Jak na věc


mudr. miloslav kubelka mladá boleslav

Informace a objednávky +420 381 284 335

    MUDr. Brát je zakladatelem společnosti Chirurgická ambulance Trutnov s.r.o., jejíž činnost se datuje od roku 1994. Původně v prostorách staré polikliniky, nyní v budově Masarykovy polikliniky v Trutnově. Kromě všeobecné chirurgie je hlavní specializací MUDr. Bráta proktologie, která přestavuje významnou náplň jeho práce. Současně působí jako odborný garant oboru všeobecná chirurgie pro naše pracoviště. 
    Od roku 1994 se zabývá Su Jok terapií. Je žákyní autora metody profesora Park Jae Woo a pravidelně navštěvuje jeho semináře. Kromě toho absolvovala kurzy všech úrovní v Mezinárodní Su Jok akademii v Moskvě. Celkem má 28 certifikátů platných pro léčbu a vyučování Su Jok.
    Od roku 1996 osobně vede nestátní zdravotnické zařízení STVP s. r. o. v Praze, kde působí jako lékařka se zaměřením na komplexní Su Jok terapii, jako odborný zástupce a dále jako odborný garant (na základě oprávnění České lékařské komory).


MUDr. Viktorija Biljaková, Csc.

    MUDr. Viktorija Biljaková, Csc. vystudovala Lékařskou fakultu univerzity města Dněpropetrovsk na Ukrajině s červeným diplomem. Po ukončení studií v roce 1977 pracovala jako lékařka a následně jako primářka v místní fakultní nemocnici. V roce 1987 po absolvování aspirantury a úspěšné obhajobě disertační práce získala diplom kandidátky lékařských věd. Následně pracovala jako odborná asistentka a poté docentka pediatrické univerzitní kliniky. Diplomy získané na Ukrajině byly řádně uznány a nostrifikovány Ministerstvem školství a tělovýchovy České Republiky.
    V souvislosti se svou lékařskou a vzdělávací činností v České republice MUDr. Biljaková vydala již řadu publikací, které se zabývají metodami Su Jok terapie.
    V tomto zařízení jí bylo do dnešního dne léčeno Su Jok  terapií více než 2500 pacientů, přičemž téměř ve všech případech akutních onemocnění a poruch funkcí orgánů bylo dosaženo vynikajících výsledků, resp. uzdravení. U chronických onemocnění došlo na základě této léčby ke stabilizaci asi u 30% případů a k výraznému zlepšení stavu ve více než 56% případů, viz. lékařská činnost. 
    Naši ordinaci naleznete v Trutnově v Poliklinice Masarykův dům - Palackého 201, Horní Předměstí. Parkování pro pacienty je omezeně možné přímo za domem. Vjezd na parkoviště je první odbočkou před poliklinikou (musíte přejet chodník) směrem od náměstí. Další přilehlá městská parkoviště jsou v ulici Na Struze a na Krakonošově náměstí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00