Jak na věc


lidové noviny redakce kontakt

480_042 Moravské Slovensko

    5. 10. 2017Druhá část přednášky věnované tématu venkovské krajiny, sídel a staveb v oblasti dolního Povltaví. S ohledem na pořádání workshopu ....
    O Nanebevzetí jasno před východem slunce, nastane požehnaný podzimek.Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.Panna Maria dává první ořechy.
    Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.Je-li počasí na svatého Vavřince pěkné, možno očekávat deště.Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.Na svatého Vavřince jdou oříšky do věnce.Na svatého Vavřince první zelí do hrnce.Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.
    26. 7. 2017Stavební fond vesnic v dolním Povltaví nejvýrazněji reprezentují církevní a panské stavby. Kostely, fary a zámky se přitom často ...
    Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.Srpen a únor - tepla a zimy úmor.V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.Když pálí srpen, bude pálit i víno.Z počátku-li srpen hodně hřeje, budoucí se zima sněhem skvěje.


480_013 Lidové kroje v Československu

    Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.Bartoloměj svatý odpoledne krátí.Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději.Po Bartoloměji studený rosy, nechoďte ráno bosí.O svatém Bartoloměji naplije jelen do řeky a proto se nemá již nikdo koupati.Jak Bartoloměj zavaří, tak se podzim podaří.
      TekutinyPo operaci mandlí a to jak odstranění krčních, nebo nosních, je potřeba dodávat tělu tekutiny, ale rozhodně ne horké.Bylinkové čajeIdeální...
    Tento soubor obsahuje e-knihy:Lidové kroje československé - Anna Hrabánková. Základní charakteristiky krojů s důrazem na ornamentiku jejich výzdoby. Probrány kroje: Chodský, Plzeňský, blatský, Hanácký, Uhersko-hradišťský, Vlčnovský, Kyjovský, Valašský, Lanžhotský, velecký, Píšťanský, Bošácký, Lubinský, Kroj z Nového města a Paty. Jazyk český. Adobe PDF - 21 stran - 3,8 MB.
    Tento soubor obsahuje e-knihy:Svéráz v zemích Česko-Slovenských - Renáta Tyršová, Amalie Kožmínová. Vývoj kroje a jeho odrazy v dobové módě. Spolková činnost obrozenecká, umělecké osobnosti, které kroj zobrazovaly, či dotvářely. Popsány kroje a zvyky v regionech: Plzeňsko, Kralovice a Plassko, Sulisav, Klatovy, Prácheňsko, Chodsko, Blata. Řada obrazů v textu.Jazyk český. Adobe PDF - 274 stran - 34,6 MB.


HISTORIE VESNICE A BYDLENÍ - DOMY A CHALUPY

    Jak se kdy v Čechách tancovalo - Čeněk Zíbrt, Dr. Základní (referenční) materiál k historii společenského tance v Českých zemích. Vývoj tance, nejstarší prameny, popisy tanců, tance vrchnosti, tance lidové. Nejrůznější předpisy a zákazy, pojené s provozováním tance, vlastenecké bály, zrození polky, používané hudební nástroje a další. 136 vyobrazení v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 439 stran - 10,6 MB.
    Die Hinterglasmalerai - Josef Vydra. Malba na skle. Lidové umění z československých sbírek. Kniha popisující toto lidové umění, jeho techniky, používané materiály a barviva a regionální specifika. Řada příkladů na 120 vyobrazeních. Jazyk německý. Adobe PDF - 213 stran - 38 MB.
    Lidové šperky západočeské - Ladislav Lábek. Vhodný doplněk k předešlé publikaci. Popsány různá spinadla, knoflíky, jehlice a další. Jejich původ, vývoj a postup výroby. 20 obrázků v textu, 4 fotografické přílohy. Jazyk český. Adobe PDF - 52 stran - 10 MB.
    PhDr.h.c. Renata Tyršová, rozená Fügnerová (1854-1937).  Manželka dr. Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola. Uznávaná odbornice v oblasti národopisu, estetiky a výtvarných umění jak doma, tak i v krajanských spolcích.


480_016 Naše lidové kroje

    Lidové kroje na Moravě před 100 lety - Wilhelm Horn. Die Volkstrachten in Mären vor 100 Jahren. Wilhelm Horn - malíř, fotograf, vydavatel fotočasopisu, nejvýznamnější osobnost počátků fotografie v českých zemích. Tato kniha zobrazuje soubor 24 kolorovaných litografií, které vytvořil 1836-37. Jedná se o jedny z prvních přesných vyobrazení moravských krojů. Jazyk německý. Adobe PDF - 30 stran - 10 MB.
    Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách zahady-zdravi.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru.
    Lidová kultura a kroje v Československu - Karel Chotek. Řada úvah o llidovém umění a z toho plynoucí různosti uměleckých předmětů a krojů v různých oblastech Československa. Barevné obrazy Mánesa, Kašpara, Úprky a Syrového v textu, 37 vynikajících fotografií z krojovaných slavností v 30. letech 20. století. Jazyk český. Adobe PDF - 107 stran -  12,8 MB.


