Jak na věc


náhrada škody způsobené zvěří

Mop Vileda Easy Wring and Clean - náhrada

    Stala se Vám nebo někomu z Vašich blízkých dopravní nehoda? Byli jste účastníky dopravní nehody jako chodec, nebo cyklista?  Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové se specializuje na odškodňování obětí dopravních nehod, se kterými má advokátka mnohaleté zkušenosti. Právní poradenství doporučujeme ihned po nehodě, ještě předtím, než se do události zapojí pojišťovna, aby naše advokátní kancelář mohla co nejlépe chránit Vaše zájmy, zachovat svědecké výpovědi a potřebné důkazy.
    Pamatujte si, že se náhrada vkládá do úst vždy zvlhčená. U horní zubní náhrady po nasazení skousněte, polkněte, udělejte pár pohybů tvářemi a pomocí jazyka se pokuste odstranit vzduch mezi sliznicí a náhradou. U dolní zubní náhrady po nasazení zatlačte špičkou jazyka na hrany dolních předních zubů. Při snímání zubní náhradu uvolněte z jejího místa tahem dolů (u horní náhrady) nebo nahoru (u dolní náhrady) za spony. Celkovou náhradu uvolníte nejlépe tak, že při zavřených ústech nafouknete tváře a utvoříte v ústech přetlak vzduchu, který náhradu uvolní. V případě zubních náhrad, u nichž jsou použita zařízení přidržující náhradu v ústech, nacvičte raději nasazování a snímání pod dohledem lékaře.


Nový nález ÚSTAVNÍHO SOUDU týkající se pracovního úrazu!!

    Novelou zákoníku práce publikovanou dne 17. srpna 2015 ve Sbírce zákonů pod č. 205/2015 byla navrácena hmotněprávní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zpět do části jedenácté zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce Nové nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemoci z povolání stanovuje nová pravidla pro odškodňování v rámci pracovně- právních vztahů…. Číst více
    Ochrana osobnosti, cti a lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů osobní povahy, obrazové a zvukové záznamy, písemnosti a obrazové snímky (fotografie), trestný čin pomluvy, tiskem, filmem, rozhlasovým vysíláním, televizí nebo  internetem.
    Sofident je zubní klinika na Praze 5, jejíž dveře jsou pro Vás vždy otevřeny. Nabízíme kvalitní léčbu a komplexní péči. Škála služeb, které naše zubní klinika na Praze 5 poskytuje, zahrnuje jak prevenční prohlídky, tak i náročné chirurgické zákroky. Všechny úkony a zákroky se provádějí na půdě jedné kliniky, proto se nebudete muset zatěžovat zbytečným cestováním a čekáním. S námi volíte tu nejlepší zubní kliniku na Praze 5.
    Druhy rozvodů Současná právní úprava umožňuje tři následující způsoby rozvodu: sporný rozvod; nesporný rozvod, tedy tzv. rozvod dohodou; a ztížený rozvod; Číst dále →


Spontex náhrada na mop Express systém

    Nárok na náhradu škody za účelně vynaložené náklady léčení má ten, kdo je vynaložil. Jedním z nároků, který může poškozený v souvislosti s náhradou škody na zdraví uplatnit, je nárok na úhradu účelných vynaložených nákladů spojených s léčením. Nehradí se vše, co bylo na léčení poškozeného vynaloženo, vždy musí jít o náklady, které byly vynaloženy účelně. Účelnost se posuzuje podle potřebnosti nákladů ke zlepšení… Číst více
    V letech 2011 a 2012 jsme naším klientům vymohli škodu v celkové částce převyšující 10 milionů korun. Máme nejnižší provizi ze všech konkurenčních společností a máme výzrazně lepší výsledky. Dáváme přednost Vašim nárokům před našimi zisky, proto jsme nejžádanější společností na trhu v oblasti uplatňování nároků na škodu na zdraví.     11.1.2013
    V případě pochybení lékařů, zanedbání lékařské péče, pracovních úrazů, nemocí z povolání, kousnutí zvířat, smrti Vašich blízkých při dopravní nehodě nebo poškození zdraví při dopravní nehodě máte nároky na odškodnění, které Vám naše advokátní kancelář pomůže zajistit a bezpečně Vás provede celým sporem.


Objednat seNa Plzeňce 1235/2, Praha 5 - Smíchov

    Nejvyšší soud potvrdil, že nárok na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění přechází smrtí zaměstnance na dědice Utrpí-li zaměstnanec pracovní úraz nebo je-li u něj zjištěna nemoc z povolání, má vůči zaměstnavateli nárok na náhradu bolesti a ztížení společenského uplatnění, ztráty na výdělku, nákladů spojených s léčením a věcné škody. Zákoník práce stanoví, kromě výčtu druhů náhrad a způsobů jejich výpočtu,… Číst více
    Správní řízení, zastupování před orgány veřejné správy (úřady), přestupky (dopravní přestupky), správní delikty, přestupkové řízení, stavební řízení, správní řízení u policie.
    Konzultace ZDARMA, on-line poradna, právní zastoupení, sepsání smluv a právních listin,  právní rozbory a analýzy Vašeho problému, konzultace v případě spáchání přestupku, trestného činu.
    Hlavním charakteristickým znakem snímatelných náhrad je to, že je pacient může a musí sám vyjímat a čistit. Návyk na snímatelnou náhradu může trvat různě dlouho. Období návyku lze snáze překonat s pomocí tzv. fixačních přípravků, které jsou k dostání v lékárnách. Na snížení dávivého reflexu se doporučuje cucání bonbónů. Tím lze také zmírnit nepříjemný pocit z nadměrné tvorby sliny, která je přirozenou reakcí na „cizí těleso“ v ústech.


