Jak na věc


muzeum kočárů bušovice

Přejete si zasílat Newsletter e-mailem?

    Muzeum turistiky v Bechyni. V hlavní lodi synagogy získá návštěvník přehled o místech významných pro historii české turistiky a o součástech... celý článek
    Při zpracování osobních údajů provozovatel dbá na dodržování veškerých norem zabezpečení, zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
    Unikátní Muzeum historické hasičské techniky v Chrastavě bylo slavnostně otevřeno 21. června 1997 a to díky neuvěřitelnému úsilí členů Sboru... celý článek
    Muzeum je umístěno v sýpce v zámeckém parku. Otevřeno bylo v roce 1998. Expozice obsahuje stovky děl od Vladimíra Preclíka. Vladimír Preclík byl... celý článek
    V roce 1895 založili Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi společný podnik. ŠKODA tak patří k jedné z nejstarších automobilových značek na... celý článek


Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově

    Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami http://www.muzeumveteranu.cz provozovanými společností Muzeum Nová Bystřice, Vídeňská 136, Nová Bystřice, 378 33  (dále jen “provozovatel”). Provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany osobních údajů na jiných webových stránkách, na které je v rámci těchto webových stránek odkazováno.
    Muzeum se nachází ve výtopně nádraží Českých drah. Jeho nejvzácnějším exponátem je nejstarší provozuschopná parní lokomotiva v ČR z r. 1879.... celý článek
    Seznámíte se s pravěkou historii širšího okolí města Milevska a regionu, uvidíte archeologické nálezy, které dokumentují život ve středověkém městě a... celý článek
    Po vyčlenění železničních sbírek do samostatného sbírkového odboru v roce 2000 se o zbylé sbírkové předměty z oboru dopravy starají sbírkoví kurátoři, kteří spravují předměty dokumentující vývoj motorové i nemotorové silniční dopravy, letectví, lodní dopravy a hasičské techniky.
    Rádi bychom Vám představili naši novinku, tzv. Muzejní pas, který vám zajistí 8 vstupů dle vlastního výběru do jakékoliv výstavy či expozice pořádané ZČM za zvýhodněné vstupné po dobu jednoho roku. více informací
    Vojenské muzeum Králíky představuje svojí polohou a zaměřením přirozené centrum Králické pevnostní oblasti. Celoročně přístupná vojensko-historická... celý článek


Muzeum voskových figurín v Praze

    Dne 30. 5. 2009 se otevřelo Muzeum magie v Jaroměři jako jediné v Evropě. Je umístěnu u starého koupaliště na řece Úpě a za tvůrce je považován... celý článek
    Lenorská sklárna patřila k nejznámějším podnikům ve střední Evropě, produkovala kvalitní tabulové a křišťálové sklo, exportované do řady zemí.... celý článek
    Příjezd do areálu muzea je velmi jednoduchý. Již z kraje obce Nová Bystřice se můžete pohodlně držet navigačních cedulí. Stejně tak i ze směru od Rakouska. Samotný areál se nachází vpravo od hlavní silníce cirka 400 metrů od náměstí směrem na Vídeň. Projedete bránou a vůz nechte na vyznačených parkovacích zónách. Máme jich dost, jsme připraveni i na autobusy i motorkáře.


