Jak na věc


název benzínu natural v evropě

Benzín a nafta zlevňují, dopravci nebo cestovky ale ceny drží

    Blíží se období dovolených a mnoho Čechů řeší dopravu do zahraničí. V loni vycestovalo nejvíc českých turistů na Slovensko, do Chorvatska, Itálie a Rakouska. Do těchto destinací často jezdí svým vozem. Cena dopravy tvoří významnou položku v nákladech na dovolenou, proto je výhodné si rozmyslet předem, kde tankovat.
    Líh, pokud ho smícháme v určitém poměru s benzínem (do 15% objemu), nevyžaduje odlišné seřízení motoru a je plně použitelný jako alternativní palivo pro benzínové motory. Líh zvýší oktanové číslo a zlepší ochlazování spalovacího prostoru, je možné zvýšit kompresní poměr a tím zlepšit ekonomiku provozu.
    Do nafty se přidávají také aditiva, podobná těm benzínovým, které mají za úkol udržovat vstřikovací zařízení v čistotě. Na trhu je jich několik druhů, většina z nich mírně zvýší cetanové číslo, vyčistí vstřikovací trysky od úsad, zlepší filtrovatelnost nafty při nízkých teplotách, zlepší mazací vlastnosti nafty, případně umí vyčistit spalovací prostor. Pokud dokáže ještě vázat vodu, je to vůbec nejlepší, ale takových přípravků je málo. Ovšem není pravdou, že dokáže udržet ventily v čistotě (maximálně tak zespodu), na rozdíl od benzínových motorů přes sací ventil prochází pouze čistý vzduch.


Zkuste žít za 2200 měsíčně. Částka minima ovlivňuje i ...

    Od 1. července 2002 jezdím se služebními „dýzláky“ (první atmosférický, druhý turbo) a tak bych si dovolil několik postřehů. Naftu jsem kupoval vždy u normálních čerpacích stanic, u „nádvorní“ jsem koupil snad jen dvakrát z nouze, když jsem byl téměř na suchu a nikde v dohledu nebyla jiná možnost tankování. Zkoušel jsem také slavný 55-cetanový Aral, naftu od Totalu, jízdu s přídavnými aditivy i bez nich. Jen k vyzkoušení „bombové“ nafty od Shellu jsem se nedostal. Na výkonu nebylo téměř nic znát, spotřeba se pohybovala také zhruba na stejných hodnotách (u benzínu byly naopak rozdíly znatelné, ovšem šlo o jednotky procent). Nafta od Totalu má sice jiný (příjemnější) zápach, ale pouze jedna vyjetá nádrž mi nedokázala předvést přednosti „západní“ nafty. Můj subjektivní názor je asi takový, že ohledně výkonu jsou všechnu prodávané nafty zhruba rovnocenné, rozdíl je snad v použitých aditivech, které udržují motor v čistotě. Dlouhodobé zkoušky s jednotlivými značkami bez přídavných aditiv by
    Bod varu benzínu – důležitá hodnota, která stanovuje vlastnosti paliva při karburaci. Čím je větší množství složek s nízkým bodem varu, tím více se benzín odpařuje a lépe se promíchává v karburátoru se vzduchem, zlepšují se tedy starty za nízkých teplot, ale na druhé straně se zvyšují ztráty odparem v letních měsících a klesá dosažitelná antidetonační odolnost, protože se ve válci odpaří menší objem složek s vyšším bodem varu, které ochlazují stěny spalovacího prostoru. Pokud použijeme benzín s větším množstvím těžších frakcí, bude tomu přesně naopak. Z tohoto důvodu mají paliva pro tropické oblasti jiné složení než pro severské země.


