Jak na věc


notářská komora

Notář přijme peníze do notářské úschovy

    Byla jsem jmenována ministrem spravedlnosti notářkou do notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Hradci Králové a jsem zapsána v evidenci notářů Notářské komory České republiky.
    Jsme rovněž kontaktním místem CzechPointu a je tak možné v naší notářské kanceláři nejen ověřit podpis nebo listinu, ale i požádat o vydávání ověřeného výstupu z veřejných registrů (výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z Rejstříku trestů, konverze dokumentů atd.).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00