Jak na věc


obilí obrázky

Ronic Partner - standardní balení

    Nabízíme komplexní služby v oblasti skladování materiálů v silech. Sila jsou tradičním způsobem řešení skladovacích potřeb pro mnoho oborů. Naše služby pokrývají celý proces realizace, od projekčních prací až po dodávku a montáž sil. Uspokojíme potřeby našich zákazníků jak v oblasti dodávek nejmodernějších pozinkovaných sil, tak v oblasti dodávek a renovací starších smaltovaných sil typu Vítkovice. Neustále hledáme nové možnosti a způsoby, jak řešit standardní i specifické potřeby našich zákazníků v oblasti skladovacích sil. Naše řešení vždy vycházejí z individuálního přístupu ke každému zákazníkovi.
    Skladování obilovin je pevnou součástí hospodaření se zemědělskou produkcí zrnin. Úroda musí být skladována od sklizně až po její použití ke zpracování na finální výrobky, případně do finální spotřeby s ohledem na výkupní ceny obilí. Pro skladování obilí a zrnin dodáváme jak samostatná obilní sila, tak kompletní skladové bloky projektované na míru a dle jednotlivých požadavků zemědělců.
    Čističky obilí jsou určeny pro všechny provozy, kde se provádí čištění a předčištění obilí a dalších zemědělských plodin. Na těchto strojích je možné čistit všechny druhy zemědělských plodin podle použitých sít. Důležitou vlastností moderních čistících strojů je oddělení lehkých nečistot a příměsí. To lze dokonale provést pouze za pomoci vzduchového čištění.


Elektrický mlýnek/ vločkovač Waldner Biotech COMBI-STAR

    Na tomto webu naleznete návod jak posuzovat nejdůležitějších části posklizňové linky – potřebné pro čištění, sušení či následné skladování. Při rozhodování o nákupu nové technologie doporučujeme vždy důkladně posuzovat všechny parametry nabízených řešení a to včetně posouzení nákladů na následný provoz.
    Dobu sklizně ovlivňuje velké množství faktorů a sušárny zrnin umožňují pěstitelům provést sklizeň tehdy, kdy je to nutné a zrnina se dosuší na vlhkost, která je vhodná pro skladování. Použitím sušáren zrnin dochází ke značnému omezení rizik a ztrát. Začněte se sklizní dříve a minimalizujte tak možné ztráty způsobené poničením, potlučením a položením obilí.
    Dopravníky na obilí jsou určeny na dopravu obilovin a zrnin. Nabízíme dopravníky na obilí jako jsou redlery, korečkové elevátory, kombinované redlery elevátory, příjmové vany, šnekové dopravníky, pásové dopravníky a obilní pumpy. Mechanický způsob plnění je nejrozšířenější, protože dosahuje vysoké výkonnosti při minimálních provozních nákladech.


Ultrazvukový odpuzovač - plašič kun a hlodavců Deramax-Plus

    Dopravníky na obilí jsou určeny na dopravu obilovin a zrnin. Nabízíme dopravníky na obilí jako jsou redlery, korečkové elevátory, kombinované redlery elevátory, příjmové vany, šnekové dopravníky, pásové dopravníky a obilní pumpy. Mechanický způsob plnění je nejrozšířenější, protože dosahuje vysoké výkonnosti při minimálních provozních nákladech.
    Pokud je vlhkost naskladňované plodiny moc vysoká nebo aktivní větrání není dostatečně kvalitní, je nutné do posklizňové linky vždy zařadit sušičku. Doporučujeme Vám zařízení vybírat s ohledem na požadovaný výkon a způsob využití.
    Skladování zrna v suchém stavu vychází z poznatku, že v obilí s malým obsahem vody probíhají všechny fyziologické procesy pomalu, omezuje se rozmnožování a škodlivá činnost mikroorganismů a skladištních škůdců. Využívá se metody zchlazování a aktivního větrání. Totiž při nízké teplotě se životní činnost všech živých složek snižuje nebo zcela zastavuje.
    Cílem společnosti Morkus Morava s.r.o je trvale udržovat a posilovat důvěru a spokojenost našich zákazníků. Poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb v oboru demontážních a montážních prací pro zemědělství i průmysl.


Elektrický mlýnek Waldner Biotech INDUSTRY

    Námi doporučený způsob skladování obilí, je skladování v silech. Často používaná jsou kruhová sila stavěná z vlnitých pozinkovaných nebo kovových smaltovaných plechů. V naší nabídce naleznete všechny zmíněné skladovací sila.
    Skladování je ukládání obilovin do předem připravených skladovacích prostor, postavených k tomuto účelu, zde musí být zabezpečeno udržení jakosti a hmotnosti skladovaného zrna. Konstrukce skladu musí být z trvanlivých materiálů a prostory pro uskladnění chráněny proti ptactvu a hlodavcům. Prostory ke skladování zrna musí být čisté, suché, snadno větratelné, bez plísní, škůdců a cizích pachů. Všechny tyto požadavky námi dodávané sila splňují beze zbytku.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00