Jak na věc


marketingový průzkum trhu

Základní informace - Marketingový mix

    Žádný učený v nebe nespadl. Proto je vhodné, když se při tvorbě marketingového plánu obklopíte lidmi, se kterými se budete vzájemně doplňovat. Získaná kolektivní inteligence vám umožní objevit nápady, na které byste sami nepřišli, případně nastavit zrcadlo kritiky. Nezapomeňte, že svoje nápady nemusíte konzultovat pouze uvnitř firmy. Konzultujte s rodinou, přáteli, ale i s profesionály.
    Poohlédněte se na okamžik zpět a zhodnoťte kriticky činnosti, kterým jste se v minulosti v oblasti marketingu věnovali. Určete si, který aktivity pro vás měly pozitivní dopad a které naopak byly pouze marnou investicí.
    U nefunkčních marketingových aktivit se zamyslete nad důvodem, proč nefungovaly: nevedly k cíli, byly zpracovány špatně nebo byly nevhodně načasovány? Poučte se z nich, stejné chyby neopakujte.
    Práce se zabývá marketingovým mixem výrobkové řady Nestlé Bifidus. Zaměřuje se na jednotlivé části marketingového mixu za účelem lepšího pochopení dan... (detail)
    Častou chybou malých firem je např. snaha o budování značky s nízkým rozpočtem. S několika billboardy malá firma povědomí o značce nezvýší – naopak pouze zbytečně utratí peníze, které by mohla investovat efektivněji.


Marketingový mix společnosti Škoda, a. s.

    Těmi je především skupina zákazníků, pro které je váš produkt určen, a které tedy plánujete oslovit. Dalším výchozím předpokladem pro vytvoření marketingového plánu je marketingový mix, tedy specifikace produktu a jeho přidané hodnoty pro zákazníky a prodejní ceny. Dále sem patří určení distribučních kanálů, pomocí kterých svůj produkt doručíte k zákazníkům a v neposlední řadě také musíte rozhodnout o způsobu, jakým svůj produkt dostanete do povědomí zákazníků.
    Většina podnikatelů je přesvědčena o jedinečnosti nebo užitečnosti svých produktů. To je dobrý základ – abyste svůj produkt dokázali úspěšně prodávat, musíte mu věřit. Ale jen vaše víra nestačí.
    Práce formou výpisků vysvětluje fungování a náležitosti marketingového komunikačního mixu. Podrobně se věnuje komunikaci, včetně jejích prostředků, pr... (detail)
    V mnoha případech může být prospěšné poohlédnout se po tom, co dělali jiní nejen v Česku, ale i v zahraničí a nechat se inspirovat. Často tak můžete obohatit svoje nápady o myšlenky, na které byste sami nepřišli a které vás mohou posunout mílovými kroky kupředu. Zdržte se ale kopírování nápadů, to vám úspěch nepřinese.


Stanovte si rozpočet, který jste do marketingu ochotni investovat

    Zhodnoťte kriticky vaše finanční možnosti a stavovte si rozpočet. Je rozdíl, zda ročně můžete do marketingu investovat tisíce, desetitisíce či miliony. Podle toho volte marketingová opatření především v oblasti propagace, protože ta jsou většinou největší nákladovou položkou. Vyberte jen ta opatření, která si můžete dovolit a která pro vás budou prospěšná.
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.
    Abyste byli schopni svůj produkt úspěšně prodávat, musíte si připravit bojový plán. Tomu se v odborných kruzích říká marketingový. Při přípravě marketingového plánu je dobré držet se prověřených kroků, které vám nyní přiblížíme.
    Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části se autor zabývá historií společnosti Škoda od jejího založení až po spojení s Volkswagenem. Druh... (detail)
    Stanovte si marketingové cíle, kterých chcete dosáhnout a napište si je. Nezapomeňte, že cíle, které si stanovujete, by měly být především reálné – tj. dostatečně ambiciózní, ale dosažitelné. Nemá smysl stanovit takový cíl, o němž již nyní s určitostí víte, že jej nelze dosáhnout (je příliš nadsazený), ale ani takový cíl, o němž víte, že ho dosáhnete s minimem úsilí (příliš snadný cíl).


Poznejte své zákazníky a rozhodněte o podobě marketingového mixu

    Jedná se o vypracovanou seminární práci do předmětu Marketingový Mix na VŠB - EKF (za 5 bodů k zápočtu), která se věnuje tématu rozložení jednotlivých... (detail)
    Jak už samotný název vypovídá, je tato práce věnována reklamě. V úvodu je představen samotný pojem a poté následuje vysvětlení důležitosti reklamy jak... (detail)
    Musíte být také o jeho kvalitách být schopni přesvědčit zákazníky, a to bývá většinou mnohem větší oříšek než samotný vývoj a výroba produktu. To se týká zejména produktů zcela nových, jaké zákazníci doposud neznali. Neméně důležité je to ale i u běžných výrobků nebo služeb, které se od konkurenčních liší jen v drobnostech (takových produktů je na trhu většina).
    Snažte se, aby vámi formulovaný cíl byl měřitelný (např. nárůst prodejů o 10% apod.) a abyste jeho dosažení termínovali. V budoucnu tak budete moci zkontrolovat a jednoznačně zhodnotit, zda jste dosáhli toho, čeho jste chtěli.


Klíčová slova - Marketingový mix

    Dobrý marketingový plán je základním předpokladem pro úspěch produktu na trhu a tak se stává klíčovým také pro celkový úspěch podnikatele. Sepsání marketingového plánu ale pro laika v oboru není zrovna jednoduchou záležitostí. Proto jsme oslovili odborníka v oblasti marketingu, který vytvořil seznam několika rad, které vám pomohou napsat kvalitní marketingový plán i pro vaše podnikání bez toho, aniž byste museli studovat odborné marketingové knihy.
    Tato práce se zabývá marketingovým mixem firmy Bosch. V úvodu firmu stručně charakterizuje, poté se zabývá její řadou autorádií s názvem FunLine. Popi... (detail)
    Tato práce obsahuje analýzu marketingového mixu čokolády Studentská pečeť. V úvodu je představena firma Nestlé, včetně její historie. Dále jsou popsán... (detail)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
13833
cache: 0024:00:00