Jak na věc


odběr semene

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností. Prevence hematomu zahrnuje zejména: opatrnost při punkci, včasné odstranění turniketu, používání jen velkých povrchových žil, aplikaci přiměřeně malého tlaku na místo vpichu při ošetřování rány po odběru.
    Mezi nezbytné pomůcky pro odběr žilní krve patří stojánky na zkumavky, rukavice, odběrové jehly a stříkačky, zásadně jednorázové výrobky uzavřeného odběrového systému, turnikety (vzhledem k možnosti šíření infekce je nutné turnikety každý den  dezinfikovat nebo v pravidelných intervalech nahrazovat novými), antiseptika, sterilní gázové čtverce nebo tampony, 5 cm široký gázový obvaz, led nebo pomůcky k ochlazení vzorku, náplasti, prostředky pro dosažení vasodilatace místa odběru (obvykle teplem), seznam druhů odběrů, prováděných testů a příslušných odběrových prostředků, vhodných objemů a pokynů pro speciální situace.
    Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujích postupů: změní se pozice jehly, použije se jiná vakuovaná zkumavka, uvolní se příliš zatažený turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné.


Hlavní chyby při odběrech žilní krve

    Posouzení kvality žilního systému v loketní jamce, s ohledem na zhojenou popáleninu, stavy po ablaci prsu, hematomy, parenterální terapii (volí se vždy opačná paže), zavedené kanyly. Málo zřetelné žíly lze zvýraznit např. masáží paže od zápěstí k lokti, krátkými poklepy ukazovákem na místo odběru, aplikací teplého prostředku, spuštěním paže podél okraje postele. Vždy je nutné zabránit poranění žíly nebo paže způsobené neočekávaným pohybem dítěte. Pro odběry u dětí se používají jednorázové pomůcky pro odběr v dětském věku vybavené např. propojovacími kanylami.
    Krev se odebírá pacientům nejčastěji ze žíly v loketní jamce. Dále ji lze odebrat z prstu, toto vyšetření se provádí, když je potřeba jen malý vzorek (vyšetření z kapky krve), nebo u malých dětí. Poté je uzavřena do zkumavky, opatřena identifikačním údaji pacienta a odeslána do laboratoře ke zkoumání. Výsledky jsou známy v závislosti na náročnosti vyšetření a zdravotním stavu pacienta. V urgentních případech je nutné znát výsledky co nejdříve.
    Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: zkumavky pro hemokultury, pro sedimentaci, pro hemokoagulaci s citrátem sodným, zkumavky bez přísad (biochemie),  zkumavka s heparinem, zkumavka s K3EDTA a zkumavka s NaF. 
    Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových zkumavkách (nádobkách), které jsou vloženy do stojánku či přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře menohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    U nemocných s poruchami vědomí nebo u malých dětí je nutné zabránit případnému poranění. Je třeba očekávat pohyby nebo reakce na vpich. Komplikace se musí ohlásit ošetřujícímu lékaři.
    Bezprostředně po odběru je nutné bezpečně zneškodnit jehly. S jehlami se nijak nemanipuluje, ani se neodstraňují z jednorázových stříkaček. Stříkačka s nasazenou jehlou se umístí do kontejneru, který je nezbytnou součástí vybavení odběrového pracoviště.
    Odběr krve patří mezi velmi častá lékařská vyšetření, neboť poskytuje důležité informace o změnách a složení vnitřního prostředí organismu. Jakým způsobem se toto vyšetření provádí? Jaké hodnoty se u odebrané krve zjišťují? A jaké jsou důvody k odběru krve?


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Rychlost natékání krve do odběrové zkumavky signalizuje kvalitu cévního řečiště. U pacientů, kde to kvalita cév umožňuje, je možné naplnit další zkumavku pomocí vakua. Vytvořené vákuum zajistí dokonalé naplnění zkumavky při dosažení potřebného mísícího poměru krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé odběrovky s přídatnými látkami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převracením. Jehla se ze žíly vyjímá samostatně, tedy až po sejmutí poslední zkumavky.
    Takto usušenou měl, jsem donesl k včelaři z mé organizace, který tyto vzorky sbírá. Měl jsem ji připravenou v kelímku s prodyšným víčkem, ale jak jsem nakonec zjistil, tak pro každého včelaře, má naše organizace přichystané přímo kelímky s potřebnými údaji.
    Nejvhodnější doba pro uvolnění turniketu je okamžik, kdy se ve zkumavce nebo stříkačce objeví krev, včasné uvolnění turniketu normalizuje krevní oběh a zabrání krvácení po odběru. Pacient během odběru a po odběru uvolní svalové napětí paže. Místo vpichu i s jehlou se zakryje gázovým čtvercem. Na gázový čtvereček se jemně zatlačí a pomalým tahem se odstraní jehla ze žíly. Přitom se dbá, aby nedošlo k poranění pacientovy paže.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00