Jak na věc


mapa světa a její státy

Nejdříve si tedy dosadíme něco za stát, a to můžeme udělat dvěma způsoby:

    Obsah webových stránek www.staremapyceska.cz je chráněn podle zákona č. 121/2000 Sb. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu autora zakázáno.
    Tyto mapy byly zpracovány také v cizojazyčných verzích pro zahraniční vydavatele (Bartholomew – Velká Británie). Zadních stran nebylo nijak využito. Také ony byly vlepeny do lakovaných desek papíru větší gramáže s potištěnou přední a zadní stranou.
    Teď se můžete podívat na mapu a začneme Kolumbií, která představuje vězení. Z vězení pustili vaši smyšlenou ex. přítelkyni (ex. přítele) s vyléčeným nádorem (Ekvádor). Protože byla ve vězení, jediná práce, kterou zde mohla dělat, bylo praní prádla v prádelně (Peru). Z vězení pustili také ven (Venezuela) tři taťky s báglama (Trinidad a Tobago).
    Mapy byly velmi oblíbené a některé z nich byly vydány vícekrát. Celkem vyšlo 58 vydání. Úhrný počet výtisků činil 980 840 ks. Doprovodné texty byly otištěny na 978 stranách a byly doprovázeny 1585 fotografiemi. Rejstříky obsahovaly 221 715 hesel7).


Jak si zapamatovat celou mapu světa

    Jak nejlépe si tedy zapamatovat všech 207 států? Nejlepší řešení by bylo samozřejmě všechny je procestovat a poznat na vlastní kůži, pokud ale zrovna nemáte tolik času a peněz, existuje druhé řešení, a to je zapamatovat si státy pomocí mnemotechnik.
    Obecně měly podobu administrativních map. Některé z nich měly stínováním naznačen reliéf. Mapy byly vlepeny do pestrobarevných lakovaných desek papíru větší gramáže ozdobených výtvarně pojednanými motivy typickými pro zobrazené území. Různě, na předních i rubových stranách byly doplněny plány vybraných měst, nebo mapami významných území.Doprovodné texty byly vevázány jako samostatná příloha nebo v případě prvých vydání mapy JUGOSLÁVIE natištěny na rubu základní mapy.
    V roce 2010 oslavila česká kartografie významné výročí. Uplynulo 50 let od vydání prvního svazku souboru map Poznáváme svět. Jako první bylo představeno Československo a to v základním měřítku 1:750 000. Stalo se tak v listopadu roku 1960 a vydavatelem byla Ústřední správa geodézie a kartografie1).


mapa světa a její státy ke stažení zdarma

    Za této situace bylo tedy vydávání takovéhoto uceleného souboru relativně podrobných a aktuálních velkoformátových map v plynule navazující měřítkové řadě (výjimkou byla mapa Sovětského svazu) a jednotného grafického provedení mimořádně přínosné.
    Některé státy byly představeny dokonce na dvou základních mapách – fyzických a administrativních2). K tomu byly vyhotoveny ještě samostatné vedlejší mapy tematické a na rubu map základních, vedle dalších tematických map a k tomu i plánů měst, byly vytištěny ještě četné statistické tabulky, diagramy, grafy a kartogramy navyšující objem předkládaných informací3).
    Nevhodným legislativním zásahem pozbyl ÚAZK v 90. letech 20. století právo povinného výtisku a tak řadu map, atlasů a dalších výsledků kartografické činnosti, které od té doby vznikly a vznikají mimo rezort ČÚZK, ve svých sbírkách nemá.
    Toto je ukázka, jaké představy nebo slova, bych si za státy Jižní Ameriky dosadil já.(Pokud chcete, můžete si za každý stát dosadit svoji asociaci… je to vždy lepší než používat asociace někoho jiného).
    Nyní je důležité se podívat na mapu a na polohy, kde leží jednotlivé státy. Pokud chceme, můžeme si mapu rozdělit například na 3 části a na této mapě si vytvořit 3 příběhy.


50 let souboru map Poznáváme svět

    Zájemcům byla poskytnuta domácí, velmi obsažná, plně srozumitelná, kvalitní, maximálně možná objektivní kartografická a následně tedy i geografická informace o příslušných územích.
    Mapový soubor vznikl v době, na kterou stále ještě doléhala změna politických poměrů v roce 1948, která sebou přinesla i omezení přístupu k mapám. Zájemce o podrobnější mapy větších měřítek, ať již našeho státu nebo zahraničí, se musel stále ještě spokojit pouze s mapami a atlasy starších vydání, mnohdy předválečných, současná domácí produkce nabízela jen mapy přehledné, málo obsažné, a to buď příruční, nebo atlasové, většinou malého měřítka.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11692
cache: 0024:00:00