Jak na věc


náhlá smrt

Existují příznaky nebo červené vlajky rodiče, trenéři a další by měly být na pozoru tohoto signálu mladý člověk s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti?

    U osob, které zemřely beze svědků, nebo kde není předchorobí spolehlivé, je třeba zvláště pečlivě vyloučit jiné než srdeční příčiny. Naopak i při negativním EKG, kde nejsou změny svědčící pro akutní srdeční infarkt, a pacient přitom vykazuje příznaky závažného srdečního onemocnění, je nutné myslet na riziko náhlé srdeční smrti.
     Tam je debata v lékařské komunitě, o screeningu mladé sportovce, aby se pokusili identifikovat osoby s vysokým rizikem náhlé smrti. Některé země, jako je Itálie a Japonska, obrazovka mladých lidí s využitím elektrokardiogramu (EKG nebo EKG), který zaznamenává elektrické signály přítomné v srdci. Nicméně, tento typ screeningu někdy vede k falešně pozitivním výsledkům - existují náznaky, že abnormalita nebo nemoc se vyskytuje, když ve skutečnosti to není - což může způsobit zbytečné starosti a dodatečné testy. To není jasné, že náhlé srdeční smrti lze předcházet typů běžných fyzických zkoušek, které jsou často nutné, aby byly vymazány hrát konkurenční sporty.
     Někdy může. Pokud jste s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti, lékař obvykle naznačují, že se vyhnete konkurenční sporty. V závislosti na základním stavu, může lékařské nebo chirurgické ošetření je doporučeno snížit riziko náhlé smrti.


By mladí lidé měli vyhnout fyzické aktivity, pokud mají srdeční vadu?

     Existují i ​​jiné příčiny náhlé srdeční smrti u mladých lidí. Patří mezi strukturální abnormality srdce, včetně neuznaného vrozenou srdeční vadou a abnormality srdečního svalu. Jiné příčiny zahrnují zánět srdečního svalu, které může být způsobeno tím, virů a jiných onemocnění. Kromě syndromem dlouhého QT intervalu, tam jsou jiné abnormality srdce elektrického systému, například syndromem náhlého úmrtí, který může způsobit náhlou smrt.
     Miliony základní, středoškolské a vysokoškolské závodníci soutěží každý rok bez nehody. Naštěstí, pokud vy nebo vaše dítě je v nebezpečí náhlé smrti, tam jsou screeningové testy na srdeční vady, a opatření si můžete vzít.
    Diagnóza náhlé srdeční smrti je stanovena retrospektivně na základě příznaků přítomných před okamžikem smrti a na průkazu onemocnění věnčitých tepen nebo jiného srdečního onemocnění při pitvě.
     Dušnost a bolest na hrudi také může být známkou toho, že jste na riziko náhlé srdeční smrti, ale ty jsou vzácné a může být příznakem jiných zdravotních problémů u mladých lidí, jako je astma.


Co může způsobit náhlé srdeční smrti u mladých lidí?

    Kromě ICHS patří mezi další vyvolávající onemocnění zánět srdečního svalu (myokarditida), primární onemocnění srdečního svalu nejasného původu (kardiomyopatie), zejména u mladých dospělých, degenerativní procesy postihující srdeční sval nebo převodní systém, zúžení aortální chlopně, vrozené srdeční vady a anomálie věnčitých tepen, revmatická srdeční choroba, vysoký krevní tlak a další choroby.
     Existuje několik věcí, které můžete udělat, pokud máte obavy o své rizikových faktorů. Například, pokud někdo ve vaší rodině zemře mladý, je důležité, že pitva bude provedena určit příčinu smrti. Pokud pitva ukáže, že onemocnění srdce způsobilo smrt, může screening rodinných příslušníků nutné. Například, pokud pitva ukázala, hypertrofická kardiomyopatie, je doporučeno, aby všechny nejbližším příbuzným zesnulého by měly být kontrolovány pro tento stav, včetně rodičů, sourozenců a dětí. Opakované vyšetření rodinných příslušníků se doporučuje v průběhu času, a to iv případě, že první hodnocení jejich srdce bylo normální.


Náhlá smrt u mladých lidí je vzácné, ale s rizikem může přijmout bezpečnostní opatření. Zjistěte více o rizikových faktorech, příčiny a léčby.

    Ročně u nás náhlá smrt zkosí na 10 000 lidí a její výskyt se posouvá do stále mladších ročníků. Varovnými přízanky bývají krátké mdloby a bušení srdce. Náhlé selhání srdce, klinická smrt, přichází obvykle bez varování. Hrdinovi našeho příběhu, otci čtyř dětí, který byl naštěstí včas odborně resuscitován, pomáhá od té doby implantovaný defibrilátor, přístroj, který dovede vyhodnotit srdeční křeč a okamžitě reagovat. Na problematiku náhlé smrti se podíváme z pohledu lékařského a technického, ale bude nám také zdrojem zamyšlení nad osudem méně šťastných, které náhlá smrt z naší společnosti odvedla.
     Náhlá smrt u lidí pod 35 let, často kvůli skryté srdeční vady nebo přehlíženy srdeční abnormality, je vzácný. Když se tyto náhlé úmrtí se vyskytují, je to často při fyzické aktivitě, jako je například sportovní události.
     Pokud jste vystaveni riziku náhlé srdeční smrti, poraďte se se svým lékařem o své fyzické námaze. Ať už se můžete zúčastnit cvičení nebo sportu závisí na Vašem stavu. U některých poruch, jako jsou hypertrofické kardiomyopatie, to je často doporučeno vyhnout většině sportovních soutěžích, ale to neznamená, že budete muset vyhnout se cvičení vůbec. Promluvte si se svým lékařem o tom, jaké činnosti a chování byste se měli vyvarovat.
    Náhlá srdeční smrt může být vyvolána emočními vlivy zprostředkovanými nervovým systémem, nebo může být následkem toxického účinku léků nebo „rekreačních“ drog, zvláště kokainu.


