Jak na věc


obyvatel pobaltí křížovky

Rozšíření položkové skladby ROB o označení adresy úřadu

     Správa základních registrů zahájila rozesílání záznamů o využívání údajů z registru obyvatel za rok 2017 v podobě výpisů, které budou postupně doručovány do datových schránek fyzických osob. Držitelé datových...
    Výhody informační podpora pracovníkům úřadu snadná a okamžitá dostupnost informací o obyvatelích pro všechny oprávněné uživatele aktuálnost údajů ověřených s referenčními údaji ze základního registru ROB a AISEO snadná přizpůsobitelnost potřebám uživatelů moderní technologie a stabilita provozu
    Neziskový projekt eGov.cz si klade za cíl zlepšit komunikaci, zvýšit transparentnost a přispět k vymýcení korupce v oblasti elektronizace veřejné správy v České republice.
    Článek Produkční provoz systému základních registrů byl zahájen 1. července 2012. Po třiceti měsících, tedy ke dni 31. 12. 2014, Správa základních registrů evidovala 2 714 orgánů veřejné moci (OVM), které požádaly o připojení 3 835 agendových informačních...
    Článek Produkční provoz systému základních registrů byl zahájen dnem 1. 7. 2012. Po dvou letech provozu, tedy ke dni 30. 6. 2014, Správa základních registrů eviduje 2 255 orgánů veřejné moci (OVM), které požádaly o připojení 3 297 agendových informačních...


Rozesílání záznamů o využívání údajů v registru obyvatel za rok 2016

     Správa základních registrů zahájila rozesílání záznamů o využívání údajů z registru obyvatel za rok 2016 v podobě výpisů, které budou postupně doručovány do datových schránek fyzických osob. Držitelé datových...
    Přehled hlavních funkcí přihlášení do evidence po narození přihlášení do evidence po ukončení pobytu v cizině přihlášení do evidence po nabytí státního občanství změna trvalého pobytu zápis adresy pro doručování potvrzení o žití
    Článek Po dvaceti šesti měsících, tedy ke dni 31. 8. 2014, Správa základních registrů eviduje 2 443 orgánů veřejné moci (OVM), které požádaly o připojení 3 519 agendových informačních systémů. Základní registry v současné době využívá aktivně 2 128...
    Článek Systémy určené pro občany – např. registr obyvatel nebo systém datových schránek - bude spravovat resort vnitra. Naopak IT systémy pro samotné státní úřady, především ekonomické a účetní systémy, připadnou financím, především ekonomické a účetní...


NKÚ: vnitro mělo zpoždění v dokončení základních registrů

    Referenční údaj - údaj vedený v základních registrech, který je státem garantován jako aktuální a správný. Každá změna referenčního údaje se promítne ve všech ostatních agendách veřejné správy, občan tak již nebude muset obíhat řadu úřadů, aby zde tuto změnu doložil. Například při změně jména nebo adresy místa trvalého pobytu občan pouze navštíví nejbližší úřad v místě bydliště, kde tuto změnu ohlásí a ostatní úřady si prostřednictvím systému základních registrů tuto informaci již předají mezi sebou.
    Článek Ministerstvo vnitra společně se Správou základních registrů připravilo pro úřad službu umožňující hromadný výdej údajů z registru obyvatel a z evidence obyvatel. Tato funkcionalita nebyla doposud dostupná i přes to, že základní registry přešly...
    Článek Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) viní ostravský magistrát z toho, že na veřejnou zakázku za téměř 22 miliónů korun na sjednocení informačního systému pro všechny městské obvody a organizace nevypsal výběrové řízení, ale zadal ji bez soutěže...
    Článek Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) řeší od října nepříjemný problém, když po dvou letech přišly obě instituce o přímý přístup do registru obyvatel, který se využíval k agendě koncesionářských poplatků. Kvůli vymáhání koncesionářských poplatků...


K základním registrům jsou připojeny všechny krajské úřady a statutární města

    Článek Instituce Správa základních registrů (SZR) zajišťuje provoz informačního systému základních registrů, registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností a jejich bezpečnost. Na základě stanoviska Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) se SZR...
    Agenda Evidence obyvatel vede na základě ověřených skutečností údaje o obyvatelích (fyzických osobách) hlášených k trvalému pobytu v obci. Je integrována s příslušnými registry.
    Komentář Vláda projednala materiál ministerstva vnitra a Správy základních registrů (SZR) s informací o trojici veřejných zakázek na zajištění podpory Registru práv a povinností (RPP), Registru obyvatel (ROB) a Informačního systému základních registrů (ISZR)...
     V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2016 Sb. bude od 12. června 2017 v produkčním prostředí ROB nasazena úprava služeb a programového vybavení v důsledku rozšíření položkové skladby...
    Článek Podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) chybovalo Ministerstvo vnitra, že bylo upravováno zadání veřejných zakázek, čímž mělo být o měsíce zpožděno dokončení základního registru obyvatel a registru práv a povinností (RPP), kterých je ministerstvo...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00