Muzeum lesnictví, rybářství a myslivosti Hluboká nad Vltavou

    Zásadní podíl na dnešní podobě dopravních sbírek muzea měl Ing. František Štýdl, který pracoval jako kurátor od konce třicátých let do roku 1962, zprvu na dobrovolném základě, od roku 1949 jako zaměstnanec muzea. Léta jeho působení jsou spojena nejen s mimořádně kvalitní sbírkotvornou činností, ale i s vybudováním velké dopravní expozice v nové muzejní budově na Letné. Veřejnosti byla otevřena v roce 1950 a od té doby je jedním z největších návštěvnických lákadel muzea.
    Sbírka památek z historie městské hromadné dopravy. Můžete si prohlédnout více než čtyřicet historických vozidel a mnoho dalších exponátů - modelů,... celý článek
    Vezměte si dobové šaty a usedněte za volant stařičkého Dodge, zažijte tu atmosféru s vůní prachu a benzínu, šotolinových cest a stále divokého západu. Naslouchejte zasvěceným komentářům, které si můžete přehrát v audioprůvodci. V každém sále si odpočiňte v pohodlných křeslech a na tabletech si prohlédněte bohatou fotodokumentaci k vozům, na které se právě díváte…
    Bylo otevřeno 1. července 1994. Obsahuje 5 pater ve kterých jsou umístěny unikáty, které se jinde ve světě nevyskytují. Jsou tu nejsem trojrozměrné... celý článek
    Srdečně Vás zveme na křest knihy Tošovický kostel – dvojí unikát, kurátora Muzea Oderska, pana Adama Hubáčka, který se uskuteční již tento pátek 30. listopadu v 15:00 v budově muzea na Kostelní ulici č. 7 v Odrách.


muzeum klasickeho kniharstvi v Rožďalovicích

    Výstava se nachází v Domě milovníka umění v Olomouci. Expozice představuje období na přelomu 19. a 20. století – secese, moderny, expresionismu,... celý článek
    Provozovatel neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webového formuláře, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek provozovatele, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a provozovatel ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
    Zámek Ohrada byl vybudován v letech 1708 - 1713 jako lovecký zámek, jenž měl sloužit k pořádání honů a loveckých slavností. První lovecké muzeum zde... celý článek
    Expozice má kromě části věnované světově proslulému antropologovi i 2.část věnovanou indiánům. Najdete zde indiánskou vesnici, jejíž součástí jsou... celý článek
    Muzeum zachycuje výkony českých i světových rekordmanů, jediné zařízení svého druhu ve střední Evropě. Nevídaná expozice obřích předmětů i miniatur,... celý článek


Muzeum hraček Rychnov nad Kněžnou

    Návštěvníci Centra stavitelského dědictví Plasy mohou získat 20 % slevu na vstupném do jakékoliv pobočky ZČM do jedné expozice nebo do jedné výstavy. Nárok na stejnou slevu mají i návštěvníci ZČM v Centru stavitelského dědictví v Plasích, kteří se prokáží vstupenkou zakoupenou v některé z našich poboček. Vstupenka nesmí být starší více jak 3 měsíce. 
    Máme kavárnu. Máme čítárnu a máme dětský koutek… Myslíme i na pohodlné parkování přímo v areálu muzea jak pro auta, autobusy i motorky a kola. Vítejte ve světě, který dal základ dnešní technice, pohodlně se posaďte a v prostředí historie se nechte vtáhnout do děje okolo vás.
    V Úpravně vody v Ostravě - Nové Vsi byla vloni přesně touto dobou otevřena zcela nová expozice mapující historii dodávek vody v Ostravě. Vznikla v... celý článek
    Muzeum se nachází v Celetné ulici 10, v Praze. Naleznete zde celou historii čokolády za posledních 2600 let. Muzeum čokolády Choco Story je členěno... celý článek
    Stálá expozice klobouků a pokrývek hlavy v prostorách Žerotínského zámku v Novém Jičíně. V expozici mohou návštěvníci shlédnout na 600 klobouků,... celý článek
    Nová stálá expozice SVĚT MOŘÍ A OCEÁNŮ, která přiblíží návštěvníkům život pod mořskou hladinou. Ukázky mořských hub, sumýšovců, měkkýšů, členovců a... celý článek


