Jak na věc


odčitatelné položky na dítě 2018

Odpočet daňové ztráty z předchozích let 2017

    Od základu daně ve zdaňovacím období roku 2016 si můžete odečíst poplatky, které jste zaplatili za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7. Odpočet je možná nejvýše do 10 tis. Kč (u poplatníka se zdravotním postižením max. 13 000 Kč a s těžším zdravotním postižením max. 15 000 Kč).
    a právnickým osobám, např. pořadatelům veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost.
    Vánoční svátky pomalu klepou na dveře, a tak tady máme poslední číslo roku 2018. Představíme vám v něm dva start-upy, které mají pěkně našlápnuto. Přidáme k tomu dva příběhy ze série Jak podniká …, další díly seriálů Lean canvas, Jak na socky, procesů a firemní kultury a další články, které vás mohou inspirovat.


Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

    I v roce 2017 můžete na daních zaplatit mnohem méně, než je 15 % z vašich příjmů. Pomohou vám k tomu odčitatelné položky a slevy na dani, které můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2016. Které to jsou a kolik vám ukousnou z daňového základu?
    Za dar v tomto smyslu zákona se považuje také bezplatné darování krve či orgánu. Za každé darování krve v roce 2016 si můžete snížit daňový základ o 2 000 Kč, odběr orgánu se oceňuje částkou 20 000 Kč.
    Toto ustanovení se týká i darů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, pokud příjemce daru a účel daru splňují podmínky stanovené daným zákonem.
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.
    Dalším předpokladem je, že úhrnná hodnota daru činila alespoň 1 000 Kč nebo přesáhla 2 % vašeho základu daně. V součtu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00