Jak na věc


měření cukru v kvasu

Vozidla s automatickou převodovkou

    Pokud chcete, aby výsledky měření rychlosti internetu byly co nejpřesnější, nepracujte s internetem v době testu a ani nijak nezatežujte svůj počítač. Test může být z důvodu použité technologie v určitém ohledu nepřesný.
    Od roku 2000 jsme členy ALME – Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí.Každoročně se účastníme Programu zkoušení způsobilosti.Od roku 2009 jsme akreditovanou zkušební laboratoří č.L1555 dle ČSN EN ISO/IEC 17025.
    Jednotlivá stupnice umožnuje velmi přesný odečet obsahu vody v medu při vašem měření. Dílky na stupnici jsou velmi jemné pro co nejpřesnější odečet avšak hůře viditelné pro osoby s horším zrakem. Ovšem Náš Refraktometr dokáže korigovat až 3 dioptrie. Při použití refraktometru s Vašimi brýlemi se již odečty zhoršují.
    - ze spalovacích procesů, kotle všech tepelných výkonů - spalujících plynná, pevná nebo kapalná paliva, biomasu
    lakovny, tiskárny výroba vnitřních dílů do automobilů apod. zpracování dřeva – pily, truhlárny, výroba nábytku povrchová úprava kovů – tryskání, galvanovny kamenolomy, obalovny živičných směsí keramický průmysl – výroba technické keramiky, střešních tašek apod. a mnohem více....


Zkušební laboratoř EKOLA group, akreditovaná ČIA pod č. 1329, provádí měření vibrací v pracovním i mimopracovním prostředí

    Tento refraktometr také měří ve více veličinách, má jemnější dělení stupnic než u výše uvedeného ref-50H. Idealní kompromis mezi čitelností a co nejmenšího dělení pro přesný odečet hodnot u více stupnicových refraktometrů.
    Refraktometr jsme také zařadili do prodeje, ale s vylepšeným modrobilým rozhraním kde přechod je tmavější a vyraznější, pro lepší odečet hodnot na stupnici.
    V praxi se hlídá voda v medu jednotlivého vytáčení a med se michá pro optimalní dosažení požadované vody v medu. S medů s vysokým obsahem vody se obvykle vyrabí medovina.
    Měření vibrací provádíme šestikanálovým analyzátorem Norsonic Nor136 s možností paralelního snímání dvěma tříosými akcelerometry včetně frekvenční analýzy
    Měření a hodnocení probíhá dle norem ČSN ISO 2631-1 a ČSN ISO 2631- 2Jedná se o měření vibrací v chráněných vnitřních prostorách staveb a na pracovištích (dle NV 148/2006) způsobované nejčastěji silniční a železniční dopravou, stavební činností a těžbou v lomech.
    Princip měření rychlosti internetu je jednoduchý, po spuštění testu začne Váš prohlížeč stahovat testovací soubor o velikosti přibližne 100kB. V případě, že je tento soubor stažen za více jak 5 sekund, je test uspěšně dokončen a uveden ve statistice.


Meteostanice Měření venkovní teploty

    Od roku 2000 jsme členy ALME – Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí a každoročně se účastníme Programu zkoušení způsobilosti.
    Jak zjistit IP adresu routeru v operačním systému Windows 10? (pro Windows 8.1 a Windows 7 je postup podobný). Možností je několik. My vybereme dvě, které jsou univerzální pro základní verze OS Windows: Možnost první: V „Prohledat Windows“ zadejte „síťová připojení“ a otevřete ovládací panel „Zobrazit síťová připojení“. (ukázka z OS Windows 10 a 7) […]
    Měření a hodnocení probíhá dle normy ČSN ISO 2631-1.Jedná se o měření vibrací přenášených na pracovníky (nejčastěji ze sedadla) při dlouhodobém řízení dopravních prostředků či mechanizovaných strojů (traktorů, buldozerů, vysokozdvižných vozíků, drezín apod.)
    Odečtete naměřenou hodnotu. V připadě, že hodnota naměřená refraktometrem je jiná než nominální hodnota roztoku, provedeme seřízení kalibračním šroubováčkem. Kalibrační šroub nalezneme pod pryžovou krytkou. Jeho otačením pomocí šroubováčku nastavíme požadovanou hodnotu.


