Jak na věc


močovina hnojiva

Vyšlo nové číslo časopisu Dobrý den!

    Hladina močoviny se zvyšuje s věkem. U velmi malých dětí tvoří asi 2/3 hodnot nacházených u zdravých mladých dospělých jedinců, zatímco hladiny u dospělých nad 60 let věku jsou lehce vyšší než u mladých dospělých. Hladina močoviny je rovněž lehce vyšší u mužů než u žen.
    Nízká hladina močoviny není obvyklá a většinou se jí nezabýváme. Můžeme ji pozorovat u těžkého onemocnění jater, poruchy výživy (malnutrice) a někdy je-li pacient převodněn (má příliš vysoký obsah tekutin), avšak vyšetření močoviny se obvykle neužívá pro diagnostiku nebo sledování těchto stavů.


AKTUÁLNÍ SEMINÁŘ o transformaci čistírenských kalů

    Močovina jsou drobné bílé granulky snadno rozpustné ve vodě. Používá se při přípravě půdy, k zálivce a k při­hnojování postřikem. Je to neutrální organická sloučenna (diamid kyseliny uhličité) s vysokým obsahem dusíku — více než 46 % N ve formě amidické. Dodává se ve formě granulek bílé až nažloutlé barvy v průměru 0,5—2 mm, jež jsou snadno rozpustné ve vodě. Tato forma dusíku se musí v půdě nejdříve přeměnit na dusík čpavkový a ledkový, než může být přijata kořeny rostlin. Při použití postřiků snadno přijímají listy amidickou formu dusíku. Močovina sice nezanechává po odčerpání dusíku rostlinami v půdě žádný balastní zbytek, ale přesto je nutné, aby byla používána na půdách s dostatečným obsahem vápníku, neboť nitrifikační přeměny čpavkového dusíku vedou k okyselování půdy. Při vyšších teplotách probíhá přeměna rychleji, než při nižších. Zejména na lehko záhřevných, ne však suchých půdách působí močovina dobře a spolehlivě.
    Někdy se lékař dívá na poměr mezi hladinou močoviny a kreatininu v krvi s cílem odhalit, co způsobilo, že jejich koncentrace je vyšší než normálně. Poměr močoviny ke kreatininu je obvykle 1:50 až 1:25 (pro koncentraci močoviny v mmol/l a kreatininu v μmol/l). Zvýšený poměr může být následkem stavů, které omezují průtok krve ledvinami, jako je městnavá srdeční slabost nebo dehydratace. Může být také pozorován u zvýšeného příjmu bílkovin v potravě nebo při krvácení do trávicího traktu.
    Přestože neexistují “standardní” referenční meze pro močovinu, většina laboratoří vydává srovnatelné výsledky, i když snad ne přímo identické; tyto údaje se dají najít v učebnicích medicíny i na jiných místech. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste o svých výsledcích promluvil(a) se svým lékařem.


Dávky močoviny pro ovocné stromy a zeleninu

    V průběhu normálního těhotenství můžeme najít jak zvýšenou, tak i sníženou koncentraci močoviny v krvi. Je-li funkční jen jedna ledvina, koncentrace močoviny může být normální dokonce i když je přítomna významná porucha funkce druhé ledviny.
    Koncentrace močoviny bývá zvýšena u nadměrného katabolizmu (rozpadu) bílkovin, při významném zvýšení podílu bílkovin v dietě nebo při krvácení do trávicího traktu (díky bílkovinám obsaženým v krvi).


Močovina se často měří společně s kreatininem:

    Zvláštní forma přihnojování během vegetace u různých ovocných plodin je listové hnojení močovinou. Přitom se stříká 0,4—0,8% roztokem močoviny na list (4—8 g močoviny do 1 1 vody). První postřik se dělá nejdříve 10 dní po odkvětu a v odstupu 10 až 14 dnů se opakuje‘. Nižší koncentrace platí pro mladé, vyšší pro starší porosty. U jabloní působí močovina příznivě opakované postřiky až do poloviny července Vysoká relativní vlhkosi vzdu-chu a teploty pod 20 °C napomáhají příjmu močoviny; při vyšších teplotách stříkáme teprve ve večerních hodinách — ne však před deštěm.Postřik 5—10% roztokem močoviny nutno udělat krátce před opadem listů; lze tak značně omeizit nebezpečí strupovitoísti ná jaře příštího roku. Postřik se má udělat týden před opadem listů a napadené listy musí být zasaženy. Pokud to není možné u vysokých korun, postříkáme spadané listy až na zemi.
    Jakožto součást rutinního rozšířeného panelu a základního metabolického panelu laboratorních vyšetření a máte-li akutní či chronické onemocnění, které může být vyvoláno či zhoršeno poruchou funkce ledvin
    Koncentrace močoviny může stoupat s množstvím bílkovin ve vaší dietě. Vysokoproteinová dieta může způsobit nárůst koncentrace močoviny, zatímco dieta s nízkým obsahem bílkovin vyvolává abnormálně nízkou koncentraci močoviny.
    Močovinu lze také úspěšně použít ke hnojení trávníků, jež se dělá po seči. Přitom je třeba dbát na pečlivé dávkování a stejnoměrné rozházení včetně následného dobrého zavlažení. Tím se zabrání místním popáleninám trávníku jako důsledku předávkování. Vzhledem k tomu, že je močovina nejkoncentrovanější dusíkaté hnojivo, je proto obtížné ji po zahrádce rovnoměrně rozházet. Proto se doporučuje zejména pro zahradní plodiny s vyššími nároky na dusík.


