Jak na věc


obec vacenovice

Snubní prsteny a svatební oznámení Vacenovice

    Popis znaku: V zeleném štítě je zobrazena stříbrná kvádrovaná hradba s cimbuřím, z prostřední stínky vyrůstá zlatá berla mezi dvěmi odkloněnými vztyčenými stříbrnými žaludy na zlatých stoncích s odvráceným listem. Právo užívat znak bylo Vacenovicím uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 31. května 2005 pod číslem rozhodnutí 55.
    Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:
    Popis vlajky: Zelený list vlajky je s bílým zubatým pruhem na dolním okraji, širokým jednu pětinu šířky listu, s pěti obdélníkovými zuby a čtyřmi stejnými mezerami. Z prostředního zubu vyrůstá žlutá berla závitem k žerdi, umístěná mezi dvěma odkloněnými vztyčenými bílými žaludy na žlutých stoncích s odvráceným listem. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Právo užívat vlajku bylo Vacenovicím uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 31. května 2005 pod číslem rozhodnutí 55.
    Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví, ptačí oblast (populace čápa bílého, motáka pochopa, lelka lesního, strakapouda prostředního, strakapouda jižního, skřivana lesního a jejich biotopy)


Přírodní zajímavosti na území obce Vacenovice

    Jezero, přírodní památka (botanicky, zoologicky, esteticky a krajinářsky hodnotný komplex vlhkých až mokřadních luk, s bohatým bylinným podrostem. Zvláště chráněné druhy rostlin jsou pampeliška bahenní, prstnatec májový aj. Značné množství druhů chráněných živočichů)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00