Jak na věc


mapa světa a její státy

Nejdříve si tedy dosadíme něco za stát, a to můžeme udělat dvěma způsoby:

    Pokud si budeme chtít zapamatovat jednotlivé státy, nejdříve si musíme za každý stát dosadit něco, co nám bude připomínat ten stát. A my si pak nebudeme pamatovat přímo název toho státu, ale jen tu věc, co jsme za ten stát dosadili. Potom si věci, které budeme mít dosazené za stát, představíme a vytvoříme si z těchto věcí příběh. Pokud vám to zatím nedává moc smysl, z praktické ukázky to hned pochopíte.
    Jak nejlépe si tedy zapamatovat všech 207 států? Nejlepší řešení by bylo samozřejmě všechny je procestovat a poznat na vlastní kůži, pokud ale zrovna nemáte tolik času a peněz, existuje druhé řešení, a to je zapamatovat si státy pomocí mnemotechnik.
    Pokud chcete a máte více času, můžete si také nakreslit mapu a na místa jednotlivých států si můžete nakreslit obrázky, které pro vás představují jednotlivé státy. Nemusí to být žádné umělecké dílo, spíš jde o to, že se vám tímto způsobem víc vryje do paměti poloha jednotlivých států. Například Brazílie je velký stát na pravé straně a pro mě představuje Brazílie fotbal, takže balón…nakreslím si tedy velký balón na pravou stranu mapy a když bych si později chtěl vzpomenout, kde že je ta Brazílie, budu vědět, na jaké místo jsem kreslil ten kopačák. Zkrátka, tím že si nakreslíme obrázek, si lépe zapamatujeme jednotlivé polohy státu, ale je to trochu časově náročnější.


mapa světa a její státy ke stažení zdarma

    Základní mapy byly doplněny plány vybraných měst, případně významných území. Na části rubové strany map byly umístěny základní údaje o jednotlivých zemích a rejstříky.
    Popis k obrázku: Můžete si také pohrát s detaily, například představitel Guyany (Chlap) je vybarven červeně, protože červená je agresivní barva a on je surový na Francouze… Francouz je vybarven zeleně, protože hned první věc co mně napadne, když se řekne Francie, je žába a ta je zelená, proto je také vybarven zeleně...
    V roce 1988 vyšly jako obecně zeměpisné mapy s nepravou obálkou a ve větším měřítku 1:5 000 000: ECUADOR, GUYANA, KOLUMBIE, PERU, SURINAM, VENEZUELA, BOLÍVIE, BRAZÍLIE, ARGENTINA, CHILE, PARAGUAY, URUGUAY.
    Nyní je důležité se podívat na mapu a na polohy, kde leží jednotlivé státy. Pokud chceme, můžeme si mapu rozdělit například na 3 části a na této mapě si vytvořit 3 příběhy.
    Pokud budete hodně trénovat, můžete si zapamatovat polohy a názvy všech 207 států třeba za hodinu čistého času, což by bylo klasickým biflováním naprosto nemožné a v hlavě by akorát vznikl jeden velký zmatek. Zkuste to a sami uvidíte, jak je tento způsob efektivní.


50 let souboru map Poznáváme svět

    Víte, že na naší planetě je dohromady 207 států? A dokázali byste všechny tyto státy vyjmenovat a ukázat na mapě? Některé určitě ano, ale předpokládám, že pokud patříte mezi obyčejné lidi, co nemilují zrovna zeměpis, tak o mnoha státech jste nejspíše jen slyšeli v TV a netušíte vůbec, kde na mapě se nachází. A proč byste to také měli vědět, každý má na starost hromadu jiných věcí, než se zajímat zrovna o všech 207 států.
    Jím byla tato mapová edice představena takto: Soubor map „Poznáváme svět“ sestává z 25 publikací, které podávají podrobný a spolehlivý přehled o fyzicko-geografických a politicko-administrativních poměrech jednotlivých států světa. Každá publikace bude mimo hlavní podrobné mapy obsahovati tematické mapy, plánky největších měst, doprovodný text, rejstřík názvů a hlubotiskové obrazové přílohy.
    Mapový soubor vznikl v době, na kterou stále ještě doléhala změna politických poměrů v roce 1948, která sebou přinesla i omezení přístupu k mapám. Zájemce o podrobnější mapy větších měřítek, ať již našeho státu nebo zahraničí, se musel stále ještě spokojit pouze s mapami a atlasy starších vydání, mnohdy předválečných, současná domácí produkce nabízela jen mapy přehledné, málo obsažné, a to buď příruční, nebo atlasové, většinou malého měřítka.


Jak si zapamatovat celou mapu světa

    Pokud použijete tuto paměťovou techniku, už se vám nestane, že si budete plést polohu států mezi sebou navzájem a budete s přesností vědět, že na tomto místě leží Paraguay a ne Uruguay.
    Z tohoto důvodu ÚAZK nemá k dispozici všechny potřebné informace a je takřka jisté, že mnohé další mapy, které mají svůj původ v právě připomínaném souboru, jsou zde pominuty a nepojednány. Toho lze pouze litovat.
    Zájemcům byla poskytnuta domácí, velmi obsažná, plně srozumitelná, kvalitní, maximálně možná objektivní kartografická a následně tedy i geografická informace o příslušných územích.
    Při příležitosti uvedeného 50letého výročí byla dne 5. 11. 2010 uspořádána v prostorách ÚAZK již obvyklá jednodenní výstava s názvem 50 LET SOUBORU MAP POZNÁVÁME SVĚT.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00