Jak na věc


oběh hnacích vozidel

Směrnice pro organizaci provozu hnacích vozidel a provozních zaměstnanců

    14 3.6 Sestavování výkonů pracovních skupin a výpočet pro kategorii zaměstnanců TSV Výchozími podklady pro výpočet výkonové potřeby zaměstnanců TSV jsou: seznam vlaků dle JŘ; příjezdy a odjezdy vlaků v ŽST; grafické obsazení kolejí v ŽST; výstupy z aplikace IS TSV jednotné normy; technologie práce objednaného místního posunu v ŽST; oběhy souprav. Tyto podklady rozpracuje zaměstnanec určený pro zpracování výkonů pracovních skupin zaměstnanců TSV (dále jen zpracovatel ) podle jednotlivých dnů v týdnu a v jednotlivých dnech podle denní a noční doby (směny). Takto stanovenou plánovanou potřebu porovná a upraví podle výsledků Rozborů a analýzy skutečně prováděných výkonů v posledním sledovaném období z aplikace IS TSV Při sestavě výkonů pracovních skupin se zapracovávají následující přípravné doby: Při nástupu na výkon na místě určeném ředitelem PJ Při ukončení výkonu na místě určeném ředitelem PJ max. 15 min Zpracovatel podle seznamu vlaků určí místo provádění všech činností TSV. Plánování


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
7469
cache: 0024:00:00