Jak na věc


obyvatel pobalti-krizovka

Index tržního významu (obratový potenciál měst)

    Program umožňuje vedení aktuální a vyřazené kartotéky obyvatel. Do aktuální kartotéky je občan zapsán na základě přihlášení či narození. Provedení změny typu odstěhování či úmrtí přesunou kartu automaticky do vyřazené kartotéky. Adresní údaje se pořizují dle číselníku, který aktualizujeme z Registru adres a nemovitostí (RUIAN). Pokud propojíte své KEO-X se základními registry, budete moci ověřovat obyvatele i načítat změny přímo ze základního Registru obyvatel (ROB).
    Z evidence obyvatel lze filtrovat záznamy podle různých hledisek a nad těmito záznamy lze tisknout opis, adresní štítky, obálky, případně použít jakoukoli obecnou šablonu.
    Index tržního významu představuje informaci, v jakých městech se peníze v maloobchodu skutečně utrácejí v porovnání k průměrným maloobchodním výdajům obyvatel. Index slouží jako vhodný rozhodovací podklad při expanzní politice organizací, poukazuje na atraktivitu jednotlivých měst v oblasti maloobchodu a jejich schopnost akumulace dostupné kupní síly. Jedná se o nadstavbovou vrstvu k datům o kupní síle.
    Atributy výdajového potencionálu obsahují informaci o průměrném výdaji za daný sortiment dle odvětví na obyvatele a za danou územní jednotku pro následující kategorie:
    Agenda Evidence obyvatel vede na základě ověřených skutečností údaje o obyvatelích (fyzických osobách) hlášených k trvalému pobytu v obci. Je integrována s příslušnými registry.


Tvorba regionů a optimalizace tras

    Rozsáhlý souhrn údajů o struktuře obyvatelstva, domech a bytech ze Sčítání lidu v administrativních jednotkách sloužící jako podklad pro územní plánování.
    Přehled hlavních funkcí přihlášení do evidence po narození přihlášení do evidence po ukončení pobytu v cizině přihlášení do evidence po nabytí státního občanství změna trvalého pobytu zápis adresy pro doručování potvrzení o žití
    Celkový výdajový potenciál je možné zobrazit pomocí tematické mapy rozmezí, kterou je možné dále rozšířit o strukturu výdajů pomocí koláčového nebo sloupcového grafu (jak vidíte na obrázku).
    Výhody informační podpora pracovníkům úřadu snadná a okamžitá dostupnost informací o obyvatelích pro všechny oprávněné uživatele aktuálnost údajů ověřených s referenčními údaji ze základního registru ROB a AISEO snadná přizpůsobitelnost potřebám uživatelů moderní technologie a stabilita provozu
    K dispozici jsou statistické přehledy o počtu obyvatel dle věkových skupin a mnoho dalších sestav a přehledů (přehled změn, jubilanti, novorozenci, výběr dle věku, počty obyvatel dle částí obce, dle ulic, seznamy obyvatel dle částí a ulic, seznam použitých čísel domovních aj.).


Agenda Evidence obyvatel provádí přihlášení osob k trvalému pobytu ve správním území obce, a eviduje o řízení potřebné informace

    Výdajový potenciál ukazuje, kolik finančních prostředků vydají ročně obyvatelé jednotlivých obcí (regionů PSČ) za maloobchodní zboží. Údaje jsou rozděleny dle sortimentu, dostupné jsou také údaje o celkových výdajích obyvatel za tento sortiment pro dané území. Jedná se o nadstavbovou vrstvu k datům o kupní síle.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00