Kde tankovat při cestě do zahraničí! Přehled cen v 28 zemích

    Nás nejvíce zajímá motorová nafta. Jde o frakce ropy s bodem varu od 150º do 360º C. Z nafty se ani za velkých veder neodpařuje tolik par, aby byly schopny zapálení a tak jsou naftové motory v zemědělství používány prakticky výlučně, kde snižují možnost požáru při manipulaci s palivem. Teplota, při které vznikající páry vzplanou a zase zhasnou, se nazývá bod vzplanutí. U letní nafty je tento bod minimálně 45º C, u zimní 40º C. Nemá se skladovat na slunci, vylučuje se z ní kal. Dlouhodobé skladování letní nafty není vhodné.
    Například Itálie má výrazně dražší pohonné hmoty než ostatní destinace, levně nevychází ani Chorvatsko. Ceny v ČR jsou pak ve srovnání s většinou zemí EU levnější, výjimkou jsou poslední čerpací stanice před hranicemi.
    Na našem trhu se pere o místo asi 22 různě velkých firem a firmiček, na výsluní jsou dvě firmy, Seta (Setadiesel) a ADV (Naturdiesel). Naturdiesel se prodává v síti čerpadel Slovnaftu a je kvalitnější, protože metylester je skutečně odstřeďován. Seta je výrobcem větším a tak na všechno kašle, nikdo je z trhu jen tak nevytlačí. Obě ale zápasí s jedním problémem, a tím je nedostatek základní suroviny, řepkového oleje. Naši zemědělci zjistili, že za řepku dostanou více v zahraničí (hlavně v Německu, kde bionafta obsahuje pouze 5% uhlovodíkové složky!) a tak se vesele prodává ven za eura.


V Norsku zmizela manželka miliardáře. Únosci požadují ...

    Čistící přísady – benzín za provozu vytváří na povrchu smáčených částí úsady, které např. zmenšují průměry trysek karburátorů atd. Proto se do tuzemských benzínů v první polovině osmdesátých let začal přidávat v malém množství xylen, který tyto úsady rozpouštěl. Karburátory silně zanesené se provozem na tento benzín postupně vyčistily a motor opět nabyl původního výkonu. Nyní všichni velcí výrobci a příp. distributoři benzínů používají vlastní receptury aditiv, které mají kromě čistícího účinku také ochranný charakter, vyčištěný povrch součástí se pokryje ochrannou vrstvou čehosi, která brání opotřebení. Dále vylepšují provozní vlastnosti paliva, případně zvyšují asi o 1 oktan oktanovou hodnotu benzínu. Aditiva se dají přidat do jakéhokoliv bezolovnatého benzínu, proto je v tuzemsku praxe, že zahraniční výrobci a prodejci (Aral, Agip, ÖMV, Shell, Conoco) nakupují buď všechen, nebo aspoň významnou část benzínů z České rafinérské a proti konkurenci ji vylepšují vlastním typem aditiva, co
    Nafta jako název v sobě zahrnuje všechno pro pohon vznětových motorů, od nízkoviskózních destilátů (motorová nafta pro silniční vozidla, zemědělské a stavební stroje) přes středněviskózní destiláty pro pohon lokomotiv a říčních plavidel, až po těžká zbytková paliva pro námořní lodě.
    Líh se dá vyrábět prakticky z libovolné biomasy, nejlépe pokud obsahuje větší procento cukru. U lihových směsí a bionafty se poukazuje na přínos ekonomice v tom, že se mohou obdělávat i jinak nevyužívané zemědělské plochy, nezáleží na vysoké kvalitě pěstovaných plodin (může se využít i méně hodnotné půdy), zvýší se zaměstanost v tomto oboru. Poklesne závislost na dovozu ropy, biopaliva mívají lepší složení spalin, jsou méně jedovaté a tvorba CO2 je také nižší. Hlavní devizou tohoto řešení je obnovitelnost zdrojů.


Chcete, aby vám web TN.cz posílal důležité nejnovější zprávy?