Nový občanský zákoník a náhrada škody

    Jak jsme Vás již informovali, dříve platná bodová vyhláška Ministerstva zdravotnictví byla nahrazena od října 2015 novým vládním nařízením. Ústavní soud však vyjádřil nespokojenost i přes to, že se bodové hodnocení navýšilo. Přinášíme Vám stěžejní body tohoto nálezu, podobný problém mohl potkat i Vás! Proto neváhejte a obraťte na nás ohledně odškodnění Vašeho pracovního úrazu. Ústavní soud zmínil především… Číst více
    Snímatelná zubní náhrada není bohužel totéž, co vlastní zuby. Připravte se na to, že síla skusu bude oproti vlastnímu chrupu třetinová a způsob žvýkání zcela jiný. Potrava by neměla být příliš tvrdá ani lepivá. Menší nakrájené kousky potravy žvýkejte pomalu, opatrně, a symetricky na obou stranách náhrady. Dávejte pozor na horké pokrmy a tekutiny. Umělé patro zubní náhrady Vás zbavuje citlivosti a mohli byste si tak popálit vlastní měkké patro a jícen. Je možné, že zpočátku nebudete vnímat ani chuť jídla, protože chuťové pohárky budou zakryty umělým patrem zubní náhrady.


Jak snímatelnou náhradu čistit?

    Po každém jídle je nutné vypláchnout ústa teplou vodou. Aspoň jednou denně omyjte zubní náhradu proudem vody. Zbytky jídla a nečistoty je možné odstranit pomocí měkkého zubního kartáčku. Na poškrábaném povrchu zubní náhrady se snadno může usadit zubní plak, proto byste se měli vyhýbat tvrdým zubním kartáčkům. Dobře se osvědčují speciální čistící tablety, které se přidávají do sklenice vody, v níž je náhrada ponořená. Na čištění náhrady používejte jen přípravky určené tento účel. Náhrada by neměla přijít do styku s kyselinami, louhy, koncentrovaným alkoholem, horkou vodou, sálavým teplem, abrazivními pastami a prášky.
    Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví  Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník (NOZ) od 1. 1. 2014 zrušil vyhlášku č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a v současné době nejsou žádná bližší kritéria pro stanovená výše náhrady škody, vypracoval Nejvyšší soud spolu s odborníky z oblasti medicíny, práva a pojistitelů Metodiku k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 NOZ, kde je stanoveno, že by… Číst více
    Nový občanský zákoník (NOZ) přináší řadu změn v oblasti náhrady nemajetkové újmy. Za nemajetkovou újmu je v obecném pojetí možné považovat jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku.  Základním východiskem NOZ je povinnost nahradit újmu způsobenou škůdcem zaviněně, tento úmysl je nezbytný dokázat. Škůdce se může vyhnout náhrad škody, pokud dokáže, že škodu nezavinil. NOZ stále vychází… Číst více


Návlek LEIFHEIT na mop Hausrein 55120

    Alkohol za volantem – důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele Řízení motorových vozidel při výkonu zaměstnání v opilosti či pod vlivem drog s sebou nese celou Číst dále →
    Pojišťovny často snižují pojistné plnění na nejnižší přijatelnou míru, navíc mají v této oblasti rozsáhlé právní zkušenosti a disponují týmy specializovaných právníků. Pro získání odpovídající náhrady škody je důležité spolupracovat s advokátní kanceláří, která sporům s pojišťovnami rozumí a dlouhodobě se touto problematikou zabývá.
    POZOR, jako jediní Vám nabízíme tuto speciální pomoc. Při odškodnění trvalých následků zavádí Metodika Nejvyššího soudu zcela nový systém. Nové pojetí je založené na stanovení rozsahu omezení (vyřazení) pomocí procentního vyjádření z pomyslné hodnoty zmařeného (byť neskončeného) lidského života při absolutním vyřazení ze všech sfér společenského zapojení. Určování výše náhrady za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) nově posuzují lékaři, kteří jsou… Číst více


Novinky v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání od 17. srpna 2015

    Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí? S přicházejícím létem a obdobím dovolených přibývá i dopravních nehod v zahraničí. Při cestě autem do Chorvatska, Itálie a dalších států Číst dále →
    Podle ústavního soudu nelze akceptovat zaběhlý postup pojišťoven, které z ceny nových dílů při opravě odečetli tzv. amortizaci dílů poškozených, aby údajně tím nedošlo ke zvýšení hodnoty vozidla o vyšší hodnotu nových dílů. Nález ústavního soudu II ÚS 2221/2007 ze dne 19.3.2008     Z uvedeného je zřejmé, že právní názor odvolacího soudu ve vazbě na nezohlednění… Číst více
    Pokuta, podání vysvětlení, přestupek, trestný čin v dopravě, správní řízení s řidičem, dopravní nehoda, dopravní přestupek, nepřiměřená rychlost, nezastavení na stopce nebo červené, jízda pod vlivem alkoholu, bodový systém

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00