Jak na věc


nepřevzetí zásilky na dobírku

Vyhledávání v archivu reportáží

    Pokud Vám přišel dopis od soudu nebo obecně úřadů, snažte se ho převzít, pokud si ho nepřevezmete, stejně se považuje jako převzatý a vy se v tom případě jen těžko budete bránit.
    V případě internetového prodeje, tzn. prodeje na dálku a smluvního vztahu mezi podnikatelem a spotřebitelem, může dojít k situaci, že si spotřebitel koupi rozmyslí. Nicméně nutno uvažovat i v tom smyslu, že v případě řádné objednávky, která byla prodávajícímu řádně doručena, a potvrzením objednávky ze strany prodávajícího došlo k řádnému uzavření kupní smlouvy, tzn. i k vzniku povinností na straně kupujícího. Kupující podle této kupní smlouvy je povinen objednané zboží si převzít. Po odebrání zboží má samozřejmě právo od této smlouvy odstoupit. Tedy nelze se automaticky domnívat, že nepřevzetím zboží kupní smlouva automaticky zaniká. Nezaniká a prodávajícímu svědčí samozřejmě i nároky z neplnění si povinností na straně kupujícího. Teoreticky může prodávající chtít po kupujícím náklady na přepravu zboží, a to právě z titulu porušení kupní smlouvy.


Nevyzvednutí doporučeného dopisu

    Dotaz diváka: Objednal jsem si na internetu zboží na dobírku, měl jsem ale nečekané výlohy a zásilku jsem si na poště nevyzvedl. Je pravda, že nevyzvednutím zboží se smlouva automaticky ruší?

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00