    Benzín a nafta se vyrábějí podle evropských standartů, většina u nás prodávaných paliv je tuzemské produkce, jen něco málo dováží ÖMV a Shell, u ostatních vím jen to, že Total dováží kompletně všechna paliva pro motorová vozidla a letecké benzíny. Bohužel Total pro ekonomickou neúnosnost malého počtu čerpadel prodal svoji síť Shellu, který mu zase postoupil část trhu v Německu (podobně Tamoil – Agip v Itálii). Kompletní paliva dováží také Slovnaft. Některé velké firmy dovážejí vlastní Natural 98. Většina velkých firem má v České rafinérské nějaká procenta akcií, to je dobré z hlediska technologií, tyto firmy přináší svoje know – how a kvalita paliv se postupně lepší. Za socialismu bylo obecně známé, že olovnatý Speciál byl vysloveně špatný benzín, který neodpovídal své době. Se Superem to bylo lepší, ovšem Evropa už používala 98-oktanové benzíny, nám muselo stačit oktanů 96. Paradoxní bylo, že na později zrušený Normal 80 Moskviče 407, 408 a staré Volhy 21 s nízkými kompresními poměry
    Líh má mnoho vhodných vlastností pro pohon motorových vozidel, nejvýraznější jsou vysoké oktanové číslo a velké výparné teplo, díky kterému se dosahuje silného vnitřního chlazení spalovacího prostoru. Problémem je ale jiný směšovací poměr, který zhoršuje spotřebu paliva, která vychází téměř dvojnásobná proti benzínu. Schopnost lihu pohlcovat vodu zase na druhé straně při dlouhodobém skladování způsobuje narušování vlastností paliva, při určitém procentu obsahu vody v palivu se voda od lihu oddělí a nastanou problémy se zamrzáním přívodního potrubí v zimním období. Použití lihových paliv vyžaduje intenzívnější vyhřívání odlišně osazeného karburátoru a sacího potrubí, také mazací oleje pro motory poháněné lihovými palivy jsou jinak konstruovány.
    Tisíce Čechů každoročně vyrážejí na dovolenou vlastním autem. Rozdílné ceny benzínu a nafty napříč jednotlivými státy dávají příležitost ušetřit nemalé výdaje.


Aditiva, přísady při výrobě motorového oleje

    Zjišťování oktanové hodnoty paliva se provádí srovnávacím měřením na speciálním jednoválcovém motoru s měnitelným kompresním poměrem za chodu motoru, kde se nejdříve sejme křivka kompresních poměrů, při kterých začíná docházet k detonacím na základě zkušebního paliva, které se skládá z izooktanu (okt. č. 100) a n – heptanu (okt. č. 0). Procentuální poměr těchto látek udává výsledné oktanové číslo směsi. Hledá se tedy hodnota kompresního poměru, při které začne benzín ve zkušebním motoru detonovat a podle srovnávací tabulky, získané měřením ze směsi izooktanu a n – heptanu, se určí oktanové číslo benzínu. Potom se kontroluje i citlivost paliva a oktanové číslo lehké části do 100º C, charakterizující sklon benzínu k detonacím při akceleraci. Takto se zjišťuje antidetonační odolnost paliva výzkumnou metodou. Motorová metoda bere vliv konkrétních motorů a provozní podmínky a hodnoty takto získané jsou asi o 10 jednotek nižší. Silniční oktanové číslo se vypočítá podle vzorce:
    U nás zatím zákon o dani z paliv povoluje lihobenzín s 5% obsahem lihu, což je z hlediska výsledné ceny nezajímavé. Nepředpokládám v brzké době větší rozvoj takového paliva, pokud si ho nehodláte doma připravovat sami.
    Pevná paliva – jejich spálení v motorech s vnitřním spalováním zatím nikdo uspokojivě nevyřešil, bylo učiněno několik pokusů použití černouhelného prachu pro pohon spalovacích turbín, ale pro vysokou tvorbu dehtových usazenin nedošlo k zavedení do praxe. Pevná paliva se dají využít pouze po jejich zplynování, toto se využívalo za války při nedostatku ropy.


