Jak na věc


odběr semene

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    V půli ledna, jsem vyrazil pro odběr, ale narazil jsem na záludný problém. Bylo zrovna pod nulou a podložky zamrzly a nešly vytáhnout z drážek. Takže mám další podmět pro úpravu dna. ( Aktuálně používám dna, která jsou popsána v článku Výroba varroa dna. S tímto dnem jsem narazil na problém již při Fumigaci. Hold chybami se člověk učí.)
    Rychlost natékání krve do odběrové zkumavky signalizuje kvalitu cévního řečiště. U pacientů, kde to kvalita cév umožňuje, je možné naplnit další zkumavku pomocí vakua. Vytvořené vákuum zajistí dokonalé naplnění zkumavky při dosažení potřebného mísícího poměru krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé odběrovky s přídatnými látkami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převracením. Jehla se ze žíly vyjímá samostatně, tedy až po sejmutí poslední zkumavky.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Posouzení kvality žilního systému v loketní jamce, s ohledem na zhojenou popáleninu, stavy po ablaci prsu, hematomy, parenterální terapii (volí se vždy opačná paže), zavedené kanyly. Málo zřetelné žíly lze zvýraznit např. masáží paže od zápěstí k lokti, krátkými poklepy ukazovákem na místo odběru, aplikací teplého prostředku, spuštěním paže podél okraje postele. Vždy je nutné zabránit poranění žíly nebo paže způsobené neočekávaným pohybem dítěte. Pro odběry u dětí se používají jednorázové pomůcky pro odběr v dětském věku vybavené např. propojovacími kanylami.
    Odběr krve patří mezi velmi častá lékařská vyšetření, neboť poskytuje důležité informace o změnách a složení vnitřního prostředí organismu. Jakým způsobem se toto vyšetření provádí? Jaké hodnoty se u odebrané krve zjišťují? A jaké jsou důvody k odběru krve?
    Zajištění vhodné polohy paže, tj. podložení paže opěrkou v natažené pozici, bez pokrčení v lokti, u ležících nemocných zajištění přiměřené polohy, s vyloučením flexe v lokti. Pacient by neměl být před odběrem násilně probuzen, během odběru by neměl jíst nebo žvýkat.
    Bezprostředně po odběru je nutné bezpečně zneškodnit jehly. S jehlami se nijak nemanipuluje, ani se neodstraňují z jednorázových stříkaček. Stříkačka s nasazenou jehlou se umístí do kontejneru, který je nezbytnou součástí vybavení odběrového pracoviště.


Hlavní chyby při odběrech žilní krve

    Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových zkumavkách (nádobkách), které jsou vloženy do stojánku či přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře menohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.
    Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em> <i> <q cite=> <strike> <strong>
    Nejvhodnější doba pro uvolnění turniketu je okamžik, kdy se ve zkumavce nebo stříkačce objeví krev, včasné uvolnění turniketu normalizuje krevní oběh a zabrání krvácení po odběru. Pacient během odběru a po odběru uvolní svalové napětí paže. Místo vpichu i s jehlou se zakryje gázovým čtvercem. Na gázový čtvereček se jemně zatlačí a pomalým tahem se odstraní jehla ze žíly. Přitom se dbá, aby nedošlo k poranění pacientovy paže.
    Aplikovaný turniket smí být používán maximálně jednu minutu. Opakované použití je možné nejdříve až po dvou minutách. Instrukce nemocného k sevření pěsti a opakované „pumpování“ je nevhodné.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Po odběru se za normálních okolností očistí místo odběru sterilní gázou a aplikuje se náplasťové nebo gázové zakrytí místa odběru. Pacientovi se doporučí ponechat místo odběru zakryté nejméně 15 minut. Při pokračujícím krvácení z místa odběru se pomocí gázového čtverce a přiměřeného tlaku na místo odběru vyčká zastavení krvácení. Gázový čtverec se pomocí gázového obvazu pevně připevní k paži. Pacientovi se doporučí tento způsob ošetření na nejméně 15 minut. Při výraznějším krvácení se použije tlakový obvaz a informuje se ošetřující lékař. V případě, že se odběr provedl pomocí klasické stříkačky a jehly, odebraná krev se do vakuové zkumavky přenese takto: uzávěr vakuové zkumavky se neodstraňuje, vakuová zkumavka se umístí do stojánku, jehlou se propíchne uzávěr a zkumavka se samovolně naplní, na píst se netlačí. Tímto postupem se dodrží srávný poměr mezi krví a antikoagulační přísadou.
    Pokud se odebírá pouze krev na vyšetření koagulace odebere se nejprve 2-3 ml krve (ta se nepoužije), a teprve potom lze naplnit zkumavku na hemokoagulační vyšetření. Zabrání se tak kontaminaci vzorku tromboplastinem z místa odběru.
    Krev se odebírá pacientům nejčastěji ze žíly v loketní jamce. Dále ji lze odebrat z prstu, toto vyšetření se provádí, když je potřeba jen malý vzorek (vyšetření z kapky krve), nebo u malých dětí. Poté je uzavřena do zkumavky, opatřena identifikačním údaji pacienta a odeslána do laboratoře ke zkoumání. Výsledky jsou známy v závislosti na náročnosti vyšetření a zdravotním stavu pacienta. V urgentních případech je nutné znát výsledky co nejdříve.
    Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujích postupů: změní se pozice jehly, použije se jiná vakuovaná zkumavka, uvolní se příliš zatažený turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00