Jak na věc


nádor v hrtanu neoperovatelný

JAK SE POZNÁ NÁDOR MOZKU? PŘÍZNAKY NÁDORŮ MOZKU

    Vysoce agresivní gliomy – mohou vzniknout přeměnou nízce agresivních gliomů, nebo vzniknou přímo ze zdravé mozkové tkáně.  Příznačný je pro ně rychlý agresivní růst (týdny, měsíce), díky čemuž bývá jejich úplné operační odstranění spíše nemožné, nezřídka dochází k opětovnému růstu v operovaném místě. Častěji se s nimi setkáváme u starší věkové skupiny (po 50. roce věku).
    Cílem dietního poradenství, poskytovaného pacientům s nádorovým onemocněním, je nejen navýšit příjem výživově hodnotné stravy ale i navýšit pestrost stravy tak, aby byl zajištěn příjem všech důležitých živin. Aby toho bylo možné dosáhnout je potřeba léčba příznaků choroby, které snižují příjem potravy, zrušení dietních omezení, která nejsou nezbytná, plnění přání nemocného, týkajících se chuti a způsobu stravování, důkladná péčí o dutinu ústní, nabízení lákavých jídel, podávání jídla v příjemném prostředí, spoluprací pacienta s dietologem a lékařem. Nemocného je také dobré nevystavovat příliš intenzivním pachům jídla při jeho přípravě i servírování, nepodávat mu oblíbená jídla v době léčby cytostatiky a ozařování, ani v době nevolnosti, aby se zabránilo vypěstování nechuti k těmto jídlům.


NÁDORY MOZKU V POSLEDNÍM STÁDIU

    Určení prevence nádorových onemocnění mozku je velmi obtížné, neboť jejich příčiny a rizikové faktory nejsou přesně známé. Může jít o následek dlouhodobého působení vyšších dávek radiace na mozkovou tkáň a určitou roli pravděpodobně hraje i dědičnost.
    K dalším častým příznakům patří tzv. ložiskové příznaky (výpadky funkcí určitých částí mozku, které jsou utlačeny nebo poškozeny nádorem) – nádor v blízkosti pohybového centra může způsobit různě intenzivní poruchy hybnosti. Podobně může být porušeno centrum řeči, sluchu, zraku atd. Pokud je nádor v oblasti čelních mozkových laloků, pak dochází často k poruše chování, tzv. prefrontální syndrom. Časté bývají i poruchy paměti.


DÉLKA ŽIVOTA A PŘEŽITÍ S NÁDOREM MOZKU

    K častým mozkovým nádorům patří také meningeomy, které bývají většinou benigní, vycházející z buněk mozkových obalů. Jsou častější u žen po 50. roku věku. I když bývají povahou benigní, mohou být díky svému tlaku příčinou nemalých zdravotních potíží. Dále se častěji setkáváme nádory mozkomíšních nervů – neurinomy, jež jsou většinou benigní. Dalším typem nádorů jsou adenomy hypofýzy. Představují 10-15 % všech nitrolebních nádorů. Mohou se vyskytovat jak v dětském, tak dospělém věku. Projevují poruchami hormonálních funkcí a/nebo poruchami zraku. Nádory vyskytující se většinou v dětském věku jsou meduloblastomy a ependymomy, které se mohou šířit mozkomíšním mokem.


PRŮBĚH NEMOCI A PROGNÓZA NÁDORŮ MOZKU

    I přes velký význam výživy není možné s jistotou říci, že by nějaká speciální dieta mohla (či nemohla) vyléčit nádorové onemocnění nebo zabránit jeho postupu. Správná skladba stravy však může být nezbytná pro úspěšné dokončení celé onkologické léčby. Špatný stav výživy zhoršuje celkovou prognózu nemocného na úspěšnou léčbu, a proto je nejlepší kombinací současná protinádorová léčba spolu se správnou podporou výživy, zaměřenou na zabránění zhubnutí a udržení stavu výživy. Jestliže nádorové onemocnění vzniklo, dochází často už na začátku onemocnění k poklesu příjmu a nedostatečnému využití živin. Déletrvajícím nedostatečným příjmem stravy vzniká celkově špatný stav výživy. U onkologických pacientů je jedním z důležitých úkolů nutriční podpory včas zajistit udržení pravidelného příjmu živin podporou celé rodiny nemocného. Pacienti, kteří jsou v dobrém stavu výživy a udrží příjem stravy v průběhu onkologické léčby, se lépe vyrovnávají s vedlejšími účinky léčby, jsou odolnější proti infekcí
    K dalším velmi častým příznakům patří tzv. syndrom nitrolební hypertenze – soubor potíží jako jsou silné bolesti hlavy, mlhavé nebo dvojité vidění, poruchy vědomí od spavosti až po bezvědomí. Rychlý rozvoj nitrolebního tlaku vídáme často u vysoce agresivních nádorů jako např. glioblastoma multiforme. Dalším příznakem mohou být poruchy cítivosti či obrna hlavových nervů.    
    U nízce maligních, pomalu rostoucích nádorů, bývá často prvním příznakem epileptický záchvat. Lehčí forma záchvatu se může projevit záškuby některých končetin nebo jako stav krátkodobé nepřítomnosti. Pokud je záchvat většího rozsahu, může být provázen poruchou vědomí, záškuby všech končetin, pomočením a silným stiskem čelistí s rizikem pokousání jazyka. Záchvat většinou sám povolí.


PRŮBĚH NEMOCI PO PRIMÁRNÍ LÉČBĚ A LÉČBA RECIDIV NÁDORU

    Pro snadnější pochopení je možné rozdělit průvodní potíže do dvou skupin. První souvisí s přítomností a růstem vlastního nádoru, druhá pak s vedlejšími účinky léčby. Léky na tyto průvodní potíže Vám předepíše váš onkolog, neurolog či praktický lékař.
    Nádory mozku a míchy jsou dosti rozmanitou skupinou onemocnění. Zhoubný nádor na mozku je někdy laiky označovaný jako rakovina mozku - toto označení však není správné, správné označení je pouze nádor mozku.  Nádory CNS (centrální nervové soustavy) rozdělujeme na nádory primární, které vznikají z buněk mozkové tkáně nebo okolních struktur, a na mnohem početnější skupinu nádorů sekundárních (metastázy s původem nádoru kdekoliv v těle). Dále bude text převážně o primárních nádorech mozku.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00