Jak na věc


nezaplacené sipo

Zákaz předjíždění? Řidiči kamionů hrozí blokádou, varují i odborníci

    Důvod, proč s tím tehdy Česká kancelář pojistitelů (ČKP) skončila, byl jednoduchý - vysoká chybovost a nefungující registr. S novelou zákona o registraci silničních vozidel a koncem aut v takzvaném polopřevodu, tedy kdy nebylo jisté, kdo je skutečným majitelem vozidla, se ale přehled významně zlepšil. „Chyby tam byly, to víme všichni,“ přiznává Jan Matoušek, ředitel ČKP. „Jenže s tím, jak se srovnali registry, tak mohu slíbit, že chybovost bude velmi nízká, a že půjde jen o ojedinělé případy. Tehdejší potíže spočívaly ve špatném propojení databáze ministerstva dopravy, která obsahuje údaje o vozidlech, s databázemi pojišťoven. Teď je zcela zřejmé, komu vozidlo patří. Každý dopis bude navíc obsahovat přesné informace, jak mají lidé postupovat, pokud by jim výzva přišla neoprávněně,“ řekl deníku MF Dnes Jan Matoušek.
    Zažalovat můžete nevyúčtované zálohy po splatnosti a nedoplatky z vyúčtování po splatnosti. Nikoliv tedy jen zálohy do konce zúčtovacího období (typicky 31.12.). Nemá to logiku a ani to soud v uvedeném rozhodnutí netvrdí.
    Předžalobní upomínku je třeba odeslat doporučeně nebo doporučeně s dodejkou nejméně 7 dní před tím, než podáte na dlužníka žalobu u příslušného soudu. Doporučené odeslání je nutné pro prokázání, že byla dlužníkovi předžalobní upomínka odeslána. Jedině v tomto případě budou totiž žalobci přiznány náhrada nákladů řízení, částka, která má kompenzovat úsilí vynaložené v souvislosti s vymáhání nezaplacené faktury.


Chcete na Nový rok řídit? Spočítejte si, kdy vystřízlivíte

    Aktuálně je v České republice registrovaných 7,5 milionu pojištěných vozidel a cca 130 tisíc aut jezdí bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy povinného ručení. A ty způsobí okolo 2500 havárií ročně. Tito řidiči napřed obdrží výzvu, aby povinné ručení zaplatili a doplatili předchozí nepojištěné období včetně tazkvaného příspěvku nepojištěných řidičů, a teprve když nebudou reagovat, tak začnou dostávat upomínky a v krajním případě skončí celá věc u soudu. Matoušek slibuje, že přestože na tomá ČKP dvanáct měsíců, takže bude řidiče obesílat neprodleně, a nebude tedy čekat, aby požadovali příspěvěk. „Výši nákladů procesu bude stanovovat vyhláška ministerstva financí a očekáváme, že se bude jednat o pár stovek korun.“
    Jestliže vám váš obchodní partner, dodavatel či kupující dosud neuhradil splatnou fakturu, je třeba jej kontaktovat. Nejprve doporučujeme telefonicky a e-mailem, zejména pro to, aby se k němu informace, že požadujete zaplacení, opravdu dostala.
    Než přistoupíte k vymáhání u soudu, je potřeba zkompletovat smluvní dokumentaci a další podklady pro prokázání vašeho nároku na zaplacení dlužné částky. Bude se jednat zejména o smlouvu, dodací listy, fakturu případně e-mailovou komunikaci s dlužníkem, kde např. svůj dluh uznává nebo slibuje jeho zaplacení a další dokumenty, které potvrzují existenci dluhu.
    Majitelé aut, kteří neplatí povinné ručení, budou opět platit. Vrací se vymáhání příspěvků, které tady již jednou bylo, ale v roce 2015 skončilo, protože bylo celkem běžné, že nezaplacené povinné ručení Česká kancelář pojistitelů vymáhala nejen po poctivých řidičích, ale třeba i po lidech, kteří auto ani nikdy neměli.


Nový volkswagen ukrýval vulgární vzkaz pro všechny Američany

    Nárok na úhradu záloh máte pravděpodobně ve stanovách (čl. III odst. 4 písm. a, odst. 5 písm. a, čl. XIV odst. 2 písm. c nařízení vlády č. 371/2004 Sb. kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek)
    Pokud není na tyto výzvy reagováno a pohledávka zůstává neuhrazena, je potřeba přistoupit k zaslání kvalifikované předžalobní upomínky. V této předžalobní upomínce je nutné krátce popsat, z jakého titulu se domáháte zaplacení dluhu (např. uzavření kupní smlouvy, smlouvy o dílo apod.), vyčíslit požadovanou částku a stanovit lhůtu pro zaplacení. Doporučujeme neopomenout uvést číslo pro zaplacení dlužné částky a také telefonní číslo a e-mailovou adresu, na které vás může dlužník kontaktovat za účelem případného dohodnutí splátek.
    2. Ideální způsob jak si vybrat z nabídky více pojišťoven jsou internetové srovnávací servery. Vybírejte nejen podle nejnižší ceny, ale i podle kvality pojišťovny.
    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.


Brutální palba, nebo pohodové bublání? Souboj mustangů!

    Z každé úhrady po splatnosti můžete požadovat i úrok z prodlení (§ 517 odst. 2 ObčZ, § 1 nařízení vlády 142/1994 Sb. kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení ObčZ). Poplatek z prodlení nelze v tomto případě použít, protože se nejedná o nájemné (viz rozhodnutí NS 22 Cdo 2207/2008).
    4. I když jezdíte starším autem, poptejte si výši havarijní pojistky. Možná s překvapením zjistíte, že cena není ani zdaleka tak vysoká jak byste si možná mysleli. A za tu jistotu to zkrátka stojí.
    Vedení sporu, zejména pokud se jedná o složitější případy (př. nároky z komplikované smlouvy o dílo), proto je vždy lepší snažit se vyřešit spor smírnou cestou. I po zahájení soudního řízení je toto řešení možné, a pokud se se svým dlužníkem dohodnete, soud schválí smír, který je potom v případě jeho nedodržení a nezaplacení exekučním titulem stejně jako případný rozsudek a je možné dlužnou částku dále vymáhat prostřednictvím exekutora.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
13139
cache: 0024:00:00