480_007 Moravské národní písně

    Tento soubor obsahuje e-knihy:Československé lidové kroje - Blažena Šotková. Československé lidové kroje v barevné fotografii. Fotografie od Karla Šmirouse. Vynikající publikace zobrazuje dějinný vývoj lidového kroje a jeho úlohu ve společenském životě. Regionální rozdělení krojů, jejich tvary a doplňky.  138 barevných a černobílých fotografií krojů ze všech regionů. Jazyk český. Adobe PDF - 222 stran - 26 MB.Volkstrachten in der Tschechoslowakei - německá verse knihy popsané výše. Adobe PDF - 222 pages - 26 MB. Le paysan Tchéque - Renáta Tyršová, Henri Hantich. Popsán vývoj českého kroje, jeho regionální varianty. Jednotlivé části krojů, výšivky, výrobky lidové tvořivosti a další předměty na 46 fotografiích a obrazech předních umělců. Jazyk Francouzský. Adobe PDF - 54 stran - 10 MB.
    Nauka o kroji - Renára Tyršová, R. Machová. Historie a vývoj oblečení od starého Egypta, Řecka, Říma, přes evropská historická období po secesi. Důraz na lidový kroj český a slovenský. Doplněno kapitolou o hygieně oděvů. 26 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 136 stran - 12,5 MB.


480_004 Veselé chvíle v životě lidu...

    Tento soubor obsahuje e-knihy:Moravské národní písně - František Sušil. Sbírka moravského buditele a kněze Františka Sušila obsahuje 2559 textů a 1882 nápěvů lidových písní, včetně jejich variant, které F. Sušil zaznamenal v 276 obcích a 54 krajových oblastech po celém území Moravy i Opavského Slezska a Českého Těšínska v období od třicátých do šedesátých let 19. století. Kniha patří k základním pramenným dílům naší folkloristiky. Jazyk český. Adobe PDF - 779 stran - 36,3 MB.Národní tance na Moravě 1,2 - Bakešová, Běhálková, Janáček. Dvou a čtyřruční klavírní přepisy tanců, 1) Troják, Silnice, Kukačka, Tetka, Trojky, Starodávný, 2) Kalamajka, Holubička, Sekerečka, Rožek, Konopě, Čeladenský. Jsou zde zobrazeny rovněž jednoduché choreografické značky a popisy. Jazyk český. Adobe PDF - 26 stran - 1 MB.
      Medvědí mlékoProtože chřipka dá tělu zabrat i po jejím dovršení, je potřeba o po chřipce dostatečně odpočívat a tělu dodat spánek, který si zaslouží.Medvědí...
    České světské písně zlidovělé - B. Václavek, R. Smetena. Kniha obsahuje dvacet zlidovělých písní se všemi dostupnými variantami textovými i hudebními, parodiemi atd., za každou písní je připojen seznam literatury a komentáře vydavatelů. 61 obrazových příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 410 stran - 30 MB.
      Očistná kůra pro ledviny s červenou řepouPouze pro zcela zdravé ledviny! Červená řepa je přírodní detoxikant, přímo geniální na očistu zatížených...
    Československé lidové malířství na skle - N. Melniková-Papoušková. Kniha podobného zaměření. Popisuje historii, techniky a základní zobrazované motivy. 99 komentovaných vyobrazení. Jazyk český. Komentář jazyk francouzský. Adobe PDF - 99 stran - 14,5 MB.


480_015 Československé lidové kroje

    Tento soubor obsahuje e-knihy:Český národní zpěvník - B. Václavek, R. Smetena. Publikace obsahuje kromě textů a notových záznamů 250 českých písní 19. století hlavně bibliografii zpěvníků, jejich autorů, vydavatelů a nakladatelů. 12 obrazových příloh. Jazyk Český. Adobe PDF - 468 stran - 9,5 MB.


PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA V ČR

    Tento soubor obsahuje e-knihy:Lidové kroje v Československu - Drahomíra Stránská. Výpravná publikace - 1. díl, zabývající se kroji v Čechách. Historie a popis krojů z různých regiónů, materiály, ze kterých byly zhotovovány kroje a doplňky. Základní střihy mnoha krojů na 88 vyobrazeních v textu, příklady krojů na 100 černobílých a barevných obrázcích. Jazyk český. Popisky obrázků - česky, rusky, anglicky, francouzsky. Adobe PDF - 383 stran - 24 MB.Lidové kroje československé - Josef Kazimour, Prof. Dr. Popis vyobrazení, střihy a výkresy 33 českých, moravských, slezských a slovenských krojů. 35 střihů, 148 výšivkových vzorů v příloze. 59 obrázků v textu, 11 barevných příloh, 25 střihů. Viz. podrobnosti. Jazyk český. Adobe PDF - 126 stran - 15,6 MB.Příručka lidopisného pracovníka - Drahomíra Stránská. Určeno těm, kteří se zabývají sbíráním lidových zvyků. Mnoho užitečných pokynů. Velmi rozsáhlá bibliografie. 18 obrazových a fotografických příloh. Stručný obsah pod ikonou knihy. Jazyk česk
    Každý měsíc zde najdete lidové pranostiky, které jak věříme, přivádějí člověka k hlubšímu zamyšlení o přírodních zákonitostech a k bližšímu vztahu k naší Matce zemi. Na základě lidových pranostik, které vytvořili naši předci pozorováním přírody, můžeme také věštit a predikovat. Je určitě zajímavé sledovat, jak se pranostiky plní a do jaké míry se mění chod přírodních zákonů jak během času na naší planetě, tak i v důsledku změn způsobených lidskou činností.


480_010 Lidové kroje československé

    Veselé chvíle v životě lidu českého 1 - 8 - Čeněk Zíbrt, Dr. Vzácné dílo českého-slovenského národopisu. V osmi knihách jsou zde zachyceny slavnosti a obyčeje českého a slovenského lidu. Nalezneme zde popisky přástek, slavení masopustu, vítání jara, pomlázky, pojednání o Letnicích a dožínkách, zábavy na svatého Martina, svatého Ondřeje , Vánoc a při dalších příležitostech. Osmá kniha zachycuje již zaniklé (dosti drsné) lidové zábavy spojené s popisem obřadů při "popravách" některých hospodářských zvířat. Doplněno řadou obrázků a rozsáhlým poznámkovým aparátem. Jazyk český. 8 e-knih. Adobe PDF - 999 stran - 32,6 MB.


480_021 Český národní zpěvník

    Tento soubor obsahuje e-knihy:Moravské Slovensko 1 + 2 - kolektiv. Rozsáhlé národopisné dílo základního významu. Přírodní ráz kraje a jeho osídlení. Hospodářská činnost obyvatelstva, ráz architektury staveb a urbanistických celků. Lidové výtvarné lidové umění, kroje, zvyky, slavnosti. 60 barevných obrázků a 493 vyobrazení, půdorysů atd. velmi názorně doplňují výklad, vyhovujících požadavkům vědeckým i uměleckým. PDF - 465 + 511 stran - 57 + 40 MB. Moravské Slovensko od XVII. století: dějepisné paměti a studie - František Augustin Slavík. Dějiny regionu dnes zvaného Slovácko od 17. století. Slovácký místopis, s mnoha podrobnostmi o životě tehdejší společnosti. Města a vesnice a vliv válek a živelných pohrom na počty obyvatel. Řada tabulek. Jazyk český. PDF - 79 stran - 1,6 MB. Kroje lidu moravského - Josef Klvaňa. Výňatek z publikace "Moravská čítanka". Popisuje některé ženské a mužské kroje z okolí Kojetína, Tovačova, Valašských klobouků, Lanžhota, Hrozenkova, Uherského Hradiště, Stráž
    Humor pražských chantanů. Sbírka kupletů, popěvků, scének, dellamací a sólových výstupů provozovaných v pražských kabaretech a scénách na začátku 20, století. Jazyk český. Adobe PDF - 277 stran - 4,8 MB.
    Tento soubor obsahuje e-knihy:Naše lidové kroje, jejich vzory, střihy a zpracování - Šotková Blažena. Vzácné dílo českého národopisu. Obsahuje 8 dílů: Kroj plzeňský, Kroj kozácký, Kroj mladoboleslavský, Kroj chodský dolních vesnic, Kroj dětský, Kroj chodský postřekovský, Kroj litomyšlský, Kroj turnovský. Každý díl obsahuje podrobný popis kroje, jeho doplňky, střihy. ( střihy ve velikosti 1:1 k vytištění, přiloženy ve formátu GIF ), rozpis materiálu. Přiloženy barevné přílohy a černobílé fotografie. Fotografie: Jindřich Otto, Karel Šmirous a autorka. Jazyk český. Adobe PDF - 390 stran - 8 e-knih. 34 střihů.


480_009 Svéráz v zemích Česko-Slovenských

    Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy - Čeněk Zíbrt. Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní, pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk. Bohatý soupis svátků významných dnů a obyčejů, slavností a obřadů s nimi spojených. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 299 stran - 11,5 MB.
    Lidový kroj - Renáta Tyršová. Lidový kroj v Čechách na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Popisy řady krojů s mnoha dnes již zapomenutými krajovými názvy části krojů a jejich konstrukci a úpravě. 16 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 71 stran - 7,9 MB.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00