Jak časté je náhlé srdeční smrti u mladých lidí?

     Další možností pro některé, jako jsou pacienti s hypertrofickou kardiomyopatií, je Kardioverter-defibrilátor (ICD). To je pager velikosti zařízení implantované v hrudi jako kardiostimulátor. ICD průběžně sleduje srdeční tep. Pokud život ohrožující arytmie dojde, ICD dodává elektrické šoky obnovit normální srdeční rytmus.
     Je tu další vzácnou příčinou náhlé srdeční smrti, které se mohou objevit u každého, když je to většinou slyšeli u mladých lidí, kteří hrají sporty. To nastane v důsledku tupým úderem do hrudníku - jako byl zasažen baseballu nebo hokejový puk - v pravý čas. Jeho zdravotní jméno je commotio cordis. Rána na hrudi mohou vyvolat komorovou fibrilaci, pokud rána zasáhne přesně v nevhodnou dobu v elektrické srdeční cyklus.
    Je třeba vyloučit jiná onemocnění, např. plicní embolii, úmrtí následkem léků nebo drog, cévní mozkovou příhodu, celkovou infekci (zejména plicní nebo centrálního nervového systému), úmrtí následkem jaterního selhání (nejčastěji při alkoholizmu nebo masivního krvácení do zažívací roury (nejčastěji ze žaludku a dvanáctníku).


Může náhlé smrti u mladých lidí být zabráněno?

    Důležitá je i tzv. sekundární prevence u osob, které již trpí ischemickou chorobou srdeční a samozřejmě správně poskytnutá neodkladná péče při akutních srdečních příznacích a v neposlední řadě správně prováděná kardiopulmonální resuscitace (oživování základních životních funkcí - srdeční funkce a dýchání) při srdeční zástavě.
    Často není možné zjistit přesně začátek onemocnění. Ignorování příznaků a jejich nespecifičnost jsou hlavními překážkami časné diagnózy a poskytnutí příslušné lékařské péče osobám, které zemřou náhlou srdeční smrtí. V jiných případech se mohou příznaky akutního srdečního infarktu rychle zhoršovat a končit smrtí. Polovina osob, které umírají na ischemickou chorobu srdeční, umírá během jedné hodiny po nástupu příznaků, z toho 25 až 30 % zemře během krátkého okamžiku nebo jsou nalezeni mrtví.


Náhlá srdeční smrt

    Asi u dvou třetin obětí náhlé srdeční smrti jsou přítomny nově vzniklé nebo zhoršující se příznaky srdečně-cévního onemocnění po dobu několika minut, hodin nebo dní před příhodou. Může být přítomna nová bolest na hrudi, bušení srdce, zhoršení bolestí na hrudi v rámci tzv. anginy pectoris („srdeční angína“ jako jedna z možných projevů ischemické choroby srdeční), dušnost bez zjevných příčin, příznaky mylně přičítané pohybovému ústrojí (svalové, kloubní, kostní bolesti) nebo zažívacímu ústrojí, únava nebo deprese. Tyto příznaky nejsou pro hrozící náhlou srdeční smrt specifické a proto také není na hrozící nebezpečí pomýšleno.
    Nejčastějším mechanizmem vzniku náhlé srdeční smrti jsou poruchy srdečního rytmu. Nejčastějším srdečním rytmem pozorovaným bezprostředně po ztrátě vědomí (kolapsu) je fibrilace komor (viz. článek). Srdeční zástava (asystolie), tj. úplné vymizení elektrické srdeční aktivity, je zaznamenávána často až později po kolapsu. Příhodě mohou předcházet komorové extrasystoly a komorová tachykardie (viz. článek). Fibrilace komor však může vzniknout i bez předchozích poruch rytmu.


Náhlá smrt u mladých lidí - problémy se srdcem často obviňován,

    Kromě arytmií jsou nejčastějšími mechanizmy vzniku náhlé srdeční smrti následující stavy: zúžení věnčitých tepen, zpravidla vyvolané aterosklerózou, selhání tvorby nebo převodu vzruchů v srdeční svalovině, selhání čerpací funkce srdce následkem snížení smrštitelnosti srdečního svalu, např. u velkých jizev v srdeční svalovině nebo v případě tzv. elektromechanické disociace (EKG prokazuje elektrickou srdeční aktivitu, ale chybí mechanická odpověď srdce, tedy srdeční stahy), proděravění mezikomorové srdeční přepážky, prasknutí srdeční stěny s tamponádou (nahromadění krve v dutině osrdečníku) nebo bez ní.
     Existuje 250.000 až 450.000 náhlou srdeční zatýkání každý rok v samotné Evropě, ale většina úmrtí v důsledku náhlé srdeční zástavy jsou u starších dospělých. Z těchto náhlých srdečních zatýkání, velmi málo se vyskytují u mladých lidí, a jen někteří z těch mladých lidí zemře na náhlou srdeční zástavou.
    Nejúčinnější prevencí náhlé srdeční smrti je prevence srdečních chorob, tedy např. boj proti kouření, obezitě, sedavému životnímu stylu, léčba vysokého krevního tlaku a léčba zvýšené koncentrace cholesterolu v krvi.
    V ranném středním věku (40 až 50 let) je nejčastějším vyvolávajícím onemocněním ischemická choroba srdeční (ICHS), vznikající uzávěrem věnčitých tepen zásobujících krví srdeční sval. Pravděpodobnost náhlé srdeční smrti souvisí se závažností ICHS (stupněm cévního uzávěru), ale někdy může nastat i při postižení jediné tepny.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00