Benzín a nafta budou levnější. Může za to nízká cena ropy

    Antidetonační přísady – dříve hojně využívaný tetraethyl olova, který byl jako antidetonační přísada používán téměř výhradně, se dnes již nepoužívá z ohledu na životní prostředí a hlavně kvůli používání katalyzátorů výfukových plynů, na které má ničivý vliv (olovo pokryje vrstvu platiny a rhodia a tím se katalyzátor rychle stává nefunkčním). Tetraethyl olova ve velmi malém množství výrazně zvyšuje oktanové číslo paliva, jeho použití ale přináší problém usazování olova na stěnách spalovacího prostoru a svíčkách, kde po krátké době způsobí nefunkčnost zapalování. Proto se musely do benzínů přidávat tzv. vynašeče olova, nejčastěji dibromid ethylnatý. Původní množství olova bylo až 0,70 g/l pro benzín Super 96 a 0,40 g/l pro Speciál 90, později při zavedení metylterciárbutyléteru (MTBE) se obsah olova snížil na 0,40 g/l a 0,15 g/l. Nyní se ze zákona nesmí olovnaté benzíny používat a tak jsou tyto hodnoty pouze informativní. Olovo mělo v motorech s celolitinovou hlavou jednu pozitivní vlast
    Toto „palivo“ uvádím ho jako odstrašující případ naprosté ignorace a neznalosti věci, pro pohon motorových vozidel je absolutně nevhodný, včetně dvoudobých motorů. Jeho složení, co se týká poměru lehkých a těžších složek, je úplně odlišné, neobsahuje žádná antidetonační aditiva (oktanové číslo menší než 70) ani další důležité přísady. Technický benzín je určen do letovacích lamp a na podobné využití, v motorech nemá co dělat. Jeho použití je v automobilech možné snad pouze u nezávislých topení, nebo na odmašťování dílů. Viděl jsem několik chudáčků škodovek, které jejich hloupí majitelé trápili na technický benzín, kdy každých cca 3 000 km měli totálně zničenou hlavu a o stavu pístů bych mohl psát referáty.
    Nedokáži přesně řící, jestli jde o přesný název podle ČSN, ale takto se obecně nazývá. Jde o směs lihu a automobilového benzínu. Lihobenzín a bionafta zažijí brzy výraznější rozvoj, v zemích EU se předpokládá do roku 2006 podíl těchto paliv na trhu ve výši 6,7%.


Nafta za 22 Kč! Ceny pohonných hmot jsou nejníž od roku 2003

    Označování paliv je normalizováno a musí vždy obsahovat oktanové číslo, udává se číslo zjištěné VM. Největší vliv na oktanové číslo paliva má kompresní poměr, tvar spalovacího prostoru a umístění svíčky, proto každý motor se stejným kompresním poměrem má odlišný oktanový nárok, ale u dnešních OHV a OHC motorů rozdíly nejsou velké. Ovšem pokud se hodnota kompresního poměru blíží kritické hranici, mohou i malé úsady v kompresním prostoru detonace způsobovat. Obecně platí, že pro benzín do 90 – 91 okt. se používá kompresní poměr 8,5 – 8,8 : 1, pro 95 – 96 okt. do 10 – 10,5 : 1 a nad tuto hodnotu již palivo o okt. č. 98 – 101. Rozptyl oktanových čísel, které udávám, je dán plusovými tolerancemi díky přidaným aditivům, Shell V-Power 99 Racing má skutečnou oktanovou hodnotu vždy 100 a vyšší.
    Palivo je látka organického nebo anorganického původu, jejímž spálením (oxidací) se vyvine teplo. Paliva lze rozdělit na pevná, kapalná a plynná. Mezi pevná patří např. dřevo a uhlí, mezi kapalná benzín, nafta, bionafta, topné oleje, mazut a mezi plynná zemní plyn, propan – butan, kychtový plyn, dřevný plyn, bioplyn atd.
    Poznámka na závěr:  jistá firma, dovážející přípravky do paliv a maziv + další autochemikálie, začala zásobovat několik čerpacích stanic svými aditivy do paliv, hlavně do nafty. Některé „velké značky“ se chytili za nos a jako protiakci „vytvořili“ jiné cetany a super naftu…


Hrozivá nehoda u Prostějova. Felicia se doslova rozpůlila o ...

