Jak na věc


obilí obrázky

Ultrazvukový odpuzovač - plašič kun a hlodavců Deramax-Plus

    Pokud je vlhkost naskladňované plodiny moc vysoká nebo aktivní větrání není dostatečně kvalitní, je nutné do posklizňové linky vždy zařadit sušičku. Doporučujeme Vám zařízení vybírat s ohledem na požadovaný výkon a způsob využití.
    Námi doporučený způsob skladování obilí, je skladování v silech. Často používaná jsou kruhová sila stavěná z vlnitých pozinkovaných nebo kovových smaltovaných plechů. V naší nabídce naleznete všechny zmíněné skladovací sila.
    Čističky obilí jsou určeny pro všechny provozy, kde se provádí čištění a předčištění obilí a dalších zemědělských plodin. Na těchto strojích je možné čistit všechny druhy zemědělských plodin podle použitých sít. Důležitou vlastností moderních čistících strojů je oddělení lehkých nečistot a příměsí. To lze dokonale provést pouze za pomoci vzduchového čištění.
    Na tomto webu naleznete návod jak posuzovat nejdůležitějších části posklizňové linky – potřebné pro čištění, sušení či následné skladování. Při rozhodování o nákupu nové technologie doporučujeme vždy důkladně posuzovat všechny parametry nabízených řešení a to včetně posouzení nákladů na následný provoz.


Fidibus 21 - kamenný mlýnek na obilí

    Cílem společnosti Morkus Morava s.r.o je trvale udržovat a posilovat důvěru a spokojenost našich zákazníků. Poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb v oboru demontážních a montážních prací pro zemědělství i průmysl.
    Skladování obilovin je pevnou součástí hospodaření se zemědělskou produkcí zrnin. Úroda musí být skladována od sklizně až po její použití ke zpracování na finální výrobky, případně do finální spotřeby s ohledem na výkupní ceny obilí. Pro skladování obilí a zrnin dodáváme jak samostatná obilní sila, tak kompletní skladové bloky projektované na míru a dle jednotlivých požadavků zemědělců.
    Skladování zrna v suchém stavu vychází z poznatku, že v obilí s malým obsahem vody probíhají všechny fyziologické procesy pomalu, omezuje se rozmnožování a škodlivá činnost mikroorganismů a skladištních škůdců. Využívá se metody zchlazování a aktivního větrání. Totiž při nízké teplotě se životní činnost všech živých složek snižuje nebo zcela zastavuje.


Ocelová sila z pozinkovaného nebo smaltovaného plechu

    Dopravníky na obilí jsou určeny na dopravu obilovin a zrnin. Nabízíme dopravníky na obilí jako jsou redlery, korečkové elevátory, kombinované redlery elevátory, příjmové vany, šnekové dopravníky, pásové dopravníky a obilní pumpy. Mechanický způsob plnění je nejrozšířenější, protože dosahuje vysoké výkonnosti při minimálních provozních nákladech.
    Dopravníky na obilí jsou určeny na dopravu obilovin a zrnin. Nabízíme dopravníky na obilí jako jsou redlery, korečkové elevátory, kombinované redlery elevátory, příjmové vany, šnekové dopravníky, pásové dopravníky a obilní pumpy. Mechanický způsob plnění je nejrozšířenější, protože dosahuje vysoké výkonnosti při minimálních provozních nákladech.
    Nabízíme komplexní služby v oblasti skladování materiálů v silech. Sila jsou tradičním způsobem řešení skladovacích potřeb pro mnoho oborů. Naše služby pokrývají celý proces realizace, od projekčních prací až po dodávku a montáž sil. Uspokojíme potřeby našich zákazníků jak v oblasti dodávek nejmodernějších pozinkovaných sil, tak v oblasti dodávek a renovací starších smaltovaných sil typu Vítkovice. Neustále hledáme nové možnosti a způsoby, jak řešit standardní i specifické potřeby našich zákazníků v oblasti skladovacích sil. Naše řešení vždy vycházejí z individuálního přístupu ke každému zákazníkovi.


Fidibus Classic - kamenný mlýnek na obilí

    Dobu sklizně ovlivňuje velké množství faktorů a sušárny zrnin umožňují pěstitelům provést sklizeň tehdy, kdy je to nutné a zrnina se dosuší na vlhkost, která je vhodná pro skladování. Použitím sušáren zrnin dochází ke značnému omezení rizik a ztrát. Začněte se sklizní dříve a minimalizujte tak možné ztráty způsobené poničením, potlučením a položením obilí.
    Skladování je ukládání obilovin do předem připravených skladovacích prostor, postavených k tomuto účelu, zde musí být zabezpečeno udržení jakosti a hmotnosti skladovaného zrna. Konstrukce skladu musí být z trvanlivých materiálů a prostory pro uskladnění chráněny proti ptactvu a hlodavcům. Prostory ke skladování zrna musí být čisté, suché, snadno větratelné, bez plísní, škůdců a cizích pachů. Všechny tyto požadavky námi dodávané sila splňují beze zbytku.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00