Jak na věc


majetek podniku a zdroje financování

Co získám jako člen římskokatolické církve

    Povznesu-li se nad probíhající spory, zajímá mne, co vlastně uvedené nemovitosti vynáší, o co tedy stát přijde a co církve získají. U lesních pozemků je to relativně jednoduché. Pokud by byl vydán procentuální podíl vyplývající z celkové hodnoty majetku a finančního vyrovnání, jednalo by se o 101.903 ha, tedy o necelých 8 % obhospodařovaných ploch. Pokud by byly vydány všechny pozemky (151.777 ha), jednalo by se o necelých 14 % obhospodařovaných ploch. Výnos z těchto ploch (2.430 Kč na ha) činil dle hospodaření podniku Lesy České republiky v roce 247,7 mil. respektive 368,8 mil. Kč. (před zdaněním. (Podnik zaměstnává 3.242 zaměstnanců.)
    Část údajů v majetkových přiznáních obecních politiků bude neveřejná, registr oznámení zůstane volně přístupný. Schválila to dnes Sněmovna. Změny ze Senátu, podle něhož by lidé měli mít k majetkovým přiznáním komunálních politiků přístup na základě individuálních žádostí, dolní komora odmítla. Novelu o střetu zájmů nyní dostane k podpisu prezident.
    Po více než roce, kdy byl bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta obviněn z manipulací s dotacemi, obstavili vyšetřovatelé jeho majetek. Pelta měl ovšem v době, kdy policisté zjišťovali, co všechno vlastní, přepsat část majetku v hodnotě 45 milionů na svou manželku. Úřady tak na něj nedosáhnou.


Stát prodává věci mafiánů! Je o ně obrovský zájem, jsou za hubičku

    Dnes jsou církevní aktivity z velké části financovány státem. Neinvestiční transfery církvím z rozpočtu kultury v roce 2011 činily 1,716 miliardy (růst o 82 mil. Kč proti roku 2010), duchovních je 4.892 osob. Roční náklad na církve se tedy pohybuje okolo 170 Kč na každého občana. Ne každý s tím musí souhlasit, nicméně to mohu brát jako jakousi daň či pojištění za případné možné spasení. Tuto daň sice povinně platí všichni, povinné ručení ale také. Takže nic mimořádného. Přitom dnes kde kdo, i bývalí komunisté, chtějí vysvětit budovu, prapor, auto. Tak proč toto „pojištění“ neplatit. Navíc se církve starají o památky a kulturní dědictví, což o pojišťovnách říci nelze. Korektně je třeba dodat, že církve mají i příjmy z již vydaného majetku, dotací na žáky a studenty církevních škol, opravy památek či na sociální služby. Ale tím se jejich financování neliší od jiných nestátních organizací.
    Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) spustil první státní elektronický aukční systém. Prostřednictvím svých stránek se zbavuje nepotřebného majetku. Veřejnosti nabízí nábytek, elektroniku, umělecké předměty nebo nářadí.
    Přijde vám, že spotřebitelské úvěry i hypotéky neustále zdražují? Uvažujete o půjčce na vybavení domácnosti, vzdělávání dětí nebo novou kuchyň, ale úroky se vám zdají příliš vysoké? Víme, jak najít výhodnou půjčku s úrokem hypotéky.
    Město Děčín se rozhodlo provětrat sklady a prodává věci ze ztrát a nálezů, které si několik let nikdo nevyzvedl a nepřihlásil se k nim. Ty totiž automaticky propadají a stávají se majetkem města.
    Dle zákona má být církvím část majetku vrácena a k tomu mají obdržet část nemovitostí a finanční náhradu ve výši 59 miliard Kč. Finanční náhrada má být vyplácena 30 let a ještě 17 let má stát církvím vyplácet příspěvky na provoz, které se budou postupně snižovat.


