Jak na věc


mineralogický systém - prezentace

Mineralogická muzea (navštívená, připravované výstavy)...

    Lokality výskytu mminerálů, které jsem dosud navštívil. Nečekejte však žádná odborná pojednání, hlavně se věnuji fotodokumentaci lokalit a nalezených vzorků. Bohužel, fota nalezených vzorků přibývají mnohem pomaleji, něž bych si přál. Jsou doplňovány postupně, jak se mi je daří nafotit.
    Můj zájem se soustřeďuje pouze na minerály z Českých lokalit. Vyjímkou jsou pouze opály (moje srdeční záležitost), ty sbírám z celého světa. No ale stále se vyvíjím. Vzorky nejraději získávám vlastním sběrem a nákupem na mineralogických burzách, případně na internetu. Není ale nad to, najít si pěkný kámen sám.
    Literatura pro získání vědomostí, ale i pro potěšení oka i mysli. Ani v době internetu a googlování se bez literatury neobejdeme. Pro každého sběratele je důležitý popis lokality, její dostupnosti a možnosti sběru vzorků. A právě tady je odborná literatura neocenitelným pomocníkem.
    Inspirace a informace k novým nalezištím nejlépe získáte na mineralogických burzách. Můžete zde poznat nové přátele a dozvědět se spoustu nových informací. Taktéž zde můžete získat vzorky z lokalit, které chcete navštívit a zjistit, jak je lokalita perspektivní pro Vaši návštěvu.


Termíny konání mineralogických burz

    V českých zemích se začalo vápno používat po příchodu křesťanství. Svůj hrad v roce 932 tak na vápno postavil kníže Boleslav. V roce 999 vlastnil vápenku Břevnovský klášter. Výroba vápna se značně rozšířila za Karla IV.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00