Jak na věc


menstruace v přechodu

ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Poruch menstruace je celá řada: menstruační cyklus může trvat déle než 28 dní (oligomenorea), menstruační krvácení může být slabé a trvat jen 2 dny (hypomenorea), nebo naopak silné a trvající více jak 8 dní (hypermenorea), žena může krvácet častěji než jednou za cyklus (např. uprostřed cyklu – ovulační krvácení), nedostavení se menstruace (amenorea), menstruaci mohou předcházet nebo ji doprovázet silné bolesti.
    Citlivé ženy mohou cítit pobolívání v podbřišku uprostřed cyklu v době ovulace. Příčinou bývá drobné krvácení z prasklého Graafova folikulu. Bolesti nebývají takové intenzity, aby vyžadovaly speciální léčbu.
    Moderní medicína řeší nepravidelnosti cyklu antikoncepcí, v případě růstu čehokoliv nežádoucího chirurgicky. Na bolest analgetika.
    Sex v době menstruace je dalším kontroverzním tématem. Mnohá náboženství dokonce sexuální chování v tomto období přísně regulovala. Moderní životní styl však prosazuje více svobodného rozhodování a milování při menstruaci přestalo být tabu. Zákazy, mentorování a poukazování na riziko infekce tu selhává. V každém případě je však na místě doporučit zvýšenou hygienu obou partnerů včetně používání kondomu.


Nejčastější příčiny opožděné menstruace

    Důvodů a příčin menstruační poruchy může být mnoho. Zjednodušeně řečeno můžeme říci, že problematická může být hormonální nerovnováha, počátek těhotenství (např. i mimoděložní), nebo přítomnost něčeho, co v pohlavních orgánech nemá být (záněty, polypy, myomy, nádory).
    Ahoj,moje první menstruace byla 15.11 a dnes je 29.11.Toho 15.11 když jsem to zjistila sem to měla cca 6-7 dní .Dnes ráno jsem zjistila že to mám zase.Není to moc brzo asi po týdnu a něco?Je mi 11.


Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

    U ženy s hormonální antikoncepcí, jejímž principem je blokáda ovulace, dochází k tzv. pseudomenstruaci. U těchto žen nenastává krvácení jako důsledek proběhlé ovulace a odloučení transformované děložní sliznice v bifazickém menstruačním cyklu, ale jako reakce na spád hormonů, který nastane v sedmidenním období, kdy žena tablety neužívá. Tohoto efektu „řízeného“ cyklického krvácení se dá někdy využít k oddálení krvácení na dobu pro ženu příhodnější. Toho dosáhnou ženy s monofázickou antikoncepcí (všechny tablety mají stejné složení) prostým pokračováním užívání pilulek z dalšího balení do doby, kdy je pro ně krvácení žádoucí. U některých žen se krvácení ze spádu v sedmidenním období vůbec nedostaví, což neznamená nic nebezpečného a lze tento jev považovat spíše za výhodu. Nedoporučujeme, vyhovuje-li antikoncepce v ostatních směrech, se snažit krvácení vyvolávat např. změnou preparátu. Některé ženy však mohou při absenci cyklického krvácení pozorovat určitý dyskomfort, částečně spojený s
    Pravidelné každoměsíční krvácení (menstruace, menses, měsíčky) provází ženu celým jejím fertilním obdobím a bývá považováno za znak její plodnosti. U každé ženy však menstruace neprobíhá stejně a každá žena ji jinak „prožívá“.
    Primární dysmenorea není způsobena organickým onemocněním. Hlavním příznakem je křečovitá bolest v podbřišku případně v křížové krajině, která obvykle předchází několik hodin samotnému krvácení. Bolest může být takové intenzity, že znemožňuje jakoukoli činnost, avšak s krvácením se zmírňuje ke snesitelnosti a po 1 – 2 dnech ustupuje. Dalšími příznaky bývají nauzea, zvracení, průjmy, bolesti hlavy, vazomotorické poruchy až kolapsové stavy. Dysmenorea se vyskytuje u bifázických ovulačních cyklů a častěji ji pozorujeme až za 2 – 3 roky po menarche a u žen, které nerodily.


Fyziologie (jak to má fungovat)

    Opožděná menstruace není nic strašného a výjimečného, i když je fakt, že v určitých životních situacích umí pěkně vyděsit. Zažila ji každá žena, a to víc než jednou. Zcela běžně se objevuje na začátku ženského života, tedy v pubertálním věku a pak s příchodem menstruace v období cca od 42 do 45 roku. Povětšinou se nejedná o nic důležitého, ale nemusí tomu tak být vždy, a proto není dobré tuto skutečnost podceňovat.
    Popsané potíže jsou pravděpodobně vyvolány především prostaglandiny, které zvyšují tonus děložní svaloviny (myometria) i frekvenci děložních stahů, což vyvolává ischemii (nedokrevnost) svaloviny. Důsledkem je bolest. Prostaglandiny se podílejí i na rozvoji ostatních nepříjemných příznaků.
    Určité zvláštnosti nalézáme u žen užívajících hormonální preparáty. Jedná se o ženy s hormonální antikoncepcí nebo ženy s hormonální substituční léčbou v období přechodu.
    459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek


Jaká vyšetření čekají ženu před IVF?

