Jak na věc


normalizované strojní díly

laserové přístroje pro popisování, navařování a svařování, normalizované díly pro výrobu forem a střižných nástrojů

    Snadno nastavíte formát a měřítko výkresu, případně měřítko kótování. Samozřejmostí je vykreslování značek technického kreslení (drsnosti, svary, pozice apod.).
    TDS-TECHNIK vygeneruje kusovník na základě normalizovaných součástí, které jsou vykresleny do výkresu. Do kusovníku můžete doplnit také informace o vlastních dílech. Při tvorbě kusovníku je opět k dispozici databáze normalizovaných prvků, kde můžete vybírat a dosazovat do kusovníku řadu dalších položek, jako např. svařovací elektrody. Takto vytvořený kusovník můžete dále pohodlně upravovat, třídit a přečíslovávat. Program za vás také spočítá celkovou čistou nebo hrubou hmotnost. Ke kusovníku můžete navíc připojit různé poznámky a pokyny pro výrobu nebo montáž. Hotové kusovníky program podle vaší volby vytiskne na samostatné listy, nebo je spolu s rámečkem a razítkem vykreslí do výkresu. K dispozici máte pestrou škálu voleb, které ovlivňují vzhled těchto výstupů.
    Na základě zadaných hodnot vás program informuje nejen o tom, zda kontrolovaná součást vyhovuje, ale nabízí také optimalizované řešení vyhovující zvoleným zatěžujícím hodnotám.


T-Flex AnalysisT-Flex Dynamics Analysis

    Program automaticky rozpozná vztahy mezi hlavní sestavou a souvisejícími podsestavami. Zároveň provede kontrolu správnosti vložených údajů. Vzájemné vazby se zobrazí v přehledném stromovém tvaru. Program také sestaví a setřídí seznamy všech položek celé sestavy, přitom sloučí stejné položky a vypočítá (kumuluje) množství jednotlivých položek. Stejně tak, jako u samostatných kusovníků, je možné i tyto informace uložit do standardního databázového souboru a dále použít v jiných aplikacích. Mimoto Vám program nabídne seznam použitých sestavných a výrobních výkresů.
    Nadstavba TDS-Technik dále obsahuje pevnostní výpočty základních strojních součástí (šrouby, pera, nýty, …), výpočet trvanlivosti valivých ložisek, ozubených kol, řetězů, řemenů, pružin (tlačné, tažné, zkrutné, talířové, spirálové a listové), pohybových šroubů, svarových spojů a další typy výpočtů.
    Samostatnou částí nadstavby je program pro výpočet rozvinu dílů tenkostěnného potrubí a dalších typů plechových dílů. V nabídce jsou často používané tvary těles, přechodů, oblouků, odboček a rozboček. Obsluha programu je velmi snadná a rychlá. Stačí si vybrat tvar pláště, zadat potřebné rozměry, a pak už jen uložit výsledný rozvin do souboru DXF, který lze otevřít a dále zpracovat v CAD systému nebo přímo v aplikaci pro řezání plechu.


NORMALIZOVANÉ DÍLY DO PŘÍPRAVKŮ

    Strojírenská nadstavba pro AutoCAD (LT), ZWCAD, BricsCAD, DraftSight, SolidWorks, Solid Edge, NX, DesignCAD, SmartSketch, KeyCeator a ME10. Pro stažení zkušební verze programu TDS-TECHNIK budete přesměrováni na příslušný formulář společnosti TDS, na kterém požádejte o zkušební verzi programu. 
    Umí zobrazit úchylky pro zadaný rozměr a toleranci, určí typ uložení a maximální a minimální přesah nebo vůli pro zadané uložení, najde nejbližší normalizovanou toleranci pro zadaný rozměr a úchylky. Kromě toho dokáže najít nejbližší normalizované uložení pro zadaný rozměr a vůle nebo přesahy.


