Jak na věc


metro praha trasy

Mapa metra Praha se všemi trasami a stanicemi

    Na mapě můžeme pozorovat světle šedé siluety různých všeobecně známých památek (Pražský hrad), význačných staveb (Strahovský stadion) a atrakcí (ZOO Praha). Ty jsou pochopitelně na mapě umístěny v místě, kde se skutečně nachází.
    Mají tvar čtverce se zaoblenými rohy a najdeme je logicky vždy na koních konkrétní trasy. Barevně jsou vyvedeny inverzně vůči ostatním stanicím. To znamená, že jejich střed je bílý (bezbarvý) a lem má barvu odpovídající příslušné trase.
    Pakliže potřebujete v metru přestoupit z jedné linky na druhou (to jde samozřejmě jen v přestupních stanicích), stačí se po vystoupení ze soupravy rozhlédnout kolem sebe a najít navigační cedule s šipkami. Ty vás následně bezpečně dovedou na nástupiště druhé linky.
    Až na některé výjimky má každá stanice alespoň jeden vestibul. Zpravidla není nijak složité se skrze něj dostat až na nástupiště, ale existují i případy, kdy jsou vestibuly natolik rozsáhlé a členité, že nemusí být vždy na první pohled jasné, kudy se na nástupiště vydat. Pokud se vám stane, že nebude vědět kudy kam, pak pro vás máme dvě doporučení.


Když v rámci metra přestupujete

    Tato metro mapa je aktuální verzí oficiálního plánu metra vytvořená samotným Dopravním podnikem Praha – DPP. Na rozdíl od té námi vytvořené je koncipována do čtverce a obsahuje daleko více informací, z nichž některé mají spíše podružný charakter v případě, že vám jde čistě o to vyznat se v samotném systému metra. Oproti naší má však jednu velkou výhodu. Tou je realitě odpovídající věrné vedení tras a rozložení stanic v rámci našeho hlavního města, zaznamenání polohy jednotlivých tramvajových tras a vyznačení důležitých orientačních bodů. Další informace k tomu, jak se v mapě orientovat, najdete pod ní.
    Jsou reprezentovaný tenkou hnědou linkou. Tam kde se nachází některá z konečných tramvajových stanic, najdeme i hnědou ikonu tramvaje doplněnou o název příslušné konečné.
    Tento web je zájmový projekt zabývající se městskou hromadnou dopravou v Praze, především pak dopravou pomocí metra. Není vlastněn ani provozován Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Jakožto nezávislý web nejsme schopni garantovat, že veškeré zde uvedené informace jsou vždy a za všech okolností aktuální (byť se o to snažíme) a proto je nepovažujte za závazné.
    Pakliže jste fanoušky chytrých telefonů a chcete mít mapu k dispozici kdykoliv vás napadne, je pochopitelně možné stáhnout si na váš mobil některou z mnoha příslušných mobilních aplikací. Existuje jich celá řada, dostupné jsou pro prakticky všechny typy zařízení, respektive pro všechny operační systémy a zpravidla jsou ke stažení zcela zdarma.


Mapa metra Praha ve vašem mobilu

    U stanic, které jsou součástí, nebo se nacházejí v blízkosti vlakových nádraží odbavujících příměstské vlaky, najdeme dvoubarevnou modrou ikonu ve tvaru kolečka s bílým písmenem S uprostřed.
    Mapa metra Praha jako taková nemusí vždy nutně stačit k tomu, abyste se v rámci systému pražského metra vyznali. On sice není nijak složitý, ale pravdou je, že těm, kteří s ním nemají žádné zkušenosti, může působit jisté komplikace. Mnoha pražanům a těm, kteří pobývají v hlavním městě dlouhodobě, to možná přijde komické. Považte však, že při všem tom množství vchodů a východů v některých stanicích, jde někdy hlava kolem. Nyní si tedy řekněme něco málo k jednotlivým situacím, jež mohou nastat, abyste věděli alespoň rámcově co a jak.


Metro mapa na webových stránkách DPP

    2. U jednotlivých stanic (v kolečku) můžete vidět symbol vozíčku, kočárku, nebo tam nemusí být symbol vůbec. Symbol vozíčku vyjadřuje, že je na dané stanici umožněna přeprava hendikepovaných osob, což současně znamená i možnost přepravy dětských kočárků. Pokud vidíte u stanice symbol kočárku, znamená to, že je zde možné přepravovat pouze dětský kočárek (nikoliv hendikepované osoby). Není-li u stanice žádný symbol, je zastávka uzpůsobena pouze pro odbavování osob bez hendikepu. Čistě fakticky je pochopitelně možné na některých stanicích přepravovat kočárek, či hendikepované osoby, avšak nelze počítat s tím, že bude tato přeprava probíhat pomocí výtahu, či plošiny. Je tedy nutné spolehnout se na pomoc třetích osob.
    Na této stránce je vám k dispozici mapa metra Praha ve čtyřech vyhotoveních. První mapa je komplexní a naleznete na ní všechny linky a stanice pražského metra. Zbylé tři jsou věnovány každé trase zvlášť.
    Mapy na tomto webu byly vytvořeny pro potřeby webu metropraha.eu a pro osobní potřeby případných návštěvníků těchto internetových stránek. Můžete si je tedy stáhnout a případně i vytisknout pro soukromé účely v rámci orientace v systému pražského metra. V žádném případě však mapy neslouží k tomu, aby si je stahovaly jednotlivci či soukromé subjekty a používali je bez svolení redakce stránek k jakémukoliv jinému účelu, včetně zveřejňování na svých vlastních webových stránkách. Pokud tak chcete učinit, obraťte se prosím na správce webu. Jakékoliv smysluplné a uživatelsky přínosné využití bude s největší pravděpodobností schváleno. Respektujte prosím autorská práva.


Kde jinde najdete mapu pražského metra

    Některé stanice mají pouze jeden vstup (kupříkladu Křižíkova – metro B), u jiných se jejich počet blíží desíti (kupříkladu Muzeum – kříží se zde metro C a metro A jich má devět). Hledání vstupu tedy může být tu a tam oříškem, zvlášť když nevíte ani jeho přibližnou polohu (v tomto vám nepomůže ani mapa metra Praha). Vstup do metra poznáte bezpečně podle barevného čtverce s logem pražského metra (kombinace velkého písmene M a směrem dolů směřující šipky) a názvem zastávky. Často je však jeho označení daleko robustnější a někdy až nepřehlédnutelné i na poměrně velkou vzdálenost.
    Pokud již budete v samotném metru a budete se potřebovat zorientovat přímo tam, není nutné mít vytisknutou mapu u sebe, protože ji najdete vyvěšenou jak ve všech stanicích na informačních tabulích umístěných na nástupištích, tak ve všech vozech. Ve vozech je mapa metra Praha umístěna nad každými dveřmi.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00