Jak na věc


neúspěšné ivf s darovanými oocyty

Co je to úspěšné a neúspěšné ukončení studia a kdy a jak mě to může potkat?

    Chtěla bych se optat pokud jsem nastoupila ve stejném ak. roce na 2 magisterské obory jeden dálkově, druhý prezenčně, oba na jiné univerzitě. A ten dálkový jsem neudělala (nechodila jsem tam) a nyní jsem ve druhém ročníku prezenčního, počítá se mi ten neúspěšný jako rok studia, tudíž jsem tedka jakoby třetí rok na Mgr.??
    Studium je řádně ukončeno splněním všech studijních povinností daných studijním plánem daného oboru a složením státní bakalářské nebo magisterské zkoušky, vše ostatní je jiné ukončení studia. Jiné ukončení studia nastává nejčastěji zanecháním studia, tedy doručením písemného prohlášení o zanechání studia na studijní oddělení (ne tím, že přestanete chodit na přednášky a cvičení) nebo nesplněním podmínek studijního plánu („vyhození“ např. kvůli nesplnění předepsaného počtu kreditů nebo neukončení povinného předmětu ani při opakovaném zápisu), uplynutím maximální doby studia od zápisu. Méně častými formami je ukončení studia vyloučením ze studia Disciplinární komisí.


Bojovníci od Sokolova - deníček spojařky

    Popravdě myslel :). Ale možná jsem se špatně vyjádřil, tak se pokusím znova. Studoval jsem jistý bakalářský obor v kombinované formě. Obor jsem ukončil po roce studia. Nyní se mi počítá jako neúspěšné studium a ubírá mi daný rok z jiných studií. Můj dotaz zní: Nastoupil-li bych na ten samý obor a absolvoval-li bych jej „úspěšně“, vymazal by se mi záznam v SIMS o „neúspěšném“ studiu tohoto oboru? Ptám se na to z pohledu logiky věci. Uvažuje-li se studium nějakého oboru jako „neúspěšné“, protože jsem ve studiu tohoto oboru „neuspěl“, pak bych se (zřejmě velmi naivně) domníval, že pokud bych v něm „uspěl“ tím způsobem, že bych jej zakončil se ziskem titulu, poté bych se logicky domníval, že evidence tohoto studia jako „neúspěšného“ již není relevantní a tento záznam bude vymazán. Omlouvám se, že vás tady terorizuji takovými dotazy, ale snažím se pouze přijít na jakýkoli způsob jak bych nemusel v každém dalším studiu platit stále a stále poměrně velké peníze pouze za jednu a tu samou malou

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00