Sněmovna: Část majetkových přiznání politiků bude neveřejná

    Konečně jsem zjistil, že se musím seznámit s Kodexem kanonického práva, kterým jsem prý, jako pokřtěný, vázán. A skutečně, dozvěděl jsem se spoustu věcí: Mám povinnost vést svatý život a podporovat růst církve. Mám právo předkládat pastýřům církve svá přání a své potřeby (bohužel zejména duchovní). Mám povinnost přispívat na potřeby církve a slušné živobytí jejích služebníků. Mohu také zakládat soukromá sdružení, ovšem jen pod dohledem autorit. Nemohu vykonávat vládní moc (zákonodárnou, výkonnou či soudní), neboť jsem nepřijal svěcení.
    Když jsem takto zjistil, že z navrácení církevního majetku jako věřící přímo nic mít nebudu a hospodaření s ním neovlivním, nastal čas pohlédnout na problém z druhé strany.
    Jihomoravští hasiči se rozhodli rozprodat nepotřebný movitý majetek a nabídka vypadá hodně zajímavě. Koupit si můžete zejména osobní automobily nebo interiérové doplňky do auta.
    Raději jsem zavrhl hlubší zkoumání, kde se v průběhu věků ty církevní majetky vzaly. Ostatně částečně si to lze jakžtakž představit: Něco byly úplatky za to, že se šlechtic stal králem, nebyl uvržen do klatby, vydělávalo se obchodem s odpouštěním hříchů (jakoby snad někdo měl smlouvu s Bohem), desátky byly církevní daní, byly i milodary. Prostě kdo umí, ten umí – majetky jen bobtnaly.


Auto jen za pár tisícovek? Hasiči nabízejí nepotřebný majetek

    Údaje o movitém majetku a závazcích komunálních politiků mají být podle Sněmovny neveřejné. U představitelů malých obcí, kteří za obecní funkci nepobírají plat, budou veřejné jen údaje o nemovitostech a funkcích ve firmách. Změny má přinést novela zákona o střetu zájmů, kterou dnes dolní komora schválila.
    Výjimečně se sice ozvali různí šťouralové s názory, že církev má být chudá, ale neuspěli. Jiná váha byli panovníci či politici. Čas od času si řekli, že církev toho má dost, oni málo a křesťanštějští a bohulibější bude použít církevní majetky k jiným účelům, byť šlo třeba o války. A tak se od nepaměti zabavovalo (nejen církvím), znárodňovalo a arizovalo. Chovali se tak králové angličtí i císaři rakouští, Masaryk, Němci i komunisté.
    Stát průběžně prodává různé věci a objekty pocházející z trestné činnosti a tyto předměty mají často velmi zajímavé příběhy. Například teď si lidé mohou přes internet kupovat věci zabavené šéfům lihové mafie, a přestože se často jedná jen o drobnosti, je o ně velký zájem.


Víme, jak získat půjčku se sazbou hypotéky

    Začal jsem tušit, že s dohlížením na správu mého podílu na církevním majetku to nebude jednoduché. Jistá šance by tu ale byla. Dle svého bydliště přísluším k určité partikulární církvi (diecézi, farnosti). A v každé diecézi má být rada pro hospodářské záležitosti, která ročně prozkoumává příjmy a vydání. Tam jsou i tři prostí věřící – bohužel je jmenuje biskup.
    Stát se neustále zbavuje nepotřebného majetku a mnohdy jsou ceny skutečně lákavé. Prohledat nabídku je teď navíc mnohem jednodušší. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových spustil nový systém, který veřejnosti nabízí například elektronickou aukci.
    Zajímavé je ustanovení V. knihy o obročí. To je institut, kdy se církvi vezme majetek, vloží se do fondu, a církvi přísluší výnosy z hospodaření fondu. Nic nového pod sluncem. V Českých zemích zabavil majetek církve již Josef II v 18. století a kněze pak platil stát. A tak je tomu i v jiných státech. Církev se však s touto situací nikdy nesmířila. V zemích, kde jsou doposud obročí, má biskupská konference povinnost usilovat o převedení majetku na církev. Pokud tedy dnes někteří poslanci navrhují toto řešení, musí s nimi ostatní správní věřící, zejména ti sdružení v TOP 09 povinně bojovat.