    K léčebnému ovlivnění se doporučuje kromě placeba, dietních režimů (například omezení konzumace jednoduchých cukrů, alkoholu a kávy a naopak zařazení potravin bohatých na vlákninu a vitaminy skupiny B, hořčík a vápník), úpravy životosprávy (odpočinek, vhodný pitný režim, nácvik relaxace), cvičení (často bývají doporučovány uvolňující cviky případně jóga), psychoterapie (včetně řešení partnerských konfliktů), mnoho farmakologických a přírodních preparátů. Zlepšení lze mnohdy pozorovat po nasazení kombinované hormonální kontracepce.


Menstruace a hormonální kontracepce, hormonální substituční terapie

    Díky informacím získaným ať už v rodině, či z populárních časopisů a především reklam dnešní mladá dívka nepovažuje menstruaci za onemocnění, „prokletí“ či období „nečistoty“, jak tomu bývalo ještě před několika málo desítkami let. Proto většinou menstruaci snáší lépe než například generace její babičky. Nicméně by měla být vhodně poučena o používání vložek a manipulaci s nimi. Jedná se v podstatě o krev, tedy biologický materiál a zdroj možné infekce. V poslední době získaly poměrně značnou oblibu tampony. Z lékařského hlediska je nutné upozornit na možnost sporadického výskytu nebezpečného septicko-toxického šoku, k němuž docházelo v případech pomnožení bakterií v hromadící se krvi. U moderních tamponů a zvláště tehdy, jsou-li často vyměňovány, je toto riziko minimální. Přesto používání tamponů na noc nelze doporučit. Velice diskutabilní je koupání s tamponem v době menstruace. Snad jen v křišťálově čistých mořích si lze s klidným svědomím dopřát tento příjemný zážitek. V našich rybn
    únava, bolest břicha, podbříška, zad (kříže, beder), hlavy, otoky nohou, svědění pochvy, pocit na zvracení, až zvracení, podrážděnost, nervozita, úzkost, lítostivost.
    K diagnostice nám slouží, kromě základního gynekologického a laboratorního vyšetření, stanovení hormonálních hladin, ultrazvuková diagnostika a v indikovaných případech provedení kyretáže či hysteroskopie nebo diagnostická laparoskopie.
    Dobrý den, ano je to možný nástup menopauzy a tím i hormonální změny. Ale bez vyšetření není možné dělat závěry. Určitě si zajděte na gynekologii, kde vám poradí.
    Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.


Zkoumání zralosti vajíček pomůže neplodným

    Na řízení cyklu se podílí centrální nervstvo (hypothalamo-hypofyzeální osa) kaskádou dějů, v nichž se uplatňují folikuly stimulující, luteotropní a další hormony. Právě postupné vyzrávání této soustavy je podmínkou menarché, tedy první menstruace. K ní dochází v našich geografických podmínkách mezi 11. – 14. rokem. Menarché však není známkou ukončeného vývoje. Určité dynamické stabilizace těchto cyklických dějů bývá dosaženo zhruba za 2 – 3 roky po první menstruaci. Do té doby můžeme některé nepravidelnosti v délce cyklu či intenzitě krvácení tolerovat. V tomto období jsou i tzv. anovulační cykly, při nichž nedochází k uvolnění vajíčka, poměrně časté. Pozornosti by však nemělo uniknout velmi silné krvácení, jenž může v extrémním případě ohrozit i dospívající dívku na životě, či neustálé krvácení a špinění i v meziobdobí pravidelné menstruace, které vede k anemizaci. Za patologický stav, který vyžaduje vyšetření, považujeme chybějící menarché po patnáctých narozeninách. V tom případě ji
    K léčení přistupujeme po stanovení základní diagnózy a používáme obvykle různé hormonální preparáty na regulaci cyklu. Je-li porucha menstruačního cyklu projevem onkologického onemocnění, řešíme problém většinou chirurgickou cestou. Někdy bývá nepravidelnost krvácení spojena s poruchou plodnosti. V těchto případech, po diagnostické rozvaze a eventuálním neúspěchu konzervativní terapie, zařadíme ženu do programu asistované reprodukce, která poskytuje zásadně vyšší naději na otěhotnění.
    Poruchy menstruačního krvácení patří mezi nejčastější problémy, s kterými se ženy obracejí na svého gynekologa. Příčiny těchto nepravidelností mohou být zcela fyziologické (např. vynechání menses v těhotenství či absence krvácení v dětství nebo ve stáří), ale mohou být i příznakem vážného onemocnění (záněty, nádory, sterilita aj.).


