Jak na věc


metro praha trasy

Metro mapa na webových stránkách DPP

    4. Písmeno „S“ pak symbolizuje přímou návaznost na příměstskou vlakovou dopravu. Jinými slovy, daná zastávka je na vlakovém nádraží, nebo v jeho těsné blízkosti.
    Některé stanice mají pouze jeden vstup (kupříkladu Křižíkova – metro B), u jiných se jejich počet blíží desíti (kupříkladu Muzeum – kříží se zde metro C a metro A jich má devět). Hledání vstupu tedy může být tu a tam oříškem, zvlášť když nevíte ani jeho přibližnou polohu (v tomto vám nepomůže ani mapa metra Praha). Vstup do metra poznáte bezpečně podle barevného čtverce s logem pražského metra (kombinace velkého písmene M a směrem dolů směřující šipky) a názvem zastávky. Často je však jeho označení daleko robustnější a někdy až nepřehlédnutelné i na poměrně velkou vzdálenost.
    1. Jednotlivé barvy (červená, žlutá a zelená) odlišují jednotlivé linky a odpovídají i jejich skutečnému znázorňování v rámci systému Pražské integrované dopravy.
    U stanic, které jsou součástí, nebo se nacházejí v blízkosti vlakových nádraží odbavujících příměstské vlaky, najdeme dvoubarevnou modrou ikonu ve tvaru kolečka s bílým písmenem S uprostřed.


Mapa metra Praha ve vašem mobilu

    Pokud již budete v samotném metru a budete se potřebovat zorientovat přímo tam, není nutné mít vytisknutou mapu u sebe, protože ji najdete vyvěšenou jak ve všech stanicích na informačních tabulích umístěných na nástupištích, tak ve všech vozech. Ve vozech je mapa metra Praha umístěna nad každými dveřmi.
    Na mapě můžeme pozorovat světle šedé siluety různých všeobecně známých památek (Pražský hrad), význačných staveb (Strahovský stadion) a atrakcí (ZOO Praha). Ty jsou pochopitelně na mapě umístěny v místě, kde se skutečně nachází.
    V případě, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje námi vytvořená mapa metra Praha, nebo si ji třeba nemůžete vytisknout, pak nezoufejte, protože máte spoustu dalších možností, kde se s ní můžete potkat, respektive, kde ji můžete získat.


Když v rámci metra přestupujete

    2. U jednotlivých stanic (v kolečku) můžete vidět symbol vozíčku, kočárku, nebo tam nemusí být symbol vůbec. Symbol vozíčku vyjadřuje, že je na dané stanici umožněna přeprava hendikepovaných osob, což současně znamená i možnost přepravy dětských kočárků. Pokud vidíte u stanice symbol kočárku, znamená to, že je zde možné přepravovat pouze dětský kočárek (nikoliv hendikepované osoby). Není-li u stanice žádný symbol, je zastávka uzpůsobena pouze pro odbavování osob bez hendikepu. Čistě fakticky je pochopitelně možné na některých stanicích přepravovat kočárek, či hendikepované osoby, avšak nelze počítat s tím, že bude tato přeprava probíhat pomocí výtahu, či plošiny. Je tedy nutné spolehnout se na pomoc třetích osob.
    Na této stránce je vám k dispozici mapa metra Praha ve čtyřech vyhotoveních. První mapa je komplexní a naleznete na ní všechny linky a stanice pražského metra. Zbylé tři jsou věnovány každé trase zvlášť.
    Pakliže jste fanoušky chytrých telefonů a chcete mít mapu k dispozici kdykoliv vás napadne, je pochopitelně možné stáhnout si na váš mobil některou z mnoha příslušných mobilních aplikací. Existuje jich celá řada, dostupné jsou pro prakticky všechny typy zařízení, respektive pro všechny operační systémy a zpravidla jsou ke stažení zcela zdarma.
    Mapu pražského metra naleznete též přímo na webových stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy, a to v několika verzích. Kromě té základní jednoduché tam naleznete i dopravní schémata s navazující autobusovou a tramvajovou dopravou.


Mapa metra Praha se všemi trasami a stanicemi

    Drtivá většina nástupišť je koncipována centrálním způsobem. Jinými slovy, z jedné strany odjíždí vlakové soupravy jedním směrem a z druhé druhým směrem. Právě zde má mnoho lidí problém, protože nevědí, z které strany do vlaku nastoupit. Je to však velice prosté. Když stojíte na nástupišti a podíváte se nad sebe, uvidíte tam ceduli, kde jsou ve vodorovné linii seřazeny všechny stanice na dané lince, tak jak jdou za sebou jedna po druhé (je to vlastně mapa metra Praha zaměřená na konkrétní trasu). Podívejte se na ni a najděte název zastávky, na níž se právě nacházíte. Poté na ní vyhledejte název zastávky, na níž se chcete dostat. Pokud se tato nachází na ceduli vlevo od té, na které jste, nastupujte nalevo a naopak.
    Stanice, u kterých se v bezprostřední blízkosti nachází přímé spojení na Letiště Václava Havla pomocí ostatních prostředků MHD, jsou doplněny světle modrou ikonou letadla.
    Mají tvar čtverce se zaoblenými rohy a najdeme je logicky vždy na koních konkrétní trasy. Barevně jsou vyvedeny inverzně vůči ostatním stanicím. To znamená, že jejich střed je bílý (bezbarvý) a lem má barvu odpovídající příslušné trase.


Kde jinde najdete mapu pražského metra

    Tato metro mapa je aktuální verzí oficiálního plánu metra vytvořená samotným Dopravním podnikem Praha – DPP. Na rozdíl od té námi vytvořené je koncipována do čtverce a obsahuje daleko více informací, z nichž některé mají spíše podružný charakter v případě, že vám jde čistě o to vyznat se v samotném systému metra. Oproti naší má však jednu velkou výhodu. Tou je realitě odpovídající věrné vedení tras a rozložení stanic v rámci našeho hlavního města, zaznamenání polohy jednotlivých tramvajových tras a vyznačení důležitých orientačních bodů. Další informace k tomu, jak se v mapě orientovat, najdete pod ní.
    Mají také tvar kolečka, které je však dvoubarevné. Základ kolečka má jednu barvu a jeho lem jinou. Tyto barvy odpovídají barvám linek, které se v rámci této stanice navzájem kříží.
    Mapa metra Praha jako taková nemusí vždy nutně stačit k tomu, abyste se v rámci systému pražského metra vyznali. On sice není nijak složitý, ale pravdou je, že těm, kteří s ním nemají žádné zkušenosti, může působit jisté komplikace. Mnoha pražanům a těm, kteří pobývají v hlavním městě dlouhodobě, to možná přijde komické. Považte však, že při všem tom množství vchodů a východů v některých stanicích, jde někdy hlava kolem. Nyní si tedy řekněme něco málo k jednotlivým situacím, jež mohou nastat, abyste věděli alespoň rámcově co a jak.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00