Jak na věc


národní kulturní památky na prodej

Máme devět nových národních kulturních památek

    Na seznam národních kulturních památek bylo nově zařazeno devět historických předmětů, uměleckých děl a církevních památek. Za památky spadající pod nejvyšší státní ochranu byly prohlášeny Vyšebrodský cyklus, Madona z Veveří, staroboleslavské palladium, gotické deskové malby, Žlutický kancionál, astronomické hodiny, dva renesanční sextanty, oltářní gotické malby z Roudník a šlikovská šperkovnice.
    Žádosti o vydání osvědčení pro trvalý vývoz se podávají na předepsaných tiskopisech (stáhnete zde: PDF). Formulář má celkem 4 paré značená A, B, C a D. K formuláři je třeba přiložit 4 fotografie předmětu z přední a 4 fotografie ze zadní strany. Formuláře se zpracovávají na tiskárně, proto prosíme fotografie pouze přiložte a nelepte na formuláře. Dále k žádosti (či žádostem) přiložte údaje o rozměrech předmětu a kontakt na žadatele = vlastníka. Odborný pracovník NPÚ je povinen předmět ohledat (§ 4, odst. 3. Zákona č. 71/1994 Sb.).
    Národní kulturní památky (NKP) tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství země, vztahuje se na ně přísnější ochrana než na kulturní památky, kterých je také mnohem více. Podobně jako u kulturních památek i u NKP je zákonem ošetřen jejich trvalý i dočasný vývoz do zahraničí a také prodej. Kulturní památky prohlašuje ministerstvo kultury, NKP prohlašuje vláda. Včetně devítky nových bude od 1. ledna příštího roku tvořit soubor NKP 306 položek.


Archiv štítku: Národní kulturní památka

    Žádost pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy a dále předměty z oboru architektury a exteriérové objekty (Příloha 2. odst. III. a  XVII.) podaná do NPÚ jsou vyřizovány bez poplatku (§ 6 odst. 2 Zákona č. 71/1994 Sb.)
    Od 21. září 2015 bude územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě sídlit na nové adrese – v budově bývalého Okresního sociálně–zdravotního ústavu v ulici Odboje. Funkcionalistický objekt sloužil během 80 let své existence různým zdravotnickým institucím, ale také gestapu. Po desetiletích chátrání prošel v uplynulých letech pod dohledem odborníků z NPÚ celkovou obnovou, která zachovala, respektive rehabilitovala památkové hodnoty stavby, a přitom umožnila například kvalitní zateplení. Může tak být vzorem pro úpravy dalších staveb z tohoto období. Budova se veřejnosti poprvé představí ve čtvrtek 10. září při slavnostním otevření.
    NPÚ vyřizuje agendu Zákona č. 71/1994 Sb. pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy a dále předměty z oboru architektury a exteriérové objekty (Příloha 2. odst. III. a  XVII.)


Blog pro příznivce historie. Novinky, objevy, fotky, videa, infografiky, recenze, tipy, výlety, rozhovory, archivy…

    Zákon se nevztahuje na prodej a vývoz kulturních památek a národních kulturních památek. V těchto případech je nutno postupovat podle § 13 a § 20 Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Dále se Zákon nevztahuje na evidované sbírky muzejní povahy a sbírkových předmětů, které jsou jejich součástmi, archiválie, originály uměleckých děl žijících autorů a na předměty dovezené do České republiky, které byly propuštěny do režimu dočasného použití.
    Osvědčení k trvalému vývozu je vydáno pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů, nevykazuje znaky předmětu chráněného podle zvláštního právního předpisu ani není uveden v bodě XVII Přílohy č. 1.
    Žádosti o vydání osvědčení je třeba podat při vývozu předmětů kulturní hodnoty a to trvalém či dočasném (§ 2, odst. 1. Zákona č. 71/1994 Sb.). Předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy musí být vybaveny osvědčením k trvalému vývozu již před jejich nabídkou k prodeji (§ 3, odst. 1. Zákona č. 71/1994 Sb.). Nabídkou k prodeji se rozumí i vystavení předmětu v dražbách, aukcích a sběratelských trzích.
    Ano. Žádosti o vydání osvědčení pro dočasný vývoz se podávají na předepsaných tiskopisech (stáhnete zde: PDF). Další postup je totožný s žádostí pro trvalý vývoz. Podrobněji k dočasnému vývozu § 7  Zákona č. 71/1994 Sb.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00