    Shell V-Power 99 Racing – jedná se o tzv. třísložkový benzín, kde dvě hlavní složky jsou uhlovodíky s rozdílnými parametry, jejich poměrem se určuje základní vlastnost paliva. Třetí složka je aditivum, které zajišťuje oktanové číslo a všechny výše popsané čistící a ochranné funkce. K prvním dvěma složkám – jeden typ speciálně vyrobeného uhlovodíku má vysokou teplotu, ale nízkou rychlost hoření, u druhé složky je tomu naopak. Na základě rozsáhlých zkoušek se zvolil určitý poměr těchto složek, který je pro silniční vozidla optimální. Je jasné, že takový benzín je vhodný do motorů s vysokým litrovým výkonem a motorů přeplňovaných a to nejen cenou. Podle testů na brzdě v ÚSMD ve vozidle Suzuki Liana vzrostl výkon podle otáček mezi 0,1 a 2,6%, ovšem nešlo o vozidlo na vysokooktanový benzín určené a tak i výsledky nemohly být lepší (nízký kompresní poměr). Podle mého názoru nemá význam tento benzín u běžných cestovních vozů používat, vlastností paliva se nevyužije.
    Nejjednodušší je platit v hotovosti, převážná většina čerpacích stanic přijímá také kreditní nebo platební karty, především VISA a MasterCard. O možnosti platby kartou se raději informujte před tím, než začnete tankovat, některé karty nemusí být v zahraničí použitelné. V zahraničí jsou velmi populární samoobslužná čerpadla. Na italských pumpách jsou obvyklé stojany, které přijímají bankovky - automat vydá množství paliva odpovídající vložené bankovce, proto je třeba se ujistit, že se vám vejde do nádrže. Ve Švýcarsku automaty přijímají i platební karty.


Ceny nafty a benzinu budou stoupat. Tady natankujete lacino!

    Benzíny jsou směsi kapalných uhlovodíků s teplotou varu od 30º do 210º C. Vlastnosti paliva jsou dány poměrem jednotlivých uhlovodíků a dalšími přísadami, které mají za úkol benzín stabilizovat, omezit rychlost oxidace kvůli zamezení detonačního hoření (určují tzv. oktanové číslo), čistící přísady zabraňující zanášení karburátoru nebo vstřikování úsadami z paliva a případně přísady, zabraňující zamrzání karburátoru. V dnešní době se ještě přidávají speciálně vyvinutá aditiva, která slouží k vyčištění a udržování v čistotě celého sacího potrubí včetně ventilů a spalovacího prostoru od úsad ze spalování oleje a benzínu. Složení těchto aditiv jednotliví výrobci tají, proto nemohu poskytnout bližší informace. Poslední a důležitou přísadou jsou barviva, která slouží k rychlému rozlišení jednotlivých paliv mezi sebou. Všechny podstatné a předepsané vlastnosti benzínů najdete v normě EN 228, která byla přejata i do ČSN.
                    Jak jsem slíbil, dostal jsem se k napsání článků o palivech a mazivech. Článek jsem rozdělil na dvě části z důvodu značné rozsáhlosti, oleje jsou v článku druhém.
    Jestli mne paměť neklame, naše lidová armáda používala technický benzín na ředění motorového oleje pro snížení viskozity v zimním období u nákladních vozidel typu Praga V3S, kde se dlouho používal olej Mogul M6AD, určený pro letní provoz. Byly na to tabulky kolik a za jak dlouho opět použít, protože se benzín časem z oleje odpařil. Ovšem za mých vojenských let se již tento postup příliš nepoužíval, v zimě se používal olej Mogul M3AD.