Známe vítězku soutěže Za město krásnější 2018!

    Močovina se dá používat jako základní hnojivo před setím nebo výsadbou a i během vegetace. K základnímu hnojení se močovina rozhází na zryté záhony a při přípravě půdy k setí nebo výsadbě se zapraví do nejvyšší vrstvy půdy. K přihnojování během vegetace se rozhází bud na vlhkou půdu mezi rostliny a následně zapraví do půdy, nebo na suchou půdu mezi rostliny a následně zavlaží. Lze ji též rozpustit ve vodě (10 až 12 g/m2 asi v 10 1 vody) a zaléváme pokud možno mezi rostliny. Zálivku rostlin pak ukončíme samotnou vodou.
    Močovina se používá jako dusíkaté hnojivo s pozvolně působící formou dusíku k základnímu hnojení, tj. před setím, případně s ní přihnojujeme v době vegetace. Močovina je hnojivo používané téměř pro všechny plodiny a na všech druzích půd.
    Většina nemocí nebo stavů, které postihují ledviny nebo játra, může ovlivnit množství močoviny přítomné v krvi. Je-li vytvářeno zvýšené množství močoviny v játrech nebo sníženo množství vylučované ledvinami, pak koncentrace močoviny poroste. Jestliže významné onemocnění či poškození jater snižuje tvorbu močoviny, pak může její koncentrace klesat.
    Močovina a kreatinin jsou základní testy pro posouzení schopnosti ledvin odfiltrovat odpadní produkty z krve. Váš lékař může požadovat rovněž vyšetření elektrolytů, jako je sodík a draslík nebo vápník, aby lépe porozuměl, jak vaše ledviny fungují.


1. Jaké další testy se užívají se stanovením močoviny k posouzení funkce mých ledvin?

    Stanovení močoviny je primárně užíváno, spolu s kreatininem, ke zhodnocení funkce ledvin v rámci širokého spektra okolností a ke sledování pacientů s akutní nebo chronickou ledvinovou nedostatečností nebo selháním ledvin. Vyšetření může být rovněž využito ke zhodnocení zdravotního stavu osob, je-li požadováno jako součást rutinního rozšířeného panelu a základního metabolického panelu laboratorního vyšetření.
    Močovina je univerzální dusíkaté hnojivo pro hnojení základní živinou - dusíkem. Dusík patří k základním stavebním prvkům, které tvoří nejvýznamnější část živé hmoty - bílkoviny. Nedostatek snižuje růst rostliny, omezuje tvorbu chlorofylu, bílkovin a enzymů. Močovina (diamid kyseliny uhličité) je dodávána ve formě bílých granulí, lehce rozpustných ve vodě. Je povrchově upravena proti spékavosti. 
    Tento test měří koncentraci močoviny v krvi. Dusík ve formě amoniaku je vytvářen v játrech během štěpení bílkovin na jejich součásti (aminokyseliny) a dalšího metabolismu. Dusík amoniaku se kombinuje v játrech s dalšími molekulami a vytváří se tak odpadní produkt, močovina. Ta je pak uvolňována do krevního oběhu a dostává se do ledvin, kde je filtrována a vyloučena do moče. Protože se jedná o nepřetržitý proces, nacházíme v krvi malou stabilní koncentraci močoviny.


Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

    Hnojivo je baleno do PE folie s potiskem o hmotnosti obsahu hnojiva 3 kg, 5 kg, 25 kg a 50 kg. Jednotlivá balení jsou skupinově balena do papírových pytlů a tyto jsou paletizovány. Pro zemědělce a pěstitele je možno hnojivo dodat v PE pytlích o hmotnosti 50 kg, v žocích Big-Bag 500 - 1.000 kg nebo volně ložené. 
    Zvýšená hladina močoviny svědčí o porušené funkci ledvin. Může to být následkem akutního nebo chronického onemocnění ledvin, jejich poškození nebo selhání. Může to být také způsobeno stavem, který vyvolá snížení průtoku krve ledvinami, jako je městnavá srdeční slabost, šok, stres, nedávný srdeční záchvat nebo těžké popáleniny, stavy způsobující překážku odtoku moče nebo dehydratace.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00