V opačném případě jsou SPZ měněny. Pokud jsou ale nějakým způsobem poškozeny, výměna se doporučuje.


Registrace nového (dosud neregistrovaného) vozidla

    je kontaktování naší společnosti – naši pracovníci Vám poskytnou veškeré rady, popřípadě s Vámi domluví konkrétní termín odtahu vozidla, který vám bude nejvíce vyhovovat. Stačí vyplnit krátký poptávkový formulář, který se nachází zde. Po jeho vyplnění Vás budeme co nejdříve kontaktovat. Nebo napište na e-mail info@likvidace-autovraku.eu či volejte na 602 463 281.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00