Domácí pivo z kapslového automatu? U národa pivařů nemá ...

    Itálie patří k nejdražším evropským zemím vůbec. Rozhodně tedy doporučuji natankovat po cestě v Rakousku, kde je nafta oproti Česku dražší jen o 66 haléřů a natural 95 o jednu korunu a 47 haléřů, uvedl Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která analyzuje vývoj cen pohonných hmot v EU. Na cestě do Chorvatska je pak výhodnější tankovat opět v Rakousku, popřípadě Maďarsku, dodává.
    Co je to oktanové číslo – je to poměrná hodnota, která slouží k určení antidetonační hodnoty paliva. Měřící postup je dán normou a nepřipouští se jakákoliv tolerance oktanové hodnoty vyráběného benzínu směrem dolů. Zjišťuje se dvěma metodami: motorovou metodou (MM nebo F – 2) a výzkumnou metodou (VM nebo F – 1), z nich vyplývá tzv. silniční číslo paliva (SOČ). Rozdíl oktanových čísel mezi VM a MM se nazývá citlivost paliva, s rostoucí citlivostí paliva se zvyšuje odolnost proti detonacím v nízkých otáčkách motoru. SOČ je provozní oktanové číslo, při němž motor za provozu neklepe. SOČ nejlépe udává vliv provozních podmínek na činnost motoru.
    Z důvodu snadné dostupnosti, skladovatelnosti, vysoké energii na jednotku objemu a dalších vhodných vlastnostech pro spalovací motory se dnes používá pro pohon vozidlových motorů nejvíce benzín a nafta. Obě tato paliva vznikají při destilaci ropy.


NAFTA A BENZÍN: Kde ve vašem kraji natankujete nejlevněji?

    Plynná paliva – zatím se využívá ve větší míře hlavně propan – butan (obchodní název LPG) a zemní plyn (CNG), jejich vlastnosti jsem popsal v článku „LPG“ a tak se jimi dále nebudu zabývat. Kychtový plyn, bioplyn a další se využívají převážně na vytápění, případně na pohon generátorů spalováním v turbínách nebo stacionárních pístových motorech. Mezi paliva vhodná pro pohon vozidel zatím nepatří, teprve další požadavky na jejich využití z důvodu nedostatku ropy snad podnítí zájem o vývoj příslušných zařízení pro aplikaci v motorových vozidlech.


Konec zdražování benzínu a nafty! Tady natankujete nejlevněji v kraji

    Bionaftou jsou označována paliva, která vznikají jako výsledek biologické činnosti rostlin, nejčastěji se používájí takové plodiny, které mají vysoký podíl olejnatých složek. Na rozdíl od nafty, která je vlastně palivem uhlovodíkovým, jsou rostlinné oleje estery mastných kyselin. Bionafta jako čistý produkt u nás neexistuje, extrakt z oleje řepky olejné (metylester) se vždy míchá s naftou. Bionaftou se rozumí směs klasické nafty a metylesteru. V začátcích výroby bionafty byl poměr nafty a metylesteru asi 90:10, tato bionafta I. generace trpěla mnoha neduhy, protože nebyla téměř vůbec aditivovaná a její čistota byla pochybná. Z tohoto důvodu se výrobci vznětových motorů a dovozci vozidel se vznětovým motorem bránili používání této bionafty, její kvalita byla nízká a moderní motory ji špatně snášely. Pozdější bionafta II. generace, která je nyní na trhu, musí podle zákona o dani z paliv obsahovat více než 30% metylesteru a nutná (hlavně antioxidační) aditiva již obsahuje. Metylester, kte


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00