Jak na věc


nutná obrana a krajní nouze a příklady

Použitá literatura - Nutná obrana a krajní nouze

    Ten si to však nenechal líbit a Kalinu u šatny restaurace dostihl. Tam mu uštědřil dvě dobře mířené rány pěstí do obličeje, v důsledku čehož Kalina upadl na zem. Ležícího ho Maxmilián ještě několikrát kopl do obličeje se slovy „Ženské bít nebudeš, hajzle, i když je to tvá manželka.“ Inzultovaný Kalina zůstal ležet v kaluži krve, která se mu řinula z úst a nosu, a proto obsluha restaurace přivolala rychlou záchrannou službu. Záchranáři bezvládného Kalinu naložili a odvezli do nemocnice, kde bylo posléze zjištěno, že má Kalina zlomenou čelist, zlomený nos, otok oka a těžký otřes mozku, způsobený právě údery pěstí a kopanci nohou do oblasti hlavy a obličeje.
    A) pan Maxmilián se vůči panu Kalinovi dopustil úmyslného trestného činu, a to trestného činu ublížení na zdraví a za toto jednání mu hrozí trestní stíhání, neboť se z jeho strany nejednalo o nutnou obranu B) pan Maxmilián se vůči panu Kalinovi sice dopustil úmyslného trestného činu, a to trestného činu ublížení na zdraví, avšak za toto jednání mu trestní stíhání nehrozí, neboť jednal v nutné obraně, a proto jeho jednání není trestný čin C) pan Maxmilián se vůči panu Kalinovi nedopustil žádného úmyslného trestného činu, a tedy ani trestného činu ublížení na zdraví, a to proto, že jednal v nutné obraně
    Dolenský, A.: Nová koncepce nutné obrany, Bulletin advokacie, ročník 1994, číslo 1Koucký, R.: K problematice nutné obrany, Právní fórum, ročník 2006, číslo 12Kubová, O.: K některých otázkám krajní nouze, Bulletin advokacie, ročník 1998, číslo 10


Nechcete udělat nový design Rodiny.cz?

    V restauraci mi však manžel po několika sklenkách vína začal vyčítat, že s tím kolegou určitě něco mám,že s ním spím. Když jsem mu řekla, že nemá pravdu, a ať už nepije, protože je hádavý, žárlivý a nedůvodně mě obviňuje z nevěry, tak mě fyzicky napadl a několikrát mě uhodil do obličeje,“ popsala sled událostí ve své výpovědi. Kriminalisté se z ní dále dověděli, že poté co Kalina svou manželku několikrát udeřil do obličeje a vulgárně jí před celou restaurací nadával, se paní Kalinové zastal místní umělec – zpěvák Maxmilián, který v restauraci se svými přáteli v té době oslavoval křest nového CD. Pan Maxmilián, který kromě záliby ve zpěvu tužil své tělo při pravidelných návštěvách posiloven a fitness center, s ohledem na svou svalnatou postavu rachitického Kalinu celkem lehce oddělil od jeho ženy, a zabránil tak dalším násilnostem vůči ní. „Běž si s ní zasouložit, ty zpívající svalovče! Tobě určitě taky dá, šlapka jedna,“ utrousil podnapilý a pokořený Kalina při odchodu z restaurace, kd
    „Manžel je vcelku normální, ale když se napije, tak je žárlivý, hádavý a má násilnické sklony,“ uvedla do policejního protokolu paní Kalinová ve své svědecké výpovědi, když na kriminální policii vypovídala k události, která se odehrála předchozího večera v místní restauraci Zlatá Hvězda.
    Druhého dne paní Kalinovou kriminální policie předvolala k podání vysvětlení ohledně událostí předchozího večera. Poté, co paní Kalinová vypověděla, co se v restauraci večer stalo, navštívila místního advokáta Perkase. „Pane doktore, policie mi naznačila, že zřejmě bude stíhat jak mého manžela, tak i pana Maxmiliána. S manželem se chci rozvést, protože s ním není k vydržení, když se opije, a jeho chování se stále zhoršuje, ale pan Maxmilián se mě zastal, aby mi manžel neublížil. Mám zato, že jednal v nutné obraně, a proto nevidím důvod, proč by ho policie měla případně trestně stíhat. Hrozí panu Maxmiliánovi, který se mě zastal, trestní stíhání?“


Nutná obrana je právem - není povinností - obránce nemusí využít nutné obrany.

    Ve výpovědi dále podrobně popsala, co se večer v restauraci stalo. „Večer jsme byli s manželem v kině na premiéře nového filmu. Po skončení jsme se rozhodli si zajít ještě na sklenku vína. V kině jsme potkali mého kolegu z práce, se kterým jsem tam prohodila pár slov, když si manžel odskočil na WC.
    Do budoucna advokát Perkas paní Kalinové dále sdělil, že § 13 trestního zákona stanoví, že čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Z uvedeného důvodu pak advokát Perkas paní Kalinové sdělil, že je důvodné zahájení trestního stíhání pana Maxmiliána ze strany policie. Zcela nepochybně je však důvodné i zahájení trestního stíhání pana Kaliny z důvodu jeho napadení paní Kalinové.Z příběhu pak plyne poučení, že nutná obrana musí být adekvátní hrozícímu nebo trvajícímu útoku.


Co advokát Perkas paní Kalinové odpověděl?

    Advokát Perkas paní Kalinové sdělil, že pan Maxmilián se dopustil trestného činu ublížení na zdraví podle ustanovení § 222 odst. 1 trestního zákona. Toto ustanovení stanoví, že kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let. Jelikož pan Maxmilián panu Kalinovi způsobil těžkou újmu na zdraví, za kterou trestní zákon v ustanovení § 89 odst. 7 písm. c), e) a ch)mimo jiné považuje ochromení údu, poškození důležitého orgánu či delší dobu trvající poruchu zdraví, dopustil se tak uvedeného trestného činu. V případě jednání pana Maxmiliána se však nejednalo o nutnou obranu, jak se domnívala paní Kalinová, neboť v okamžiku, kdy pan Kalina bil paní Kalinovou, pan Maxmilián zasáhl způsobem, kdy nedošlo k žádnému fyzickému útoku pana Maxmiliána vůči panu Kalinovi a kdy pan Maxmilián pana Kalinu toliko od paní Kalinové vytlačil. Podstatné je, že v tomto okamžiku pan Kalina svého útoku vůči paní Kalinové zanechal a odcházel z restaurace. Teprv

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00