Pevné, otočné a sklopné rukojeti

    Můžete použít nejen některý z nabízených tvarů plně vyhovujících platným normám pro popisová pole a kusovníky, ale můžete též definovat vlastní tvar kusovníků podle požadavků konstrukční praxe. Otevřenost programu TDS-TECHNIK se vyznačuje také tím, že lze data z kusovníků ukládat do standardních databázových souborů (DBF, CSV, XML, aj.), které pak využijete v dalších aplikacích, jako např. Microsoft Excel nebo váš podnikový systém TPV. Program nabízí nástroje pro přímé vložení dat do Microsoft Excelu, Microsoft Wordu, OpenOffice a LibreOffice. Přes schránku můžete data přenést také do dalších aplikací. Program také nabízí uložení kusovníku do formátu HTML, díky kterému si obsah můžete prohlížet v libovolném internetovém prohlížeči.
    Po výběru typu, velikosti a materiálu dílu je připraven parametrický model, který se přetažením vloží na požadované místo sestavy. Není třeba se starat o pojmenování a umístění souborů, program toto řeší automaticky podle předvolených parametrů. Uživatel si může vybrat, zda se jedná o standardní model ukládaný do společného úložiště, nebo zda se jedná o díl specifický pro danou sestavu, který se bude dále upravovat.
    Program nabízí širokou škálu dalších pomůcek pro usnadnění vytváření strojírenských výkresů. Můžete využít řadu nových nástrojových panelů, ve kterých najdete celou řadu ikon s vylepšenými nebo zcela novými možnostmi:
    Pro pohodlnější práci s rozsáhlou databází je k dispozici funkce pro označení oblíbených součástí. Naopak kategorie dílů, se kterými nechcete pracovat ("armatury", "lana", "řetězy" apod.), můžete ze seznamu vyřadit.


Základní vlastnosti TDS-TECHNIK

    Jistě oceníte také vylepšené vykreslování a editaci kót (doplňování nebo změna značek a tolerancí), tvorbu závitů, hřídelů, drážek pro pero a dalších konstrukčních prvků.
    Strojírenská nadstavba pro AutoCAD (LT), ZWCAD, BricsCAD, DraftSight, SolidWorks, Solid Edge, NX, DesignCAD, SmartSketch, KeyCeator a ME10. Pro stažení zkušební verze programu TDS-TECHNIK budete přesměrováni na příslušný formulář společnosti TDS, na kterém požádejte o zkušební verzi programu.
    Ke každé součásti jsou k dispozici tabulky rozměrů všech velikostí, údaje o materiálu a provedení, případně další informace (doporučené použití, poznámky k tabulkám apod.). Pro snadnou orientaci je doplněn příslušný obrázek dílu včetně kót.
    Programový komplet TDS-TECHNIK je moderní strojírenská nadstavba určená všem, kteří pracují s různými CAD systémy. Odstraňuje mnoho rutinní práce a poskytuje řadu nových možností, které výrazně zvýší vaši produktivitu při práci s výkresovou dokumentací. .
    Stále častěji se uplatňují ve výrobě nástrojů a přípravků plynové pružiny. Využijte i vy výhod výrobků s vysoce jednoduchou konstrukcí a vyzrálou technikou.


Několik důvodů, proč zvolit právě nás

    Hlavní výsledky výpočtu se objeví v okně pod zadávanými údaji. Podrobné výsledky výpočtu se pak vypisují v samostatném okně do výpočtové zprávy, kde lze zvolit, zda má být v češtině, slovenštině, angličtině nebo němčině. Podobně jako u normalizovaných dílů, i u výpočtů program připraví parametrický model, který si uživatel přetáhne přímo do sestavy v SolidWorksu.
    Součástí kompletu TDS-TECHNIK je také silný nástroj pro analýzu sestav. S jeho pomocí výrazně ušetříte svůj čas při zpracování větších konstrukčních celků, které kromě hlavní sestavy obsahují třeba i několik set podsestav.
    Prodáváme normalizované strojní díly společnosti HALDER a ELESA+GANTER. Součástky  jsou vyrobeny z testovaných materiálů a jsou k dispozici v různých formách a velikostech.  V naší nabídce normovaných dílů jsou:ovládací prvky, utahovací kolečka, upínací páky, průmyslová madla, pevné, otočné a sklopné rukojeti, regulační prvky, ukazatelé polohy, zajišťovací prvky,  kloubové prvky, polohovací prvky,  západky, rychloupínače a uzávěry, pojezdová kola a přídržné magnety.
    Program pro převod technických jednotek umožňuje převádět hodnoty mezi metrickými, angloamerickými a dalšími vybranými jednotkami (včetně historických) pro délku, plochu, objem, hmotnost, hustotu, sílu, práci, výkon, rychlost, tlak, teplotu, rovinný úhel, jas aj.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
15839
cache: 0024:00:00