Jak na věc


lišty na koberec

S Listy v Bratislavě o slovenském prezidentovi

    Na prvním letošním setkání Listů v Praze 6. března 2019 se hovořilo O literatuře, která popisuje dnešní společnost. Hostem byla politoložka Kateřina Smejkalová. Příští setkání, tentokrát na téma evropské volby, se uskuteční v úterý 14. května v 18 hodin. Místo konání a jména hostů upřesníme.
    Povolebný diškurz na Slovensku dostatočne nereflektuje popularitu romantických vzorcov vodcovstva v spoločnosti. Hlavnou príčinou je pravdepodobne zajatie v jednodimenzionálnej verzii evolúcie politického systému. Podľa tejto evolučnej schémy sa „tradicionalistická“ autokracia vyvíja do modernej liberálnej demokracie, v ktorej rozhoduje kritické myslenie. Štvrťstoročie budovania reálnej liberálnej demokracie na Slovensku po roku 1989 však dostatočný ústup romantického vodcovstva nepreukázalo.


Nové vydání knih o Olomoucké historii

    Francouzská škola si kladla budování kritického vědomí za jeden z velkých cílů, v duchu karteziánského pochybování. Výchova ke kritickému myšlení patří mezi požadavky vznášené také našimi dnešními reformátory. Pokud se tím nemíní bezhlavé šmahounství a nihilistický relativismus, nedá se proti tomu namítnout nic. Čekal bych, že něco takového se už skoro třicet let dělá. (Ale je pravda, že Václav Klaus otec pochybování výslovně zakazoval; zvlášť pochybování o nesmyslech, které hlásal. A lid ho následoval.)
    Historický kompromis mezi reformní levicí a reformní pravicí stál za ekonomickým a politickým rozvojem západních demokracií po druhé světové válce. Postupně ale zbytněl v onen střed dyády, který neutralizoval politické konflikty. Vytratil se tak smysl rozdělení na pravici a levici, když se z rozhodování politických elita stala hlavně byrokratická a technokratická záležitost. Politické strany ztratily své sociální ukotvení, začaly se obracet k co nejširšímu spektru voličů, až se staly pro voliče zaměnitelné.
    Listy byly vedle nadace Friedrich Ebert Stiftung a občanského sdružení Progresívne fórum (Proforum) 26. února spolupořadatelem veřejné debaty na téma Masaryk, Tiso, Kiska? Na co bude navazovat budoucí prezident/ka SR?. Debatovali Ľubomír Fogaš, spoluator Ústavy SR, Juraj Marušiak z Ústavu politických věd SAV Bratislava a politolog Pavel Šaradín z FF UP Olomouc. Moderoval redaktor Listů Patrik Eichler.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
9058
cache: 0024:00:00