Jak na věc


mapa světa a její státy

Nejdříve si tedy dosadíme něco za stát, a to můžeme udělat dvěma způsoby:

    Všechny mapy byly zpracovány neobyčejně pečlivě, kvalitně, jak obsahově, tak graficky, s využitím všech dostupných aktuálních podkladů, ať již map, atlasů, statistických přehledů, ročenek a dalších zdrojů.
    Mapy byly zpracovány jako příruční, byly složeny do formátu A4 a spolu s přílohami uloženy v pravé obálce téže velikosti. Ta nesla názvy zobrazených států, obrysové mapky a státní vlajky těchto států, na vnitřní záložce seznamy jak vydaných, tak i plánovaných map, na zadní straně později i jejich klady.
    Zájemcům byla poskytnuta domácí, velmi obsažná, plně srozumitelná, kvalitní, maximálně možná objektivní kartografická a následně tedy i geografická informace o příslušných územích.
    Tyto mapy byly zpracovány také v cizojazyčných verzích pro zahraniční vydavatele (Bartholomew – Velká Británie). Zadních stran nebylo nijak využito. Také ony byly vlepeny do lakovaných desek papíru větší gramáže s potištěnou přední a zadní stranou.


mapa světa a její státy ke stažení zdarma

    Zvolený způsob představení jednotlivých zemí umožnil jejich vzájemné srovnání, posouzení přírodních poměrů ale i stupně rozvoje konkrétních států. Tyto mapy a doprovodné texty mohly sloužit jak laické, tak odborné veřejnosti, prostým zájemcům o cizí země, ale i studentům a pedagogům, výzkumníkům, ale i třeba pracovníkům státní správy.
    Pružnost vydavatele dosvědčuje další mapa navazující na výše zmíněný svazek č. 24. Je to rokem 1997 datovaná automapa s názvem EVROPA. I ona byla zpracována s využitím stejnojmenné administrativní mapy souboru map Poznáváme svět z roku 1976. Její měřítko bylo stejné 1:6 000 00014).
    Obsah webových stránek www.staremapyceska.cz je chráněn podle zákona č. 121/2000 Sb. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu autora zakázáno.
    Jím byla tato mapová edice představena takto: Soubor map „Poznáváme svět“ sestává z 25 publikací, které podávají podrobný a spolehlivý přehled o fyzicko-geografických a politicko-administrativních poměrech jednotlivých států světa. Každá publikace bude mimo hlavní podrobné mapy obsahovati tematické mapy, plánky největších měst, doprovodný text, rejstřík názvů a hlubotiskové obrazové přílohy.


Jak si zapamatovat celou mapu světa

    2. způsob: Za určitý stát si dosadíme slovo nebo více slov, které zní podobně jako název státu, který si chceme zapamatovat. A potom, až uslyšíme tato slova, hned si vzpomeneme na náš stát.
    Byly vystaveny mapy 1. vydání všech zpracovaných 30 svazků spolu s jejich obálkami a doprovodnými texty. Byly vystaveny i zmíněné mapy dalších upravených vydání a mapy vytvořené alespoň zčásti na jejich podkladě.
    Při příležitosti uvedeného 50letého výročí byla dne 5. 11. 2010 uspořádána v prostorách ÚAZK již obvyklá jednodenní výstava s názvem 50 LET SOUBORU MAP POZNÁVÁME SVĚT.
    Soubor map Poznáváme svět byl vynikajícím mapovým dílem. Je příkladem skvělé práce za ne zcela, především z hlediska dostupnosti podkladů, příznivých podmínek. Ve své době předešel dobu a pomohl svým uživatelům, alespoň na dálku, „poznat svět.“ Mnohé, v něm obsažené údaje jsou sice dnes již neaktuální, jeho vypovídací hodnota je však stále ještě velmi vysoká. V současnosti je to přinejmenším důstojná kartografická památka.


50 let souboru map Poznáváme svět

    V roce 1988 vyšly jako obecně zeměpisné mapy s nepravou obálkou a ve větším měřítku 1:5 000 000: ECUADOR, GUYANA, KOLUMBIE, PERU, SURINAM, VENEZUELA, BOLÍVIE, BRAZÍLIE, ARGENTINA, CHILE, PARAGUAY, URUGUAY.
    Pokud použijete tuto paměťovou techniku, už se vám nestane, že si budete plést polohu států mezi sebou navzájem a budete s přesností vědět, že na tomto místě leží Paraguay a ne Uruguay.
    Popis k obrázku: Můžete si také pohrát s detaily, například představitel Guyany (Chlap) je vybarven červeně, protože červená je agresivní barva a on je surový na Francouze… Francouz je vybarven zeleně, protože hned první věc co mně napadne, když se řekne Francie, je žába a ta je zelená, proto je také vybarven zeleně...
    Nyní je důležité se podívat na mapu a na polohy, kde leží jednotlivé státy. Pokud chceme, můžeme si mapu rozdělit například na 3 části a na této mapě si vytvořit 3 příběhy.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00