Jak na věc


materiály pro stavbu silnic

Stavba silnic R52 či R55 na Vídeň je dle NKÚ riskantní investicí

    Dnešního dne vyšel čtrnáctideník Metrostav, v němž je pod názvem "Poklep základního kamene na stavbě D1" uveden článek o zahájení prací mj. i na stavbě úseku R55 u Pravčic.
    Všichni pak musíme řádně dohlédnout na své děti, aby se nezdržovaly na staveništi, neboť zde bude pohyb cizích osob přísně zakázán z důvodu možného úrazu, a aby si nehrály na cestách.
    S odstraněním dalšího úseku cesty od stávající lávky přes řeku Rusavu k silnici II/432 je podle dostupných informací uvažováno až na jaře roku 2009. V letošním roce zůstane cesta ještě zachována.
    Ve čtvrtek, 19. května, proběhl na stavbě další kontrolní den. Zde zazněla potěšující zpráva, a sice, že úprava chodníku kolem Rusavy do Hulína se na seznam komunikací, které budou ještě provedeny, dostala, a stejně tak stará cesta do Hulína pod podjezdy vč. ulice Partyzánské (tzv. „Korea“) v Hulíně.
    Chodník pod mosty se stal díky dlouhotrvajícím dešťům plovoucím. Jediná možnost, jak tudy projít, je po nově dlážděném svahu – jde však o prostor nevyznačený, pro pěší zcela nevhodný, nezajištěný a nepovolený.


Materiál pro stavbu silnic - Katalog

    V ulici Němčické provádí firma Skanska DS, a.s., monitoring domů, jelikož bude státní silnici vedoucí od Němčické křižovatky na rozcestí pro stavbu D1 využívat. Monitoring ulice Hulínské proveden již byl, a to firmou Metrostav a.s.
    Deštivé počasí minulých dnů způsobilo zvednutí hladiny vody v řece Rusavě a tím i k mírnému zaplavení průchodu pod mosty přes Rusavu. Dnešního rána byl chodník pro pěší v korytě řeky upraven štěrkem, takže průchod je opět funkční, i když je třeba stále počítat při cestě do Hulína chodníčkem s občasnými loužemi a tomuto stavu přizpůsobit své oblečení a především obuv.
    Rýha byla hloubena od odpoledních hodin až do desáté hodiny večerní. To již bylo na místě usazeno velkoobjemové čerpadlo z Jihočeského kraje, které ihned začalo s přečerpáváním vody z pole u remízku do Kosteleckého potoka, který se vlévá u nového mostu na budované R 55 do řeky Rusavy. Voda natéká v množství cca 300 - 500 l/s - průtok vody je pod neustálou kontrolou, a proto hladinu v Rusavě významným způsobem neovlivňuje.


Výstavba rychlostní silnice R52 nebo R55 z Brna do Vídně je podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) riskantním investičním krokem. Podle analýzy úřadu není hustota dopravy na této trase tak vysoká, jak se dříve předpokládalo. NKÚ také došel k závěru, že odsouvání termínů oprav a údržby dálnic a silnic I. třídy vedlo v minulých třech letech k nárůstu nákladů na pozdější opravy. Materiály projedná na svém pondělním zasedání vláda.

    Dnes proběhl na stavbě další z pravidelných kontrolních dnů, na nichž jsou starostové obcí z okolí stavby seznamováni s průběhem prací na stavbě: provizorní komunikace u rozcestí je před dokončením (tato komunikace souběžná se stávající silnicí II/432 Hulín - Holešov převede dopravu do doby provedení nové trasy silnice do Hulína), rovněž tak se dokončuje podchod pod mosty přes řeku Rusavu (jakmile bude podchod řádně osvětlen, bude zpřístupněn veřejnosti - jde o dočasné řešení přechodu přes staveniště, které má být v příštím roce nahrazeno úpravou trvalou). Jak je vidět, rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic ČR se měsíc od měsíce mění, neboť 21. května 2009 byl plán na úpravu průchodu pod mostem přes řeku Rusavu jiný.
    Začátkem tohoto měsíce vyrostla za naší obcí protihluková stěna. Prozatím jde sice o stěnu nevzhlednou, ale to by se mělo časem změnit - v okolí celé trasy vedle Pravčic mezi mimoúrovňovou křižovatkou Hulín-východ a mimoúrovňovou křižovatkou Hulín severozápadně od obce, a tedy i vedle protihlukové stěny, bude vysazena zeleň..
    Ředitelství silnic a dálnic ČR otevřelo v Hulíně, místní části Záhlinice, informační centrum, a to v přízemí školní budovy s č. pop. 105. Informační centrum je otevřeno pro veřejnost vždy v úterý a ve čtvrtek od 15:00 hod. do 17:00 hod., telefonický kontakt: 573 333 160.
    Dnešního dne byl položen nový živičný povrch na cestě, která vede od křižovatky ulic Hulínské a Nové po lávku přes řeku Rusavu. Cesta byla značně poškozena těžkou mechanizací v průběhu výstavby R 55.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00