Jak na věc


mapa světa a její státy

mapa světa a její státy ke stažení zdarma

    Toto je ukázka, jaké představy nebo slova, bych si za státy Jižní Ameriky dosadil já.(Pokud chcete, můžete si za každý stát dosadit svoji asociaci… je to vždy lepší než používat asociace někoho jiného).
    Některé státy byly představeny dokonce na dvou základních mapách – fyzických a administrativních2). K tomu byly vyhotoveny ještě samostatné vedlejší mapy tematické a na rubu map základních, vedle dalších tematických map a k tomu i plánů měst, byly vytištěny ještě četné statistické tabulky, diagramy, grafy a kartogramy navyšující objem předkládaných informací3).
    Jím byla tato mapová edice představena takto: Soubor map „Poznáváme svět“ sestává z 25 publikací, které podávají podrobný a spolehlivý přehled o fyzicko-geografických a politicko-administrativních poměrech jednotlivých států světa. Každá publikace bude mimo hlavní podrobné mapy obsahovati tematické mapy, plánky největších měst, doprovodný text, rejstřík názvů a hlubotiskové obrazové přílohy.
    Pokud byste si ale chtěli z nějakého důvodu rozšířit znalosti, kde přesně se nachází který stát, a zdálo by se vám nemožné zapamatovat si přesné polohy všech 207 států, je tu pro vás jednoduché řešení jak na to.


Jak si zapamatovat celou mapu světa

    Přehled map vzešlých z popisovaného souboru zakončíme mapou SVĚT s podtitulem POLITICKÁ MAPA S VLAJKAMI. Je to aktualizovaná mapa svazku č. 30 SVĚT, při dolním okraji mapy jsou v abecedním pořadí představeny vlajky všech států světa. Stejně jako její předloha i ona měla měřítko 1:36 000 000. Mapa, na které toto zpracování dokumentujeme, vyšla v roce 1998 již ve 4. vydání15), byla vlepena do desek lakovaného papíru vyšší gramáže. Rubová strana je prázdná, oproti své předchůdkyni nebyla nijak využita. Všechny mapy byly vždy velmi dobře vytištěny a na kvalitním papíře.
    Mapy byly velmi oblíbené a některé z nich byly vydány vícekrát. Celkem vyšlo 58 vydání. Úhrný počet výtisků činil 980 840 ks. Doprovodné texty byly otištěny na 978 stranách a byly doprovázeny 1585 fotografiemi. Rejstříky obsahovaly 221 715 hesel7).
    Pokud použijete tuto paměťovou techniku, už se vám nestane, že si budete plést polohu států mezi sebou navzájem a budete s přesností vědět, že na tomto místě leží Paraguay a ne Uruguay.
    Pružnost vydavatele dosvědčuje další mapa navazující na výše zmíněný svazek č. 24. Je to rokem 1997 datovaná automapa s názvem EVROPA. I ona byla zpracována s využitím stejnojmenné administrativní mapy souboru map Poznáváme svět z roku 1976. Její měřítko bylo stejné 1:6 000 00014).


Nejdříve si tedy dosadíme něco za stát, a to můžeme udělat dvěma způsoby:

    V souvislosti s politickým děním na Blízkém východě byla v roce 1970 ve zcela odlišné podobě vydána malá obecně zeměpisná příruční mapa BLÍZKÝ VÝCHOD. Byl to prostý výřez stejnojmenné velkoformátové mapy v měřítku 1:6 000 000. Nově zpracovaná mapa byla doplněna plánkem Jeruzaléma. Na rubu byla administrativní mapa Izraele v měřítku 1:2 000 000, mapa Suezský průplav, plán Káhiry a plán Tel Avivu-Jafo. Mapa měla nepravou obálku a chyběl jakýkoli doprovodný text10).
    Teď se můžete podívat na mapu a začneme Kolumbií, která představuje vězení. Z vězení pustili vaši smyšlenou ex. přítelkyni (ex. přítele) s vyléčeným nádorem (Ekvádor). Protože byla ve vězení, jediná práce, kterou zde mohla dělat, bylo praní prádla v prádelně (Peru). Z vězení pustili také ven (Venezuela) tři taťky s báglama (Trinidad a Tobago).
    V roce 1988 vyšly jako obecně zeměpisné mapy s nepravou obálkou a ve větším měřítku 1:5 000 000: ECUADOR, GUYANA, KOLUMBIE, PERU, SURINAM, VENEZUELA, BOLÍVIE, BRAZÍLIE, ARGENTINA, CHILE, PARAGUAY, URUGUAY.
    Zájemcům byla poskytnuta domácí, velmi obsažná, plně srozumitelná, kvalitní, maximálně možná objektivní kartografická a následně tedy i geografická informace o příslušných územích.


50 let souboru map Poznáváme svět

    Obecně měly podobu administrativních map. Některé z nich měly stínováním naznačen reliéf. Mapy byly vlepeny do pestrobarevných lakovaných desek papíru větší gramáže ozdobených výtvarně pojednanými motivy typickými pro zobrazené území. Různě, na předních i rubových stranách byly doplněny plány vybraných měst, nebo mapami významných území.Doprovodné texty byly vevázány jako samostatná příloha nebo v případě prvých vydání mapy JUGOSLÁVIE natištěny na rubu základní mapy.
    Soubor map Poznáváme svět byl vynikajícím mapovým dílem. Je příkladem skvělé práce za ne zcela, především z hlediska dostupnosti podkladů, příznivých podmínek. Ve své době předešel dobu a pomohl svým uživatelům, alespoň na dálku, „poznat svět.“ Mnohé, v něm obsažené údaje jsou sice dnes již neaktuální, jeho vypovídací hodnota je však stále ještě velmi vysoká. V současnosti je to přinejmenším důstojná kartografická památka.
    Byly vystaveny mapy 1. vydání všech zpracovaných 30 svazků spolu s jejich obálkami a doprovodnými texty. Byly vystaveny i zmíněné mapy dalších upravených vydání a mapy vytvořené alespoň zčásti na jejich podkladě.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00