Jak na věc


nejvyšší hora na šumavě

REFERENT/REFERENTKA SPRÁVY MAJETKU SOUDU

    Prohlídka soudu včetně jednacích síní doprovázená výkladem soudců a asistentů, zjednodušené simulované soudní jednání a také promítání dokumentu k 15. výročí Nejvyššího správního soudu „Tak trochu jiný soud“, to vše budou mít šanci vidět a zažít studenti během Noci práva.
    Nejvyšší správní soud shledal, že odnětí bankovní licence pro ERB bank, a.s., bylo souladné se zákonem. Po komplexní kontrole činnosti ERB bank, a.s., jí Česká národní banka odebrala v roce 2016 licenci. Řídicí a kontrolní systém banky nesplňoval požadavky zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a souvisejících předpisů. Předběžným opatřením (ještě před samotným odnětím bankovní licence) ČNB zakázala bance přijímat vklady, poskytovat úvěry a nabývat riziková aktiva.
    Migrační a azylovou agendu z mnoha úhlů pohledu probírali účastníci dnešního semináře na Nejvyšším správním soudě. Na tradiční akci se setkaly obě potenciální strany sporu - zástupci nevládních organizací a exekutivy.
    Ve středu 6. března 2019 od 17 hodin až do noci bude budova Nejvyššího správního soudu otevřena brněnským gymnazistům, studentům vysokých škol z Brna a z právnických fakult z Prahy, Olomouce a Plzně, kteří se s předstihem na akci zaregistrovali.


Odnětí bankovní licence pro ERB bank, a.s. bylo souladné se zákonem

    Nejvyšší správní soud rozhodoval v případě oběti přepadení, které pachatel způsobil fyzická zranění i psychickou újmu. Ta se obrátila na Ministerstvo spravedlnosti s žádostí o peněžitou pomoc podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů. Po pachateli, který byl pravomocným trestním rozsudkem odsouzen k trestu odnětí svobody, a bylo mu uloženo, aby oběti nahradil nemajetkovou újmu ve výši 200 000 Kč jako náhradu bolestného a způsobené psychické újmy, by se totiž této náhrady žena nedomohla dříve než po skončení jeho trestu odnětí svobody.
    „Jakákoli změna smlouvy, která pro účastníka znamená nutnost vydat vyšší finanční obnos, než bylo doposud nutno, je podstatnou změnou zhoršující postavení účastníka,“ uvedli soudci Nejvyššího správního soudu ve svém rozhodnutí, kterým zamítli kasační stížnost mobilního operátora.
    Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (úřad) ve věci tzv. stavebního kartelu, ve které úřad uložil pokuty v celkové výši více než 300 mil. Kč společnostem SWIETELSKY stavební s. r. o., Lesostavby Třeboň a. s., Radouňská vodohospodářská společnost, a. s., OHL ŽS, a. s., VIDOX s. r. o., DAICH spol. s r. o., AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., KOSTKA JH s. r. o., COLAS CZ, a. s., HOCHTIEF CZ a. s., STRABAG a. s. a VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. za 11 správních deliktů spočívajících v koordinaci účasti na veřejných zakázkách.


Nejvyšší správní soud podpořil právo obětí trestného činu na peněžitou pomoc od státu

    Nejvyšší správní soud mohli ve středu 6. března 2019 navštívit studenti MU aprávnických fakult vysokých škol z Brna, Olomouce a Plzně i studenti brněnských gymnázií. Postupně v hodinových intervalech tak soud vidělo na 150 zájemců. Kromě prohlídky prostor soudu provázené výkladem o historii i současnosti budovy na Moravském náměstí 6 se aktivně zapojili do „simulovaných “ soudních řízení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00