Jak na věc


odběr semene

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujích postupů: změní se pozice jehly, použije se jiná vakuovaná zkumavka, uvolní se příliš zatažený turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné.
    Mezi nezbytné pomůcky pro odběr žilní krve patří stojánky na zkumavky, rukavice, odběrové jehly a stříkačky, zásadně jednorázové výrobky uzavřeného odběrového systému, turnikety (vzhledem k možnosti šíření infekce je nutné turnikety každý den  dezinfikovat nebo v pravidelných intervalech nahrazovat novými), antiseptika, sterilní gázové čtverce nebo tampony, 5 cm široký gázový obvaz, led nebo pomůcky k ochlazení vzorku, náplasti, prostředky pro dosažení vasodilatace místa odběru (obvykle teplem), seznam druhů odběrů, prováděných testů a příslušných odběrových prostředků, vhodných objemů a pokynů pro speciální situace.
    Zajištění vhodné polohy paže, tj. podložení paže opěrkou v natažené pozici, bez pokrčení v lokti, u ležících nemocných zajištění přiměřené polohy, s vyloučením flexe v lokti. Pacient by neměl být před odběrem násilně probuzen, během odběru by neměl jíst nebo žvýkat.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    U některých komponent je nutné vzorek krve bezprostředně po odběru ochladit, aby se zpomalily metabolické a jiné procesy ovlivňující koncentraci nebo aktivitu vyšetřovaných komponent. Příkladem jsou následující komponenty: amoniak, laktát, parathormon, osteokalcin.
    Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em> <i> <q cite=> <strike> <strong>
    Veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností. Prevence hematomu zahrnuje zejména: opatrnost při punkci, včasné odstranění turniketu, používání jen velkých povrchových žil, aplikaci přiměřeně malého tlaku na místo vpichu při ošetřování rány po odběru.
    Aplikovaný turniket smí být používán maximálně jednu minutu. Opakované použití je možné nejdříve až po dvou minutách. Instrukce nemocného k sevření pěsti a opakované „pumpování“ je nevhodné.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Pacientovi se po odběru povolí příjem potravy, pokud tomu nezabraňují jiné okolnosti. Zvláštní péči je nutné věnovat např. diabetikům léčeným inzulínem. Čas odběru krve se zaznamená na požadavkové listy. Podobným způsobem se zaznamenávají také informace o komplikacích při odběru spolu s identifikací odběrového pracovníka. Do laboratoří provádějících požadované vyšetření se odešlou správně označené zkumavky s příslušnými požadavkovými listy.
    Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: zkumavky pro hemokultury, pro sedimentaci, pro hemokoagulaci s citrátem sodným, zkumavky bez přísad (biochemie),  zkumavka s heparinem, zkumavka s K3EDTA a zkumavka s NaF. 
    Takto usušenou měl, jsem donesl k včelaři z mé organizace, který tyto vzorky sbírá. Měl jsem ji připravenou v kelímku s prodyšným víčkem, ale jak jsem nakonec zjistil, tak pro každého včelaře, má naše organizace přichystané přímo kelímky s potřebnými údaji.
    U nemocných s poruchami vědomí nebo u malých dětí je nutné zabránit případnému poranění. Je třeba očekávat pohyby nebo reakce na vpich. Komplikace se musí ohlásit ošetřujícímu lékaři.
    Odběr krve patří mezi velmi častá lékařská vyšetření, neboť poskytuje důležité informace o změnách a složení vnitřního prostředí organismu. Jakým způsobem se toto vyšetření provádí? Jaké hodnoty se u odebrané krve zjišťují? A jaké jsou důvody k odběru krve?


Hlavní chyby při odběrech žilní krve

    Krev se odebírá pacientům nejčastěji ze žíly v loketní jamce. Dále ji lze odebrat z prstu, toto vyšetření se provádí, když je potřeba jen malý vzorek (vyšetření z kapky krve), nebo u malých dětí. Poté je uzavřena do zkumavky, opatřena identifikačním údaji pacienta a odeslána do laboratoře ke zkoumání. Výsledky jsou známy v závislosti na náročnosti vyšetření a zdravotním stavu pacienta. V urgentních případech je nutné znát výsledky co nejdříve.
    Bezprostředně po odběru je nutné bezpečně zneškodnit jehly. S jehlami se nijak nemanipuluje, ani se neodstraňují z jednorázových stříkaček. Stříkačka s nasazenou jehlou se umístí do kontejneru, který je nezbytnou součástí vybavení odběrového pracoviště.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00