Auta i domy za hubičku? Stát se zbavuje věcí v elektronické aukci

    Odpůrci napadají vyčíslení rozsahu původně vlastněného majetku a odhad jeho ceny. Proč nelze majetek v měrných jednotkách vyčíslit, nechápu. Vedle již zmíněného zmizení 80% vodních ploch s překvapením zjišťuji, že Pozemkový fond České republiky dodnes spravuje 48.412 ha pozemků, u nichž není s to určit jejich charakter (lesní fond, půdní fond atd.). Jak je to možné? Jak je možné, že jsou více než 20 let blokovány pozemky, které mají být v majetku církve, a katastrální úřady dodnes neví, zda tomu tak je? A jak je možné, že to neví církve, když dle již zmíněného Kodexu existují v každé kurii kancléři a notáři, jejichž povinností je pečovat o archivy?
    U Pozemkového fondu České republiky je situace méně přehledná. V jeho hospodaření jsou výnosy z prodeje, velká část majetku (20.749 ha, tj. 9 %) není pronajata, ve výnosech z pronájmu jsou zahrnuty i budovy. Nicméně průměrný výnos z pronájmu vychází na 3.643 Kč na ha. Výnos z vráceného majetku by tak činil 184 mil. Kč před zdaněním. (Fond zaměstnává 875 osob.)
    Myšlenka mne zaujala a tak jsem - 60 let po lekcích náboženství – začal aktivně pátrat jaká mám v církvi práva. Nejprve jsem chtěl zjistit, kde se dozvím, jak církev s mým (předpokládám, že nehmotný bůh nic nevlastní) majetkem hospodaří, kdo to celé, v době pověstné auditováním všeho druhu, kontroluje a schvaluje. Nakonec jsem skutečně našel výroční zprávy některých diecézí, jejich podrobnost mne však neuspokojila. I tak se zdálo, že ovlivnit nakládání se „svým“ církevním majetkem nemám šanci.


Co tedy ztratím jako občan, když stát určitý majetek na církve převede

    Jihomoravští hasiči se zbavují nepotřebného majetku. Koupit si můžete například Škodu Fabii i s příslušenstvím za 19 950 Kč nebo Škodu Superb za 75 000 Kč. Nabídky mohou lidé zasílat do 5. října 2018.
    Původní majetek měl činit cca 261.033 ha pozemků a nemovitosti, oceněn byl na 134,7 miliardy Kč. Vydáno má být tedy přibližně 56% původního majetku. Převážná část majetku je dnes spravována Pozemkovým fondem a Lesy ČR. (Kam se podělo 80 % původních vodních ploch jsem zatím nezjistil. Část je možná ve správě podniků povodí, rybářských spolků a dalších organizací.)
    Jestliže sháníte levné bydlení a oceníte vyhlídku na vlaky, pak je tahle nabídka pro vás jako stvořená. České dráhy nabízí k prodeji i k pronájmu bytové a nebytové prostory za výhodné ceny.
    Prý, co bylo ukradeno, má být vráceno. To je základní myšlenka budoucího vyrovnání státu s církvemi. Což o to, myšlenka dobrá a akceptovatelná. Ono se kradlo vždy, krade se dál a zřejmě se tak bude dít i v budoucnu. Bohužel, ukradené se vrátí jen málokdy.


České dráhy nabízí majetek! Domek za 240 tisíc a levné nájmy

    Když jsem zvážil všechna pro a proti, nemohl jsem se rozhodnout. Jako občan celkem o nic nepřijdu a jako věřící nic nezískám. Hospodaření církví sice nemohu ovlivnit, hospodaření státu snad jen při volbách. Majetek vracený církvím bude vlastněn Římem, ale u jiného původního státního majetku je to obdobné. Navíc nemovitosti z České republiky nikdo neodnese, ať již patří komukoli. Výnosy z majetku mohou plynout do ciziny, pak ovšem církvím již nikdo nic nedá. A výnosy z jiného majetku také nezůstávají doma. A navíc - 59 miliard je méně, než se v tomto státě rozkrade za rok.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00