Jak na věc


mnozstvi vitamin c v ovoci a zelenine

Motorový olej pro Ford Focus. Nutné množství

    Látkové množství je podíl hmotnosti látky a její molární hmotnosti nebo objemu látky a jejího molárního objemu nebo skutečného počtu částic a počtu částic v 1 molu (Avogadrova konstanta). $$ n={m}/{M}={V}/{V_n}={N}/{N_A}$$ Jednotkou je mol. 1 mol je množství látky, které obsahuje 6,022 . 1023 částic (molekuly, atomy, n. ionty) = Avogadrova konstanta (ve vzorci značena NA; N je skutečný počet částic v látce).
    Molární hmotnost (M) je hmotnost 1 molu látky, např. M(NaOH) = 40 g/mol, M(H2) = 2 g/mol. Molekulová relativní hmotnost má stejnou hodnotu, ale je bez jednotky. Např. Mr(NaOH) = 40, Mr(H2) = 2.Molekulovou relativní hmotnost spočítáme součtem atomových relativních hmotností všech atomů v molekule (atomové relativní hmotnosti najdeme v periodické tabulce prvků).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00