Jak na věc


občanské právo hmotné dvořák

EDC/HRE Volume I: Educating for Democracy

    V této publikaci se primárně zaměřujeme na tři základní otázky. (1) Jaké stereotypy se ve výuce GRV objevují; zda se jedná o „normální“ stereotypy, se kterými se běžně setkáváme, pokud hovoříme o globálních tématech či souvisejících otázkách a problémech, či o specifické stereotypy související pouze s určitou problematikou, např. aktuální téma migrace do zemí Evropské unie. V souvislosti s již vyřčenými stereotypy vyvstává (2) otázka ohledně toho, kdy tyto předsudky ve výuce zaznívají. Je tedy potřeba zjistit, v jakých situacích se během vyučovacích hodin stereotypy objevují a v neposlední řadě (3) jakým způsobem jsou dané stereotypy a mýty učiteli sdělovány a reprodukovány. Předpokladem MKC je, že dozví-li se více o stereotypech ve výuce GRV na českých školách, bude moci připravit seminář pro pedagogy, který se díky konkrétním znalostem účinně zaměří na prevenci přenosů stereotypů v GRV.
    Průvodce vzdělavatelům srozumitelně přibližuje kompetenční model, který podle nás představuje inspirativní a komplexní pohled na vzdělávací aktivity a jejich cíle. V průvodci též najdete zkušenosti českých vzdělavatelů a stručné komentáře jednotlivých kompetencí.
    Předkládaná studie byla vypracována Centrem občanského vzdělávání v roce 2010. Jednalo se o první práci, jež usilovala o komplexní zmapování občanského vzdělávání dospělých v České republice. Základní problém, který se při analýze projevil, byla absence dlouhodobé koncepce občanského vzdělávání. 
    Analýza vznikla v roce 2012 za účelem souhrnně zmapovat možnosti rozvoje občanského vzdělávání specifických skupin dospělých v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání.
    Vydala Rada Evropy v březnu 2016. Originál dostupný zde. Nezkrácená verze publikace zde. Více o použití kompetenčního modelu ve vzdělávání či v konkrétním projektu si můžete přečíst zde.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00