ZZ PT/MP1991, NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90 (E01/M/2018)

    Nabizíme refraktometry s čočkou s jednotlivou stupnicí obsahu vody v medu, tak i s více veličinami. Jednotlivé nabizené stupnice mají své výhody i nevýhody proto Vám je zde přibližíme. Jelikož se pohybujeme ve výrobě stupnice velikosti na čočku o průměrů 10mm není možné vždy vyhovět všem požadavkům zakazníku. Pro příklad můžeme uvést použití tučného písma na stupnici, které zaručuje vynikajicí čitelnost ale nedovolí nám více dilků mezi jednotlivými hodnotami a odečet se stavá více nepřesným. V nabídce máme refraktometry, které zaručují co nejtmavší přechod a tím zlepšený odečet. Můžeme také dodat refraktometry se světlejším přechodem které využijete v praci venku za jasného denního světla. V připadě jasného denního světla se již u tmavšího přechodu zakryvají čísla jednotlivých stupnic.
    Meteostanice EMOS • Meteostanice TFA • Meteostanice Hyundai • lifetab • Kuchyňské spotřebiče • Zubní kartáčky • epilátory • eta prislusenstvi • Meteostanice Sencor • meteostanice technoline
    Med se skládá ze složek fruktózy,glukózy a cukrů. Cukry obsažené v medu se ještě dělí na sacharózu a maltózu. Nejdůležitější složkou je měření vody v medu, která nám určuje kvalitu medu. Med by měl obsahovat od 14-18% vody, vyšší hodnota jak 20% je již nepřipustná a můžou se v medu šířít organismy a nastane proces kvašení. V české republice existuje norma "Český med" takto označené výrobky nesmí přesáhnout obsah vody více jak 18%.
    Chci nejlepší optiku 50HM , stačí mi standartní optika 50HA , měřím jen orientačně 50HP (momentálně není k dispozici)
     Refraktometr, který od Nás nakoupíte je nakalibrovaný certifikovaným roztokem, jeho kontrola a kalibrace se doporučuje každých 12měsiců. U včelařů doporučujeme kontrolu před každou sezónou.
    Vážení zákazníci, vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.


Měření celkových horizontálních a vertikálních vibrací

    V opačném případě je vypočítana nová velikost testovacího souboru, který bude, dle prvního nepřesného testu, stažen za déle jak 5 sekund. Maximální velikost testovacího souboru je cca 5000 kB, v tomto případě je test platný i v případě kratšího testu než 5 sekund.
    Firma působí v oblasti autorizovaného měření emisí od roku 1995 se zaměřením na zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a měřením souvisejících stavových veličin.
    Kalibrovat se vždy musí specialním roztokem o dané hodnotě vody v medu. Kalibrace díky jemné stupnici lze provést bezchybně a tím docílit nejpřesnějších výsledků.
    Na optický hranol naneseme vzorek medu a přiklopíme krycím skličkem. Podíváme se do okuláru refraktometru. V případě rozostření stupnic, provedeme otačením okuláru zaostření. Jedná se o stejný princip jak u dalekohledu. V okuláru následně uvidíme modrobilé rozhraní, které nám dělí stupnici. Provedeme odečet hodnoty, v našem připadě na obrázku níže se jedná o odečtenou hodnotu 21,6% obsahu vody v medu a zjištujeme, že med obsahuje přílíš vody a hrozí jeho kvašení.


Měření vibrací přenášených na ruce

    v oblasti autorizovaného měření emisí působíme již od roku 1995 se zaměřením na zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a měřením souvisejících stavových veličin.
    Mobilně … jinak už to nejde. Za poslední rok v návštěvách na mojeip.cz ztrácí desktopy -7% a naopak mobily nabraly 45% a tablety 19%. Rovněž Flash už nepoužívá cca 20% všech návštěvníků a u mobilních zařízení je to téměř 100%. I když desktopy přes sedmi procentní ztrátu drží 90% podíl v návštěvnost, samozřejmě nelze  10% […]
    Stupnice dalšího refraktometru už nabízí možnost měřit ve více veličinách. Refraktometr Vám naměří tyto hodnoty hustotu Baumé, Brix a obsahu vody v medu. Tato stupnice byla konstruována pro nejlepší viditelnost ale zároveň z ní vyplývají i určité nevýhody. Jedna z nevýhod je hrubé dělení vody v medu jak se můžete přesvedčit na obrázku stupnice. Výhoda je krásně čitelné každé číslo, každy dílek.


Zkoušení způsobilosti E01/KP-2018

    V dnešním článku se podíváme jak provést zjištění MAC adresy. MAC adresu může ještě stále chtít některý poskytovatel internetových služeb (ISP). MAC adresa je jedinečné číslo, které přiřadil již výrobce danému síťovému prvku. MAC adresu nemají jen síťové karty, ale  všechna síťová zařízení, tedy i switche, routery, VoIP brány apod.. V systému Windows Vista, Windows […]

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00