Jak na věc


lorna byrneová modlitby

Komplet: Andělé v mých vlasech,…

    Už od jejího útlého věku jí andělé říkali, že jednou o nich napíše knihu. Vždy se tomu smála a nevěřila jim, neboť trpěla dyslexií a sotva uměla psát. V roce 2003 začala Lorna pracovat na své první knize a do jejího života vstoupili lidé, kteří jí pomohli. V květnu 2008 vyšla v Anglii a Irsku kniha Andělé v mých vlasech.
    Pokud se chcete dozvědět více o Lorně Byrneové, přidat své modlitby a přání na její modlitební svitek nebo se dozvědět, kdy se s ní můžete osobně setkat, navštivte stránku www.lornabyrne.com.
    Lorna dál viděla a mluvila s anděly a jak říká “Byli mými učiteli a mými přáteli (a jsou dodnes)”. Když vyrůstala, andělé jí radili, aby nikomu neříkala, že je vidí. Nikomu to neřekla, dokud nenapsala svou první knihu Andělé v mých vlasech. Dokonce její milovaný manžel Joe věděl málo o tom, co viděla. Lidé přesto vždy tušili, že na Lorně je něco “zvláštního” nebo “výjimečného” a jak její děti rostly, šířily se o ní zvěsti a mnoho lidí k ní začalo chodit s prosbou o pomoc nebo vyléčení.


Andělé v mých vlasech - Vzpomínky …

    Andělé v mých vlasech je v současné době mezinárodní bestseller. Tato kniha byla přeložena do 30 jazyků a vyšla ve více než 50 zemích. Lornina druhá kniha Schody do nebe je rovněž mezinárodním bestsellerem. Andělské poselství naděje, Lornina třetí kniha, je podle Sunday Times (nejuznávanější anglické nedělní noviny) nejprodávanější kniha.
    Lorna Byrne se narodila do chudé dublinské rodiny v březnu roku 1953. Dávno před tím, než uměla mluvit, viděla Lorna anděly, s kterými komunikovala. Lorna vidí anděly stejně fyzicky jako vidí někoho, kdo stojí přímo před ní. To, že jí nezajímal fyzický svět kolem ní, přimělo ostatní si myslet, že není zcela zdravá, a byla lékaři označena za “retardovanou”. V roce 1971, když pomáhala svému otci v autoservisu, který vedl, se Lorna seznámila s Joem, což byl muž, kterého jí anděl Eliáš předpověděl jako jejího manžela. Vzali se v roce 1976.
    Pokud máte nějakou obecnou otázku, na kterou chcete, abych se Lorny během přednášek zeptal, napište mi ji na info@andelevmychvlasech.cz a do předmětu napište otázka.


Speciální nabídka Knižního klubu PREMIUM

    Manželský život nebyl snadný, neboť Joe měl vážné zdravotní problémy a většinu času nebyl schopný práce. Manželský pár spolu se čtyřmi dětmi žil v chudobě. V roce 2000, opět jak předpověděl anděl Eliáš, Joe zemřel a zanechal Lornu se čtyřmi dětmi. Nejmladšímu dítěti bylo teprve pět let.
    Dnes již proslulá a také u nás nesmírně oblíbená Lorna Byrneová vídá od dětství anděly a po celý život se od nich dozvídá významné informace, které mohou být pro jedince i pro svět mnohdy až zásadní. V nové knížce se vrací ke svému prvnímu dílu, které vyšlo pod názvem Andělé v mých vlasech a jímž si rovnou získala bezpočet příznivců. Jde tedy vlastně opět o vzpomínky a pokračování tehdejšího vyprávění. Autorka však stále více připomíná mimořádně důležitá témata, jako je vzájemná láska, nutnost chránit naši planetu a obracet se k Bohu i k andělům. Je třeba věřit, pěstovat v sobě soucit, pomáhat druhým a chránit život.
    Lorniny fanoušci, nehledě na své náboženské vyznání, přijímají s nadšením její poselství a tvrdí, že jim její knihy vrací zpět naději a pomáhají jim uvědomit si, že mají po svém boku strážného anděla, ať už se v životě cítí jakkoliv osamělí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00