Jak na věc


obřadní síň olomouckého krematoria

Hlavní nabídka: O Frýdlantu nad Ostravicí

    Dokážeme tak garantovat, aby průběh obřadu probíhal důstojným způsobem zcela v souladu s přáním rodiny, osoby blízké.
    Keltský obřadní kříž, jehož čtyři ramena představují čtyři světové strany. Kříž také symbolizuje mužskou sílu uzavřenou uvnitř kruhu, který představuje sílu ženskou. Tímto symbolizuje propojení všech prvků. Jnošen jako talisman, zajistí svému majiteli jasnost mysli a sílu vůle.
    Obřady začínají uvedením pozůstalých a všech smutečních hostů - obřadníkem - do obřadní síně za hudebního doprovodu. Po úvodních skladbách následuje celý smuteční obřad podle scénáře objednavatele pohřbu. Smuteční síň krematoria slouží i jako místo pro pietní rozloučení se zesnulými, kteří budou ukládáni do země včetně církevního rozloučení. Po ukončení obřadu je rakev převezena k hrobu či kremaci.
    Obřadní síň se nachází v 1. patře budovy slezskoostravské radnice Těšínská 138/35, Ostrava-Slezská Ostrava. V prostorách obřadní síně se uskutečňují svatební obřady, vítání občánků, koncerty vážné hudby a jiné slavnostní události. Kapacita síně je 100 až 120 osob.


Vinohradská obřadní síň (Vinohradský hřbitov)

    Místnost obřadní síně (rozměry 17 x 7,4 = 126 m2) je najímána včetně salónku u obřadní síně (rozměry 3,2 x 5 = 16 m2). Kapacita síně je 100 až 120 osob.
    Naše pohřební služba provozuje ústřední obřadní síň na Olšanských hřbitovech v Praze a Obřadní síň v Roudnici nad Labem.
    schválený Radou městského obvodu Slezská Ostrava dne 29. 8. 2018 pod číslem usnesení 5006/RMOb-Sle/1418/86 a doplněný Dodatkem č. 1, schváleným Radou městského obvodu Slezská Ostrava dne 3. 10. 2018 pod číslem usnesení 5203/RMObM-Sle/1418/102
    Při zpracovávání scénáře pro smuteční rozloučení v obřadní síni krematoria v Liberci, které pohřební služby nabízejí objednavatelům pohřbů, se vychází z požadavků rodiny. Objednavatel má právo volby a výběru tak, aby naplnil přání zesnulého a tradice.
    Pohřební obřady a smuteční služby zajišťujeme v našich vlastních obřadních síních - Kaple Svatého Václava (Vinohradská kaple), Vinohradská obřadní síň i v obřadních síních našich partnerů - Velká obřadní síň Strašnice, Malá obřadní síň Strašnice, Obřadní síň Motol, Nová obřadní síň Olšany, Ústřední obřadní síň Olšany.


Malý obřadní kříž s křišťálem - Astronákupy

    Po stanovení termínu a doby konání akce vyplňte přiloženou žádost - Žádost - podklad pro zpracování smlouvy, na základě kterého vám bude vystavena smlouva o nájmu nebytových prostor. Při podpisu smlouvy vám budou předány informace k platbě nájmu, která probíhá hotově na pokladně ÚMOb Slezská Ostrava nebo bezhotovostně. Úhrada musí být provedena vždy minimálně dva dny před konáním akce.
    V obřadní síni je možno pořádat hudební koncerty, absolventské koncerty, předávání vysvědčení a jiné slavnostní události. Na tyto akce je nutno mít uzavřenou smlouvu o nájmu nebytových prostor.
    Církevní obřady, stejně jako občanské, jsou limitované 30 minutami, včetně hudební produkce. Obřady se konají obvykle od 9.00 do 14.00 hodin, dle termínů, které si pohřební služby dohodnou na dispečinku.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00