Jihočeský kraj - České Budějovice

    Muzeum v Hradci Králové postaveno v letech 1909 až 1912 architektem Janem Kotěrou je symbolem České moderny. Je to i vyhlášená kulturní památka. V... celý článek
    je prvním a největším muzeem amerických předválečných automobilů v Čechách. Málokteré prostory se hodí k procházce historií tak, jako stará industriální textilka. Technická náplň muzea se snoubí s architekturou fabriky a je více než snadné vžít se do dob, které vám muzeum představuje…
    Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií aviatiky v českých zemích. Součástí sbírky jsou jedinečné repliky letounů z dob počátků aviatiky. V... celý článek
    Městské muzeum Bechyně patří mezi klasická regionální muzea, s ohledem na místní tradici vlastní zajímavou sbírku keramiky. Tu také prezentujeme ve... celý článek
    V únoru 2012 vzniklo transformací drívějšího oddělení historie dopravy Muzeum dopravy, které se stalo samostatnou organizační složkou NTM. Muzeum dopravy se dále člení na oddělení silniční a lodní dopravy a na oddělení letecké dopravy. Kromě jiných činnosti spravuje expozici Doprava, která je rozsahem největší expozicí NTM.


Tošovický kostel - Dvojí unikát

    Tyto webové stránky schraňují pouze osobní údaje, které dobrovolně poskytnete vyplněním a odesláním některého z formulářů v rámci těchto webových stránek.
    Kromě prezentace tradiční manufakturní výroby papíru a pestré škály originálních výrobků jim rovněž nabízí již více než dvě desetiletí ojedinělý... celý článek
    Sklepení bývalé ledárny bylo postaveno pod bývalým hřbitovem na počátku 19. století. Od poloviny 20. století nebylo využíváno. Nové využití našlo... celý článek
    Figuríny světově proslulých osobností ze světa sportu, kultury i politiky. Např. Mozart, Jackon, Picasso, Einstein, Clinton, Golem, Hitler, hokejové... celý článek
    Muzeum stojí na místě historického cínového dolu Vilém, který byl s řadou přerušení činný až do 90. let 20. století. Hlavním exponátem je těžní parní... celý článek
    Muzeum obsahuje tři areály. První a také nejstarší areál Dřevěné městečko, dokumentuje převážně městský typ valašské lidové architektury. Druhý... celý článek


Středočeský kraj - Mladá Boleslav

    Vítejte v dobách, kde automobily dělaly první krůčky, v časech hojnosti a ohromných karoserií i v éře velkoobjemových motorů a převýkonovaných, legendárních strojů. Muzeum v Nové Bystřici Vám nabídne cestu časem, retrospektivní pohled do minulosti se snahou zachytit ten obrovský skok, který lidstvo v tomto odvětví za posledních sto let udělalo.
    Je zde zachycena expozce Náchoda od počátku osídlení až do konce 20. století. Vpravo od stupu je pamětní deska matematika, astronoma a meteorologa... celý článek
    V expozici nalznete hračky z let 1880-1960 ve třech místnostech. Jsou zde zastoupeny hračky tovární, domácí i reklamní především české výroby. Děti... celý článek
    Původně zemanský, později selský statek. Původně měl stavení se 2 místnostmi. Ta menší sloužila jako kuchyně a ta větší s krbem byla k obývání.... celý článek
    Muzeum a knihařská dílna Jendy Rajmana. Navštivte rodinnou knihařskou dílnu s tradicí od roku 1925 a objevte jedinečný soubor klasických knihařských... celý článek
    Muzeum řemesel je umístěno v památkově chráněném objektu barokní sýpky z roku 1750 v areálu Nového dvora. Je největším muzeem svého druhu v ČR. V... celý článek


Víte o zajímavém tipu na výlet???

    Ačkoliv samostatné sbírkové oddělení historie dopravy vzniklo v Národním technickém muzeu až v roce 1960, odborná, sbírkotvorná i prezentační činnost muzea v tomto oboru je výrazně starší. Odbornou činnost zprvu zajišťovali na spolkovém základě dobrovolní spolupracovníci, kteří již krátce po otevření muzea v roce 1910 ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech zpřístupnili veřejnosti i první expozici s dopravní tématikou. Renesanční palác však neumožňoval vystavování rozměrnějších exponátů, například automobilů, letadel, či lokomotiv.
    Vstupné na právě probíhající výstavy uvádíme přímo v profilu každé nové výstavy. Níže na této stránce se můžete seznámit s informacemi ohledně poskytování slev a s cenově zvýhodněnými okruhy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00