Jak na věc


obec vacenovice

Prosba (především k zastupitelům obce Vacenovice):

    Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví, ptačí oblast (populace čápa bílého, motáka pochopa, lelka lesního, strakapouda prostředního, strakapouda jižního, skřivana lesního a jejich biotopy)
    Popis vlajky: Zelený list vlajky je s bílým zubatým pruhem na dolním okraji, širokým jednu pětinu šířky listu, s pěti obdélníkovými zuby a čtyřmi stejnými mezerami. Z prostředního zubu vyrůstá žlutá berla závitem k žerdi, umístěná mezi dvěma odkloněnými vztyčenými bílými žaludy na žlutých stoncích s odvráceným listem. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Právo užívat vlajku bylo Vacenovicím uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 31. května 2005 pod číslem rozhodnutí 55.
    Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:
    Popis znaku: V zeleném štítě je zobrazena stříbrná kvádrovaná hradba s cimbuřím, z prostřední stínky vyrůstá zlatá berla mezi dvěmi odkloněnými vztyčenými stříbrnými žaludy na zlatých stoncích s odvráceným listem. Právo užívat znak bylo Vacenovicím uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 31. května 2005 pod číslem rozhodnutí 55.


Přírodní zajímavosti na území obce Vacenovice

    Jezero, přírodní památka (botanicky, zoologicky, esteticky a krajinářsky hodnotný komplex vlhkých až mokřadních luk, s bohatým bylinným podrostem. Zvláště chráněné druhy rostlin jsou pampeliška bahenní, prstnatec májový aj. Značné množství druhů chráněných živočichů)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
8354
cache: 0024:00:00