Jak na věc


likvidace azbestu v praze

Potvrzení o ekologické likvidaci ihned bez čekání při předání autovraků. 

    Nabízíme kompletní likvidace a demolice všech druhů objektů a ocelových konstrukcí. Provádíme demolice budov, průmyslových areálů, výrobních podniků, továren, výškových objektů, betonových, železobetonových a ocelových staveb, likvidaci strojů a zařízení.
    Při vlastním bourání objektů vycházíme především z předpokládaného rozsahu bouracích prací. Z hlediska použitého technologického postupu je důležitá přístupnost objektu pro bourací techniku a těžké stroje. S bouráním staveb máme mnohaleté zkošenosti.
    Naše specializované demontážní týmy provádí veškeré práce v rámci likvidace, přemístění technologických celků, výrobních, zemědělských podniků a výrobních provozů.
     Upozorňujeme na nelegálně provozované zařízení k ekologické likvidaci autovraků. Dle zákona o odpadech musí každý předat autovrak pouze do legálně provozovaného zařízení ke sběru autovraků. V případě, že se občan zbaví autovraku v rozporu s výše uvedeným, dopustí se přestupku a může mu být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč.
    Veškeré prováděné demoliční a likvidační práce byly prováděny v termínu a v předepsané kvalitě. V průběhu provádění nasmlouvaných prací vše probíhalo dle platných bezpečnostních předpisů a ČSN...


Odtah autovraků z celeho Moravskoslezského kraje je ZDARMA !!! 

    výkup autovraků nebo- li ekologická likvidace vozidel je  důležitá zejméná pro ty, kteří se potřebují rychle a bezstarostně zbavit svého starého, nepotřebného či poškozeného vozidla. K ekologické likvidaci autovraů  (Ekolikvidace) přijímáme všechny běžné typy automobilů včetně nákladních vozidel a strojů či zařízení. 
    Rychle a kvalitně zlikvidujeme vaše stavby, ocelové konstrukce nebo technologické celky. Likvidované stroje a zařízení vykoupíme nebo zajistíme jejich výhodný prodej.
    Mezi závěrečné fáze Ekologické likvidace vozidel patří roztřídění surovin. Suroviny z vozidel jsou tříděny do jednotlivých kontejnerů a jsou využity pro další zpracování.
    jedná se pouze o oleje bez příměsí dalších tekutin, s maximálním obsahem vody a ostatních příměsí do 8% z váhy a ve stanoveném minimálním objemu (množství)/svoz.
    Odsávací linkou lze tedy odsát benzín, naftu, motorový olej, olej z převodovky, olej z tlumičů, náplně chladící soustavy, kapaliny z ostřikovačů, brzdovou kapalinu.
     Při nedodržení podmínek kvality dodávaných olejů platí zhotovitel běžnou likvidační cenu, minimálně však 3,50 Kč/kg bez DPH.


Naše reference likvidovaných a odstraňovaných staveb a technologií.

    Odsávání paliva probíhá navrtáním palivové nádrže nebo připojením na palivové potrubí z nádrže pomocí adaptérů. Linka odsává motorový olej, olej z převodovky, hydraulický olej a olej z tlumičů pomocí navrtávacích souprav s vymezením hloubky vrtání. Odsátí pak probíhá pomocí odsávacího zařízení namontovaného na rampě.
    Vyhněte se proto případným problémům a předejte váš autovrak ověřené a legální společnosti Bláža steel s.r.o. pokud vozidlo prodáváte někomu na ekologickou likvidaci je nutné at daná firma vystaví ihned a bez čekání protokol o likvidaci pokud jste majitel vozidla není třeba podepisovat nikomu žádnou plnou moc !!! takto jednají jen firmy bez povolení k dané činosti a ti nejsou schopni vám vydat protokol !!! 
    Firma Morkus Morava s.r.o. provedla veškeré práce dle smlouvy o dílo. V průběhu prováděných prací byly případné problémy řešeny okamžitě. Pracovníci dodržovaly veškeré zásady BOZP a požární ochrany...
    Pro odčerpání kapaliny z chladící soustavy je používáno tlakových impulsů, které "spláchnou" veškerou kapalinu do nejnižšího místa systému pro úplné odčerpání.


 V případě, že chcete objednat odtah autovraku Zdarma !!! 

    Právě dnes Jsme provedli Výkup autovraku Ostrava Vitkovice. Zapotřebí byl také odtah autovraku který zajištujeme pro naše zákazníky úplně zdarma. Vozidlo Škoda felicia již čeká jako mnoho jiných autovraků na Ekologickou likvidaci. Za vozidla určené k ekologické likvidaci vyplacíme vždy minimálně 1000 kč ale pokud je pro nás váš autovrak atraktivní z hlediska použitelnosti náhradních dílu jsme schopni ho vykoupit až za 50 000 kč i více dle typu a stavu. máte autovrak a potřebujete se jej zbavit neváhejte a volejte 777 321 587 
    Samozřejmostí je vydání Potvrzení o převzetí autovraku (tzv. doklad o ekologické likvidaci ), které je potřebné k odhlášení vozidla z registru silničních vozidel. Jsme legální firma s povolením krajského úřadu k nakládání s Autovraky. S námi je likvidace autovraků rychlá téměř bezstarostná záležitost. 
    Provedeme vymístění či přestěhování vašich výrobních technologií a strojů. Vyklizením připravíme vaše výrobní provozy na montáž nových technologií a zařízení.
    Naše firma Morkus Morava s.r.o. má za sebou celou řádku realizovaných demolicí, odstranění objektů či zlikvidování ocelových konstrukcí. Prohlédněte si naše reference v oblasti odstranění staveb.
    Průběh demoličních prací byl až na malé nedostatky bez závad. Při vzniku nějakého nedostaku v průběhu demolice bývalé teplárny byly tyto řešeny okamžitě a bez prodlev. Celkově hodnotíme...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00