Menstruace a bolest (dysmenorea)

    Necháme-li stranou subjektivní hledisko, i zcela objektivní parametry menstruace se mohou výrazně lišit. Víme vždy zcela bezpečně, co je ještě „v normě“ a co již vyžaduje lékařskou intervenci? Podívejme se na tento zcela fyziologický děj a jeho průvodní jevy z několika hledisek.
    Ač to nemusí být na první pohled patrné, přispět může i pravidelný pohyb, který zlepšuje prokrvení pánve.
    Ne všechny bolesti při menstruaci lze považovat za dysmenoreu. Příčinou potíží může být i onemocnění, jehož příznaky se při menses stupňují (některá organická onemocnění v malé pánvi, např.endometrióza, zánětlivý proces, myom aj.). Pak hovoříme o sekundární dysmenoree, případně algomenoree. V tomto případě je nutné léčit základní onemocnění.
    Jsou ženy, které jsou v době menstruace bez obtíží a mohou se věnovat svým obvyklým aktivitám. Podle různých studií však trpí tzv. dysmenoreou, tedy bolestivou menstruací 3 – 15 % žen.


Neplodnost nemá jen jedinou příčinu a univerzální řešení

    Pacientky s hormonální substituční léčbou v postmenopauze pravidelně krvácí díky užívaným preparátům i ve věku, kdy by již nemenstruovaly. Hormony jim, kromě odstranění subjektivních potíží, snižují riziko rozvoje nemocnění typických pro toto životní období (osteoporóza, kardiovaskulární onemocnění aj.). Léky jsou ordinovány cyklicky a udržují tedy pravidelné krvácení, nebo kontinuálně, což zpravidla nevede k děložnímu krvácení. Dávkování a způsob léčby je zcela individuální a každá nepravidelnost musí být v tomto věku pečlivě vyšetřena.
    K vážným příčinám opožděné menstruace je nedostatek hormonů, která by ovulaci vyvolala. Tento stav může být ovlivněn i pouhým jídlem, ale jednat se může i mnohem vážnější příčinu. Další vážnou příčinou, která může za opoždění menstruace je cysta na vaječníku. Cysta může být různého charakteru (od sebe se mohou lišit i svou velikostí).
    Jedná se o soubor psychických, somatických a vegetativních příznaků, které ve vystupňované intenzitě doprovázejí druhou polovinu cyklu. Obvykle se projevují podrážděností, emoční labilitou, poruchou koncentrace, depresemi, bolestmi, napětím prsů, otoky. Jeho příčina není jasná.


Diagnostika a léčba poruch menstruačního cyklu

    Každý typ poruchy vyžaduje důkladné vyšetření a odpovídající léčbu. Některé poruchy menstruace se vyskytují častěji v určitých věkových kategoriích, například tzv. juvenilní metrorrhagie mladých děvčat může ohrožovat ženu značnou krevní ztrátou. Ženy v období přechodu častěji trpí dysfunkčním krvácením, které je odrazem postupně vyhasínající vaječníkové činnosti. U každé nepravidelnosti musíme vyloučit onkologickou povahu onemocnění.
    V léčbě dysmenorey se uplatní, kromě krátkodobého odpočinku na lůžku a místní aplikace tepla na podbřišek, především některá analgeticky působící nesteroidní antirevmatika, jejichž účinek spočívá v blokádě syntézy prostaglandinů. Dobré zkušenosti jsou s ibuprofenem (Ibuprofen, Nurofen, Dolgit, Irfen), flurbiprofenem (Ansaid, Flugalin), kyselinou tiaprofenovou (Surgam) a dalšími v obvyklých terapeutických dávkách podávaných krátkodobě pokud možno před rozvinutím příznaků. Za adjuvatní léčbu lze též považovat podávání vápníku, hořčíku, vitaminů A, D a B2. Dysmenoreu lze většinou odstranit nasazením kombinované hormonální kontracepce (blokáda ovulace).


I pasivní kouření může podle vědců poškodit plodnost žen

    Podle učebnice gynekologie je menstruace odlučování vyzrálého sekrečně transformovaného endometria. To znamená, že spolu s menstruačním krvácením odchází děložní sliznice, která byla předchozími ději připravena přijmout dělící se oplodněné vajíčko. K tomu dochází zpravidla každých 28 dní, ale rozmezí od 25 do 35 dnů považujeme ještě za fyziologickou normu. V průběhu krvácení, které trvá 3 – 7 dní, ztratí žena zhruba 50 – 100 ml krve, což za obvyklých podmínek nevede k anemizaci. Až k 80 % krevních ztrát dochází v prvních dvou dnech. Předpokladem takovéto menstruace je bifazický ovariální cyklus, který charakterizuje vylučování estrogenů (zejména 17b-estradiolu) především z theca interna tj. části obalu Graafova folikulu (tj. útvaru uvnitř kterého zraje vajíčko) po celou dobu cyklu. Sekrece estrogenů není rovnoměrná, ale prudce se zvyšuje před ovulací (uvolněním zralého vajíčka z Graafova folikulu) a s ovulací opět prudce klesá. V druhé polovině cyklu produkce estrogenů opět stoupá a na
    Objevují-li se některé příznaky již několik dní před samotnou menstruací, označujeme to jako premenstruační syndrom (PMS).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00